Chlapec, ktorý hľadí na vodu
Veda aplikovaná na život. Každý život.

Naším cieľom je zlepšovať vaše podnikanie, našu planétu a každý život.

Pozrite sa ako

Udržateľnosť v 3M

Udržiavať našu planétu a naše podnikanie, znamená ochraňovať prírodné zdroje a umožňovať jednotlivcom a komunitám na celom svete podporovať pokrok. Znamená to pri riešení globálnych výziev. vyvážene zohľadňovať ekonomické, environmentálne a sociálne faktory. A predovšetkým to znamená spojiť sa v spoločnom cieli: zlepšiť každý život.

 


Naša stratégia

 

 • Naším cieľom v oblasti udržateľnosti je podporovať po celom svete individuálny rast a zároveň riadiť rastúce podnikanie. To znamená riešiť globálne výzvy, ako je dostupnosť a bezpečnosť energie, nedostatok surovín, ľudské zdravie a bezpečnosť, vzdelanie a rozvoj a pritom mať stále na pamäti našu víziu rastu.

  • Technológia 3M posúva každú spoločnosť
  • Produkty 3M vylepšujú každý domov
  • Inovácie 3M zlepšujú každý život

  Ako veľa organizácií, tiež sa usilujeme o rovnováhu troch pilierov udržateľnosti:

  • Ekonomický úspech: Vyvíjať diferencované, praktické a dômyselné riešenia výziev týkajúcich sa udržateľnosti.
  • Ochrana životného prostredia: Poskytovať praktické a efektívne riešenia a produkty na riešenie environmentálnych výziev.
  • Spoločenská zodpovednosť: Viesť neustále rozhovory s kľúčovými zainteresovanými stranami pre kontinuálne zlepšovanie našich praktík zameraných na udržateľnosť.

  Zistite viac o tom, ako riešime globálne výzvy.


Ciele a pokrok

 

 • Jediná vec, ktorú máme radšej ako skvelý nápad sú skvelé výsledky. Pokiaľ ide o udržateľnosť, vynikajúce výsledky sú založené na dôkazoch. Od zníženia tvorby skleníkových plynov o 57% po používanie menšieho množstva vody a vypúšťania menšieho objemu škodlivín; naše snahy o udržateľnosť sa vyplácajú. Prečítajte si viac.


Vyhlásenie nášho prezidenta

 

 • Inge Thulin CEO

  Od roku 1902 3M zlepšuje naše životy. Centrom toho, kým sme, je spoločenský a environmentálny dozor, ktorý je súčasťou našej vízie:

  • Technológia 3M posúva každú spoločnosť
  • Produkty 3M vylepšujú každý domov
  • Inovácie 3M zlepšujú každý život

  S prevádzkami vo viac ako 70 krajinách - a 55,000 výrobkami predávanými v takmer 200 krajinách – sme spletito votkaní do globálnej ekonomiky a hlboko zakorenení v ľuďoch. Nik nie je nikdy ďaleko od produktov 3M, ktoré nás podporujú v tom, aby sme veci menili – mesto za mestom, dedinu za dedinou a človeka za človekom.

  Rapídne pokroky v komunikácii náš svet rýchlym tempom zlučujú do globálnej komunity so zdieľanými hodnotami. Spolu čelíme neistotám obklopujúcim dostupnosť energie a zmeny klímy, kvalitu a dostupnosť vody, nedostatok surovín, vzdelanie, rozvoj, ľudské zdravie a dôstojnosť.

  Je jasné, že tieto globálne dynamické vplyvy sú výzvami pre udržateľný rast budúcich generácií, čo je dôvod, prečo 3M používa svoje najväčšie aktíva – nápady a inovácie – na ich riešenie.

  S odvetviami siahajúcimi od zdravotnej starostlivosti, cez elektroniku, po automobilový priemysel vynaliezame technológie, ktoré robia každodenný život jednoduchším, bezpečnejším a naplnenejším. Niektoré z nedávnych spôsobov, pri ktorých sme aplikovali naše nápady a inovácie pre udržateľnejšiu budúcnosť zahŕňajú nasledovné:

   

  • V roku 2014 sme za naše celosvetové snahy o zachovávanie energie dostali od americkej agentúry pre životné prostredie cenu ENERGY STAR®. Bolo to desiaty rok po sebe, čo sme toto ocenenie, ako prví v priemysle, dostali. Opäť sme sa dostali na zoznam Dow Jonesovho indexu udržateľnosti – uznanie, ktoré sa nám dostáva od jeho zavedenia v roku 1999.
    
  • Vyvinuli a uviedli sme zvýšené množstvo produktov zameraných na udržateľnosť, vrátane energeticky efektívnych fólií pre tablety, zelenších poznámkových lístkov Post-it®, riešení pre vzduchové bariéry v budovách, grafických fólií Envision®, zdravotníckeho informačného systému 360 Encompass™ a energeticky úspornej oceňovanej LED technológie.
    
  • Pokračujúci úspech nášho programu „Prevencia proti znečisťovaniu sa vypláca“, ktorý zabránil takmer 2 miliónom ton emisií do ovzdušia, látok znečisťujúcich vodu a odpadu a od roku 2002 do roku 2013 znížil na absolútnej báze naše globálne emisie skleníkových plynov o 57 percent (pričom predaj spoločnosti za rovnaký čas vzrástol o 30 percent).
    
  • Neustála podpora ochrany a regenerácie vitálnych ekosystémov po celom svete. Spoluprácou s partnermi, ako je The Nature Conservancy, nadácia 3M poskytla viac ako 21 miliónov dolárov na zachovanie viac ako 1 milióna akrov.
    
  • Viac ako 61,6 milióna v globálnej hotovosti a nepeňažných produktových dotáciách v roku 2013.
    
  • Začiatkom roku 2014 sme sa pridali k iniciatíve OSN Global Compact. Hoci spoločnosť 3M vždy konala v súlade so základnými hodnotami reprezentovanými touto iniciatívou, sme hrdí, že sme sa oficiálne prihlásili k jej 10 princípom v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a protikorupčných zásad a že naše partnerstvo s touto organizáciou rastie.

  Pri oslave svojich úspechov si uvedomujeme závažnosť globálnych výziev, ktorým všetci budeme čeliť. Nebude to ľahké a bude si to vyžadovať zmeny v tom ako fungujeme, ako robíme dlhodobé rozhodnutia a ako spolupracujeme. Pevne však veríme, že spoluprácou s našimi zákazníkmi a partnermi a podporou ľudí, aby realizovali svoju vlastnú kreativitu a zanietenie, môžeme poháňať transformačné zmeny potrebné pre úspech v podnikaní aj spoločnosti.

  Členovia rodiny 3M sú odhodlaný tím so silou 89.500 ľudí odhodlaných vytvoriť udržateľnejšiu budúcnosť. Chceme to robiť vytváraním produktov, ktoré podporujú snahy našich zákazníkov o udržateľnosť, začleňovaním udržateľných praktík naprieč našim dodávateľským reťazcom a, čo je možno najdôležitejšie, spájaním sa pre spoločný cieľ.

  Som hrdým členom rodiny 3M, ktorá sa podujala na túto cestu a som vzrušený akú úlohu môže 3M zohrávať tým, že každému a všade pomáha žiť lepší život.

  Inge G. Thulin
  Predseda predstavenstva, prezident a generálny riaditeľ