1. Slovensko
  2. Vyhľadanie KBÚ

Hľadanie KBÚ.

Vyhľadávanie KBÚ

Hľadať

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) na teto stránke nezodpovedajú požiadavkám stanoveným štátnou legislatívou. Na získanie kópie KBÚ vo formáte požadovanom legislatívou vašej krajiny, kontaktujte prosím +421 2 49 10 52 11. We also provide online SDS information for other countries in local language.

 

Tipy pre vyhľadávanie

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k výrobkom 3M sú k dispozícii pre používateľov nebezpečných látok/zmesí.
Spoločnosť 3M vám umožňuje prístup k informáciám KBÚ pod podmienkou, že informácie sa skopírujú ako celok bezo zmien, pokiaľ nie je vopred od spoločnosti 3M získaný súhlas, a ani kópia ani originál nebudú ďalej predávané alebo inak distribuované s cieľom dosiahnutia zisku.

Názov/číslo produktu

Do poľa Názov/číslo produktu môžete zadať kombináciu slov a čísel, napríklad názvy produktov a čísla modelov.
Príklad:  čistič na stôl 573 ak hľadáte 3M™ kancelársky čistič na stôl

Formát KBÚ a identifikačného čísla produktu 3M

Príklad:  10-0157-770-0160-6830-9

Čísla KBÚ

Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale výrobku.

Fragmenty

Nepoznáte celé číslo KBÚ? Stačí zadať aspoň dve číslice.

Otázky ku KBÚ

Ak neviete nájsť informácie o konkrétnej KBÚ, zavolajte na číslo 1-888-364-3577 1-888-364-3577 alebo 1-651-737-6501. 1-651-737-6501.