Návrh lepených spojov s dôrazom na pevnosť

Pri prechode na lepený spoj z tradičného spôsobu mechanického alebo tepelného upevnenia je často potrebné prepracovať návrh spoja tak, aby vyhovoval lepším podmienkam zaťaženia v ťahu, kompresiou a šmykom pri odstránení zaťaženia štiepením alebo zaťaženia spôsobujúceho odlúpnutie. Existuje niekoľko bežných konfigurácií spojov, ktoré veľmi dobre fungujú pri mechanickom alebo tepelnom upevnení, no pri použití lepidla ich treba vylepšiť.

Zlepšenie pevnosti v prípade tupých lepených spojov

Prečítajte si, ako spoje na pero a drážku poskytujú pevnejšie spojenie než štvorcové tupé spoje. Obrázok štvorcového tupého lepeného spoja a vylepšeného prevedenia, spoja na pero a drážku.

Tupé spoje sú bežnou praxou pri montáži dvoch valcových alebo obdĺžnikových rúrok zváraním. Väčšina druhov namáhania pôsobí vo forme štiepenia, ale môže dochádzať aj k pnutiu, ak sa rúrky od seba odťahujú. Štiepiace sily v tupom spoji nie sú na lepené spoje vhodné. Pri výbere lepidiel pre tieto zostavy treba preto vykonať úpravu spoja.

Spoje typu valec vo valci sú úpravou tupých spojov, pri ktorých sa valec s malým priemerom vkladá do dutého valca s väčším priemerom. V novom návrhu je samotné lepidlo umiestnené tak, aby naň pôsobilo zaťaženie šmykom v rovine a štiepiace sily sa zmiernia mechanickým zaistením rúrok. Plochu spoja možno relatívne jednoducho optimalizovať úpravou polomerov rúrok alebo dĺžky prekrytia spoja. Pri aplikáciách pri práci s drevom sú spoje na pero a drážku bežným spôsobom využitia mechanickej pevnosti dreva a vlastnosti lepidla odolávať zaťaženiu šmykom v spoji s presahom.


Posilnenie spoja v tvare T pomocou zasadenie čapu do žliabku

Zistite, ako čapové spoje zaistia pevnejšie spojenie než spoje v tvare T alebo rohové spoje. Obrázok spoja v tvare T, rohového spoja a pevnejšieho čapového lepeného spoja.

Spoje v tvare T sú veľmi bežné pri zváraní dvoch súčastí k sebe a sú bežným javom pri použití mechanických upevňovacích prvkov pri kolmej montáži. Keď sú tieto spoje vystavené namáhaniu, veľká časť namáhanie je vo forme štiepenia pôsobiaceho na dlhé rameno sily. Z hľadiska lepenia ide o veľmi slabý spoj.

Mnoho lepených spojov sa prepracuje na čapový spoj s cieľom vylepšiť spoj v tvare T. V prípade tohto nového prevedenia pôsobí na lepidlo rovnaké zaťaženie teraz v šmyku, v ťahu a kompresné zaťaženie. Spoj zároveň poskytuje výhodu mechanického zaistenia na zvýšenie pevnosti. V prípade, že čapový spoj nemožno uskutočniť (napríklad v mnohých kovoobrábacích aplikáciách), začlenením obruby do kolmého kusa sa časť zaťaženia štiepením nielen prevedie na šmyk, ale súčasne sa zväčší povrchová plocha, s ktorou lepidlo prichádza do kontaktu.


Vylepšenia konfigurácie rohových spojov

Prečítajte si, ako spoje na čap a rozpor zaistia pevnejšie spojenie než spoje na pokos alebo rohové spoje. Obrázok rohového spoja, spoja na pokos a vylepšeného spoja na čap a rozpor.

Spoje na pokos sa v mnohých aplikáciách bežne využívajú. Pri pôsobení sily je prítomná určitá mechanická sila, ale na rameno sily pôsobí aj veľké množstvo štiepenia mimo rovinu spoja. Podobne ako pri spojoch v tvare T majú pri použití metód mechanického alebo tepelného spojenia tieto spoje tendenciu byť veľmi pevné a trvácne.

Podobne ako v prípade modifikácií spojov v tvare T, možno rohy vylepšiť pridaním zaisťovacieho mechanizmu, ako je napríklad spoj na čap a rozpor, s cieľom rozložiť zaťaženie na lepidlo do roviny. Rovnako ako v prípade iných spojov vhodných na lepenie sa štiepenie zmení na zaťaženie šmykom pri zachovaní mechanickej výhody hrazdenej konštrukcie.


Návrh lepeného spoja na lepenie panelov vedľa seba

Prečítajte si, ako preplátované spoje poskytujú pevnejšie spojenie než štvorcové tupé spoje. Obrázok štvorcového tupého spoja a zosilneného preplátovaného spoja.

Štvorcové tupé spoje sú bežnou praxou pri montáži dvoch dosiek vedľa seba zváraním. Dvojčinné spojovacie prvky s drážkami sa používajú na držanie dvoch veľkých panelov spolu v drevárskych aplikáciách, ako sú laminátové dosky.

Tieto konštrukcie spojov sú často postačujúce pri tepelnom alebo mechanickom upevnení, ale podobne ako spoje typu rúrka v rúrke vytvárajú neprimerané zaťaženie lepidla. Preplátované spoje sú jednými z najbežnejších priemyselných lepených spojov, či už z hľadiska montáže dvoch panelov vedľa seba, lepenia panelov na rámy alebo porovnania lepidiel v rámci výskumu a vývoja alebo konštrukcie. Zaťaženie štiepením v prípade štvorcového tupého spoja je teraz predovšetkým zaťaženie šmykom pôsobiace po celej ploche spoja, aj keď sa tu ešte stále môže vyskytovať aj štiepenie.


Súvisiace vzdelávacie články


Spojte sa s nami
Sme tu pre vás.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.