Obrázok s nanášaním lepidla na tesnenie.

Základy priľnavosti: Úvod do vedy o priľnavosti

Veda o priľnavosti

 • Princípy vedy o priľnavosti tvoria poznatky o vlastnostiach povrchov, geometrii spojov a chemickom zložení lepidiel.

  Základnou požiadavkou lepeného spoja je spojenie dvoch materiálov tak, aby vydržali namáhanie, ktorému budú pri používaní vystavené. Používanie lepidiel nie je také intuitívne, ako by sa mohlo zdať: veda o priľnavosti je multidisciplinárny odbor, ktorý si vyžaduje vedomosti z oblasti chémie, fyziky, mechaniky a reológie, projektovania a inžinierstva.

  Veda o priľnavosti, čiže štúdium priľnavosti, pozostáva z troch rovnako dôležitých súčastí, ktorých kombinácia tvorí základ výberu lepidla a navrhovania lepidiel.

 • Veda o povrchových vlastnostiach

  Chemické zloženie povrchu určuje, či lepidlo vytvorí dostatočný kontakt, ktorý umožní vznik spoja. Funkčnosť spoja ovplyvňujú jedinečné faktory, ako je čistota a textúra povrchu. Veda o povrchových vlastnostiach skúma tieto a aj ďalšie charakteristiky, ktoré majú vplyv na povrch substrátu.

 • Chemické zloženie lepidiel

  Jedinečná chemické zloženie príslušného lepidla bude čiastočne určovať jeho vhodnosť pre dané lepenie. Chemické zloženie zohráva úlohu nielen z hľadiska schopnosti lepidla priľnúť k povrchu. Rôzne chemické vlastnosti budú rôzne reagovať na zaťaženie – namáhanie, teplotu a typ prostredia.

 • Geometria spoja

  Geometria, čiže tvar spoja, bude mať vplyv na fungovanie lepeného spoja, rovnako ako smer a intenzitu namáhania. Lepidlá reagujú na namáhanie inak než mechanické alebo tepelné upevňovacie prvky. Rozdiel je aj v type substrátu a chemických vlastnostiach lepidla.


Formáty lepidiel a lepiacich pások

 • Prečítajte si o rôznych formách lepidiel a lepiacich pások a ich používaní pri navrhovaní produktov.

  Lepidlo je látka používaná na vzájomné spojenie dvoch materiálov. Medzi bežné formy patria jednozložkové a dvojzložkové lepidlá, tavné lepidlá, reaktívne tavné lepidlá a lepidlá na báze rozpúšťadla alebo na báze vody.

  Lepiaca páska je fólia alebo papier s lepiacou vrstvou na jednej alebo oboch stranách na upevňovanie alebo lepenie materiálov. Medzi niektoré formy lepidiel používané na trvácne spájanie patria prenosové lepiace pásky, obojstranné pásky a penové pásky alebo opakovane zatvárateľné upevňovacie prvky.

  Ďalšie informácie o formách lepidiel


Spájanie lepením: spájanie dvoch materiálov

 • Prečítajte si o rozličných faktoroch, ktoré prispievajú k vytvoreniu účinného lepeného spoja. Obrázok prierezu lepeným spojom.

  Spájanie lepením je spôsob, pri ktorom sa dva materiály spoja do jedného celku. Spájanie lepením možno použiť aj ako doplnok tradičných spôsobov tepelného alebo mechanického spojenia, ako je zváranie, alebo spájanie pomocou skrutiek alebo nitov.

  Základnou požiadavkou lepeného spoja je spojenie dvoch materiálov tak, aby vydržali namáhanie, ktorému budú tieto materiály pri používaní vystavené. Lepenie spojov je dômyselný proces, pri ktorom vzájomne spolu pôsobí niekoľko faktorov podieľajúcich sa na úspešnosti výsledku


Meranie priľnavosti

 • Prečítajte si, ako vedci zaoberajúci sa priľnavosťou určujú schopnosť lepeného spoja zvládať namáhanie pri aplikácii. Obrázok GIF roztrhávaného lepeného spoja.

  Vedci, ktorí sa zaoberajú priľnavosťou, skúmajú pevnosť lepeného spoja, aby určili jeho schopnosť zvládnuť namáhanie pri používaní.

  Prvky ovplyvňujúce pevnosť lepeného spoja nám pomôžu pochopiť, ako pri takomto spoji funguje priľnavosť. Najbežnejším spôsobom jej merania je roztrhnutie lepeného spoja. Sila potrebná na odtrhnutie spoja umožňuje konštruktérom predstaviť si, ako bude lepidlo v danej aplikácii fungovať.

  Získajte viac informácií o pevnosti lepeného spoja