1. Slovensko
  2. Vyhľadanie KBÚ

Hľadanie KBÚ.

Vyhľadávanie KBÚ

Hľadať

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) na teto stránke nezodpovedajú požiadavkám stanoveným štátnou legislatívou. Na získanie kópie KBÚ vo formáte požadovanom legislatívou vašej krajiny, kontaktujte productstewardshipeasteurope(a)mmm.com. We also provide online SDS information for other countries in local language.

 

Tipy pre vyhľadávanie

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k výrobkom 3M sú k dispozícii pre používateľov nebezpečných látok/zmesí.

Spoločnosť 3M vám umožňuje prístup k informáciám KBÚ pod podmienkou, že informácie sa skopírujú ako celok bezo zmien, pokiaľ nie je vopred od spoločnosti 3M získaný súhlas, a ani kópia ani originál nebudú ďalej predávané alebo inak distribuované s cieľom dosiahnutia zisku.

Názov/číslo produktu

Do poľa Názov/číslo produktu môžete zadať kombináciu slov a čísel, napríklad názvy produktov a čísla modelov.

Príklad: čistič na stôl 573 ak hľadáte 3M™ kancelársky čistič na stôl.

PN-12345 vyhľadávanie pomocou Čísla produktu, tieto čísla sa niekedy nachádzajú v názve produktu.

Číslo UPC (čiarový kód)

Tieto čísla sa nachádzajú na obale výrobku.

Čísla KBÚ

Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale výrobku.

Príklad: 10-0157-7

Nepoznáte celé číslo KBÚ? Stačí zadať aspoň dve číslice.

Identifikačné číslo produktu 3M

Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale produktu.

Príklad: 70-0160-6830-9 alebo 7100290863

Otázky ku KBÚ

Ak sa vám nepodarí nájsť konkrétne informácie o KBÚ, konktaktujte nás na emailovej adrese: productstewardshipeasteurope(a)mmm.com

Žiadosti o certifikáciu nad rámec toho, čo je uvedené vyššie, môžu byť autorizované na základe obchodných potrieb. Ak chcete spustiť tento proces, kontaktujte svojho obchodného zástupcu alebo zástupcu zákazníckeho servisu.

Žiadosti o úplné informácie o zložení sa vo všeobecnosti nebudú poskytovať, pretože by to mohlo ohroziť duševné vlastníctvo spoločnosti 3M.

Tipy pre vyhľadávanie:

  • Nepoznáte celé číslo KBÚ? Jednoducho zadajte aspoň dve čísla.
  • Ak sa vám nepodarí nájsť konkrétne informácie o KBÚ, konktaktujte nás na emailovej adrese: productstewardshipeasteurope(a)mmm.com
  • Do poľa Názov/číslo produktu môžete zadať kombináciu slov a čísel, napríklad názvy produktov a čísla modelov (čistič na stôl 573 ak hľadáte 3M™ kancelársky čistič na stôl)