Úvod do povrchovej energie

Základné vedomosti o povrchovej energii

Všetky materiály majú vlastnosti, ako je hustota alebo bod topenia, ktoré nám pomáhajú ich charakterizovať a rozlišovať medzi nimi. Ďalšou vlastnosťou materiálov je povrchová energia: je to miera toho, ako sa molekuly materiálu priťahujú k sebe navzájom a k molekulám iných materiálov. Povrchová energia je dobrým meradlom toho, aké jednoduché alebo náročné môže byť priľnutie k danému povrchu.

Pozrite sa, ako sa môže vďaka rôznym úrovniam povrchovej energie materiál komplikovane alebo jednoducho lepiť.

Čo je to zmáčavosť?

„Zmáčavosť“ alebo „zmáčanie“ sa prejavuje, keď sa kvapalina pri nanášaní na povrch pevnej látky roztečie alebo rozťahuje do šírky. Zmáčanie umožňuje lepidlu dosiahnuť bezprostredný kontakt s povrchom lepeného materiálu. V závislosti od povrchovej energie materiálu lepidlo prirodzene zmáča povrch a roztečie sa po ňom alebo bude mať tendenciu vytvárať kvapôčky. Zmáčavosť je nutnou podmienkou vytvorenia lepeného spoja.

 • Príklad dobrej zmáčavosti – voda sa rozteká
  Dobrá zmáčavosť – voda sa rozteká
 • Príklad zlej zmáčavosti – voda tvorí kvapky
  Zlá zmáčavosť – voda tvorí kvapky

Zmáčavosť pri materiáloch s vyššou a nižšou povrchovou energiou

Materiály s vyššou povrchovou energiou sa ľahšie zmáčajú než materiály s nižšou povrchovou energiou. Prestavte si panvice na vyššie uvedených obrázkoch. Ak má panvica vyššiu povrchovú energiu, budú sa kvapôčky vody roztekať po povrchu a vytvárať tenký film. Ak má panvica nižšiu povrchovú energiu (napríklad vďaka potiahnutiu nepriľnavou vrstvou), kvapôčky vody sa budú zväčšovať. Tomuto sa budeme podrobnejšie venovať v nasledujúcich kapitolách.

Meranie povrchovej energie

 • Povrchová energia sa vyjadruje v jednotkách energie na plochu alebo v „dynoch“. 1 dyn/cm sa rovná 1 mJ/m.

  Aké jednoduché alebo náročné je dosiahnuť, aby lepidlo zvlhčilo povrch materiálu, závisí od povrchovej energiu materiálu. Povrchová energia sa, ako by sa dalo očakávať, vyjadruje v jednotkách energie na plochu. Zvyčajne sa meria v jednotkách nazývaných „dyny“, pričom 1 dyn/cm sa rovná 1 mJ/m.
   

  Najčastejšie sa povrchová energia meria pomocou vody. Keď sa na povrch umiestni kvapôčka vody, bude do určitej miery pripomínať korálku. Ak je povrchová energia nulová, kvapka teoreticky vytvorí dokonalú guľu. Ak je naopak povrchová energie nekonečne vysoká, vytvorí kvapôčka vody dokonale jednoliaty film. Vo všetkých prípadoch môžete medzi týmito dvoma extrémami merať uhol na okraji kvapôčky. (V prípade gule by tento uhol bol 0°; v prípade filmu by to bolo 180°.)


Ak by vás to zaujímalo:

Prečo sa na meranie povrchových energií používa voda?

 • Voda je bežnou voľbou pri meraní povrchovej energie z niekoľkých dôvodov. Najdôležitejšie je, že je hneď k dispozícii. Navyše ju možno ľahko čistiť, je relatívne lacná, má nízku viskozitu a na povrchu veľmi rýchlo dosahuje rovnováhu – zvyčajne do 60 sekúnd. Predstavte si, že by ste na meranie povrchovej energie použili niečo ako smolu. Mohlo by vám to zabrať aj niekoľko sto rokov!

  Prečítajte si o Experimente s kvapkou smoly, najdlhšom laboratórnom experimente na svete


Súvisiace vzdelávacie články


Spojte sa s nami
Sme tu pre vás.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.