1. Slovensko
  2. Vyhľadávanie SVHC (látky vzbudzujúce veľké obavy)

Hľadanie SVHC (látky vzbudzujúce veľké obavy)

 

Hľadanie SVHC (látky vzbudzujúce veľké obavy)

Hľadáte informácie o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy pre chemický výrobok? Použite: Vyhľadávanie Karty bezpečnostných údajov (KBÚ)
Vyhľadať výsledky

Táto databáza sa týka informácií o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) pre výrobky. Tieto informácie predstavujú súčasné poznatky a vedomosti spoločnosti 3M, ktoré môžu byť čiastočne alebo úplne založené na informáciách poskytnutých tretími osobami, ktoré sú dodávateľmi spoločnosti 3M. Ak potrebujete viac informácií, obráťte sa na: +421 2 491 05 211, or email. Taktiež ponúkame on-line informácie o látkach SVHC pre ostatné krajiny

Tipy pre vyhľadávanie

Názov výrobku/číslo

Do políčka Názov výrobku/číslo môžete zadať kombináciu slov a čísel – názvu výrobku a jeho modelového čísla.

Príklad: čistiaci prípravok na stôl 573 keď hľadáte čistiaci prípravok Desk and Office Cleaner od spoločnosti 3M™

 

Formát 3M ID čísla výrobku

3M ID číslo zadávajte v nasledovnom formáte: xx-xxxx-xxxx-x alebo xxxxxxxxxxx

Príklad: 42-0023-4049-7 alebo 42002340497

 

Fragmenty

Nepoznáte celý názov alebo 3M ID číslo? Jednoducho zadajte aspoň dve čísla.