1. Slovensko
  2. 3M bezpečnosť

3M bezpečnosť

Nočná križovatka s hustou premávkou zhora
Pracujeme na zvýšení bezpečnosti a spoľahlivosti.
Zobraziť produkty pre bezpečnosť.

Trhy pre produkty na zvýšenie bezpečnosti

Vy dávate pozor na iných. My dávame pozor na vás.

Čistejšia voda v Bombaji, zlepšenie cestnej siete v Londýne, či záchrana životov na bojisku; 3M pomáha zvýšiť bezpečnosť každého z nás v tomto meniacom sa svete. Naprieč odvetviami a aplikáciami vám naša technológia, odborné znalosti a energické inovatívne riešenia pomáhajú kontrolovať prostredie okolo vás, aby ste sa mohli sústrediť na vašu prácu.


 

  • Dávame pozor na iných. Dávame pozor na vás.

    Čistejšia voda v Bombaji, zlepšenie cestnej siete v Londýne, či záchrana životov na bojisku; 3M pomáha zvýšiť bezpečnosť každého z nás v tomto meniacom sa svete. Naprieč odvetviami a aplikáciami, tak rozdielnymi ako potravinárstvo, stavebný priemysel, ochranné pomôcky pre zváračov, čistenie vôd a doprava, naša technológia, odborné znalosti a energické inovatívne riešenia vám pomáhajú kontrolovať prostredie okolo vás, aby ste sa mohli sústrediť na vašu prácu.

 

O trhoch s bezpečnostnými prostriedkami v 3M

  • V 3M sme odborníkmi na to, aby sme vám v meniacom sa svete pomohli udržať vaše prostredie v bezpečí. Od ochranných okuliarov, respirátorov, zátok do uší po ochranu sluchu, cohranné odevy, reflexné pásky a zváračské kukly; zdieľame váš cieľ na zaistenie bezpečnosti ľudí. Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) vyvíjame na základe desaťročí priemyselných skúseností a hlbokej znalosti priemyselných štandardov.