Chemické zloženie lepidiel a lepiacich pások

 • Schéma znázorňujúca základné piliere vedy o priľnavosti – vedu o povrchových vlastnostiach.

  Prehľad

  • Jedným zo základných pilierov vedy o priľnavosti je chemické zloženie samotného lepidla. Okrem geometria spoja a povrchu podkladu bude zohrať významnú úlohu pri konečnom správaní lepenej zostavy práve chemické zloženie lepidla.
  • Lepidlá sú k dispozícii v mnohých rôznych formátoch s rôznym chemickým zložením. Najčastejšie nebude samotné chemické zloženie lepidla určovať, či je tekuté lepidlo alebo lepiaca páska vhodnou voľbou pre danú aplikáciu. Toto rozhodnutie často vychádza z prevedenia spoja, charakteristických vlastností povrchu alebo výrobných procesov. Pretože rozhodujúci faktor je často v inej oblasti, má zmysel rozhodovať sa medzi dvoma kategóriami chemického zloženia lepidla: tekutými lepidlami a lepiacimi páskami.
 • Ďalej sa uvádza zoznam chemických zložení bežných lepidiel. u uvedené chemické zloženia sú najčastejšie používanými zloženiami pre vyspelé priemyselné aplikácie lepenia na základe špecifikácií. Chemické zloženie lepidiel a pások sa vďaka výskumu a vývoju neustále vyvíja.

  Každé z chemických zložení má svoje výhody a nevýhody. Prehľad chemických zložení nie je určený na použitie na účely špecifikácie, ani nemá poskytovať prísne a jednoznačné pravidlá pre chemické zloženie, pretože, rovnako ako inde, aj tu existuje mnoho výnimiek. Cieľom je poskytnúť funkčne orientovaný prehľad jednotlivých chemických zložení umožňujúci ich vzájomné porovnanie. Pri výbere správnej pásky alebo lepidla pre montáž je potrebné zvážiť mnoho ďalších faktorov.

  Dnešné priemyselné lepidlá a pásky sa z hľadiska chemického zloženia radia do piatich hlavných skupín:
   

  • Epoxid
  • Polyuretán
  • Akrylát
  • Silikón
  • Kaučuk

  Kombinácia jednotlivých chemických zložení s dostupnými formátmi znamená, že existujú tisíce možností, ako zlepiť akúkoľvek zostavu. Avšak rovnako nemožno výber lepidla vykonať len na základ prevedenia spoja a samotného povrchu, nemožno to vykonať ani podľa chemického zloženia lepidla. Tak ako existujú tisíce variantov lepidiel, existujú aj tisíce variantov montovaného tovaru. Čím viac sa vyznáte vo vede o priľnavosti a špecifikách svojej vlastnej aplikácie, tým lepšie si dokážete vybrať.


Súvisiace vzdelávacie články


Spojte sa s nami
Sme tu pre vás.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.