Obrázok pracovníka, ktorý ukazuje elektrickú súčiastku dospelým študentom v triede.

Veda o priľnavosti

Získajte viac informácií od odborníkov spoločnosti 3M, ako zabezpečiť, aby lepidlá a lepiace pásky fungovali vo vašich návrhoch.

Na jednej úrovni je lepenie jednoduché – všetci niekedy niečo lepili lepidlom alebo páskou. Ale pochopenie, prečo lepidlá priľnú k povrchu, výber správnych lepidiel a zlepšovanie ich fungovania vo vašom návrhu, je zložitejší príbeh, ktorý zahŕňa vedu, techniku a dizajn.

Nasledujúca séria vzdelávacích dokumentov je zostavená tak, aby poskytla oveľa viac než len definíciu vedy o priľnavosti, a to lepšie porozumenie vede o priľnavosti. Či už si chcete všetko prezrieť poporiadku alebo si len priamo vybrať témy, ktoré potrebujete, dúfame, že pre vás budú tieto materiály užitočné a informatívne.


Základy priľnavosti

Základy priľnavosti

Obrázok ilustrujúci vedu o povrchových vlastnostiach

Veda o povrchových vlastnostiach

Návrh lepeného spoja

Návrh lepeného spoja

Chemické zloženie lepidiel

Chemické zloženie lepidiel