Ako funguje lepenie?

Na lepšie pochopenie toho, ako lepidlo priľne k povrchu, nám poslúži znalosť mechanizmov priľnavosti. Existujú štyri všeobecne uznávané spôsoby, ako môžu lepidlá a lepiace pásky priľnúť k povrchu substrátu.

 • Chemická priľnavosť je najsilnejším mechanizmom priľnavosti a dochádza k nej na molekulárnej úrovni. Grafické znázornenie chemickej priľnavosti

  Chemická priľnavosť

  K chemické priľnavosti dochádza na základe molekulárneho kontaktu na povrchu substrátu. Ide o najsilnejší mechanizmus priľnavosti, pri ktorom dochádza k vzniku spoja medzi funkčnými skupinami v lepidle a atómami/molekulami na povrchu substrátu. Tento mechanizmus prispieva k štrukturálnej pevnosti mnohých lepidiel, napr. epoxidových lepidiel na lepenie hliníka.

 • K adhéznemu mechanickému prepojeniu dochádza v okamihu, keď lepidlo natečie do pórov na povrchu substrátu. Grafické znázornenie účinkov tečenia lepidla pri mechanickom prepojení.

  Adhézne mechanické prepojenie

  K adhéznemu mechanickému prepojeniu dochádza v okamihu, keď lepidlo natečie do pórov na povrchu substrátu. Prepojenie fyzicky zabraňuje šíreniu trhlín na rozhraní. Slúži aj na zväčšenie plochy povrchu a zvýšenie celkového kontaktu medzi lepidlom a substrátom. Tekuté lepidlá po nanesení ľahko tečú po substráte pred zaschnutím alebo vytvrdnutím. Lepidlo na lepiacich páskach v priebehu času tečie neustále, pričom vzniká pevný spoj.

 • Difúzna priľnavosť je bežná v prípade montáže ťažko zlepiteľných materiálov s nízkou povrchovou energiou. Grafické znázornenie difúzneho mechanizmu priľnavosti.

  Difúzna priľnavosť

  K difúzii dochádza vtedy, keď je polymér lepidla schopný preniknúť do polymérového substrátu a prepojiť sa s ním. Rozhranie sa vytvára prepojením polymérnych reťazcov použitého lepidla so substrátom. Tento mechanizmus je bežný v prípade montáže s ťažko zlepiteľnými materiálmi s nízkou povrchovou energiou, ako je polypropylén.

 • Elektrostatická priľnavosť je najbežnejšia pri lepení lepiacimi páskami. Grafické znázornenie elektrostatickej priľnavosti pásky k substrátu.

  Elektrostatická priľnavosť

  K elektrostatickej priľnavosti dochádza, keď je elektricky nabitý povrch lepidla priťahovaný k opačne nabitému substrátu. Tento druh priľnavosti je najbežnejší pri použití lepiacich pások. Ide o jav, s ktorým sa často stretneme pri lepení škatule alebo balení darčekov.