1. Slovensko
  2. O 3M

Staňte sa súčasťou toho, čo príde.

Preštudujte si naše kariérne príležitosti.

O 3M

  • Získajte informácie o našej kultúre inovácie a o tom, ako vedu aplikujeme v živote.

  • Pridajte sa k 3M tímu zanietených inovátorov, ktorí ovplyvňujú a menia spôsob života ľudí po celom svete.

  • Informácie o finančných výsledkoch 3M a aktuálne prezentácie spoločnosti.

  • Pozrite sa ako pracovníci 3M využívajú vedu, technológiu a spoluprácu na prekonávanie globálnych výziev a zlepšovanie životov.

  • Prečítajte si ako investujeme do komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.

  • Zistite, ako náš globálny tím dizajnérov profituje z kreatívnej spolupráce a vďaka tomu navrhuje inovatívne produkty, služby a zážitky.

  • Zoznámte sa s našim etickým kódexom a obchodnými metódami, ktoré zaručujú, že pracujeme na základe jedinečných etických zásad.

  • Prečítajte si ako pracovníci 3M vytvárajú kultúru zdravia, ktorá nám všetkým umožňuje byť najlepšími verziami samých seba.

  • Pozrite sa, ako 3M prostredníctvom inkluzívneho prostredia vytvára rôznorodý a energický tím pracovníkov, čím maximalizujeme náš potenciál.

Kuntaktujte 3M

Pošlite nám správu

Máte otázku alebo komentár ohľadne produktu alevo služby 3M?

Pošlite nám správu

Telefón

Služby zákazníkom

+421 2 49 10 52 11

 


Volajte od pondelka do piatku

8:00 – 17:00

3M Location on Map

3M Slovensko s.r.o.

Vajnorská 100/B

831 04

Bratislava

This portlet has not been configured with a feed for this URL. See Wiki Page for details on configuration options.