Bežné druhy namáhania lepených spojov

Bez ohľadu na použitý typ spoja je dôležité pochopiť rôzne druhy namáhania, ktoré pôsobia na lepenú montáž. Lepidlá a lepiace pásky fungujú najlepšie, keď je pôsobenie namáhania na lepidlo dvojrozmerné, pretože sa zaťaženie rozptýli po celej ploche línie spoja. Lepidlá a lepiace pásky fungujú najhoršie, keď je pôsobenie namáhania na lepidlo jednorozmerné, pretože sa zaťaženie sústredí na prednú hranu línie spoja. V mnohých tradičných návrhoch spojov pôsobí toto jednorozmerné namáhanie a môže byť teda potrebná úprava, aby bol lepený spoj čo najúčinnejší.

 • Prečítajte si o vplyve zaťaženia v ťahu na lepenú montáž.

  Zaťaženie v ťahu

  Zaťaženie v ťahu predstavuje ťah pôsobiaci rovnomerne na celý spoj. Smer ťahu je priamy, v rovine a mimo lepeného spoja. Sila je rozložená po celej ploche línie spoja.


 • Prečítajte si o vplyve zaťaženia šmykom na lepenú montáž.

  Zaťaženie šmykom

  Zaťaženie šmykom smeruje cez lepidlo a núti podklady, aby sa po sebe kĺzali. Sila tu opäť pôsobí v rovine rozložená po celej ploche línie spoja.


 • Prečítajte si o vplyve kompresného zaťaženia na lepenú montáž.

  Kompresné zaťaženie

  Rovnako ako pri zaťažení v ťahu, aj kompresia je sila pôsobiaca na lepený spoj v rovine a priamo. Na rozdiel od zaťaženia v ťahu pôsobí sila v smere na lepidlo. Sila je rozložená po celej ploche línie spoja.


 • Prečítajte si o vplyve zaťaženia štiepením na lepenú montáž.

  Zaťaženie štiepením

  Štiepenie je ťah sústredený na jednu hranu spoja, pričom na spoj pôsobí sila štiepenia. Zatiaľ čo je jeden koniec lepeného spoja vystavený sústredenému zaťaženiu na prednú hranu, na opačný koniec spoja sa teoreticky nevyvíja žiadny tlak. Štiepenie nastáva medzi dvoma tuhými podkladmi.


 • Prečítajte si o vplyve zaťaženia spôsobujúceho odlúpnutie na lepenú montáž.

  Zaťaženie spôsobujúce odlúpnutie

  Pri odlupovaní pôsobí ťah, ktorý sa sústredí na jednu hranu spoja. Jeden z podkladov je ohybný, čo zapríčiní ešte väčšie sústredenie tlaku na nábežnej hrane než pri štiepení spoja.


Navrhovanie lepených spojov

V prípade spojov, ktoré sú dobre navrhnuté na lepenie, je väčšina namáhania v režime ťahu, kompresie alebo šmyku. To umožňuje, aby sila pôsobila na celú lepenú plochu. Pri spojoch, kde je namáhanie v oblasti štiepenia alebo odlupovania, sa namáhanie sústredí na nábežnú hranu, čo môže viesť k predčasnému porušeniu spoja, najmä ak je vystavený vibráciám, nárazom alebo únave.

Okrem druhu namáhania môže optimalizácia spoja vyžadovať aj zohľadnenie rozmerov. Na základe skúšok lepidiel sa uvádza ich približný výkon v jednotkách sily na plochu (napr. zaťaženie šmykom, newton na meter štvorcový) alebo sily na dĺžku (napr. odlupovanie, newton na centimeter). Konfiguráciou rozmerov spoja s cieľom úpravy zaťaženia pôsobiaceho na plochu možno zlepšiť trvácnosť spoja.


Súvisiace vzdelávacie články


Spojte sa s nami
Sme tu pre vás.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.

Potrebujete pomoc pri hľadaní správneho produktu pre svoj projekt? Obráťte sa na nás, ak potrebujete radu týkajúcu sa produktov, technických parametrov alebo použitia, prípadne chcete spolupracovať s technickým špecialistom spoločnosti 3M, alebo nám zavolajte na číslo +421 2/491 052 11.