Výber priemyselných lepidiel a pások pomocou metódy ASPEC

Existuje veľa dôvodov na výber tekutého lepidla alebo lepiacej pásky pri lepení. Okrem spoja, substrátu a výrobného procesu môžu mať pri rozhodovaní vplyv aj faktory ako automatizácia, možnosť prepracovania alebo zjednodušenie dodávateľského reťazca. V rámci skupín chemických látok sú navyše nekonečné možnosti, ktoré poskytujú rôznu mieru flexibility, rýchlosti, pevnosti alebo prispôsobivosti požiadavkám v danom odvetví.

V spoločnosti 3M používame skratku ASPEC vyjadrujúcu dôležité faktory, ktoré je potrebné zohľadniť a vďaka ktorým si vyberiete ten najlepší produkt pre svoje potreby. Jednotlivé písmená anglickej skratky ASPEC vyjadrujú montáž (Assembly), substrát (Substrate), proces (Process), koncové použitie (End Use) a náklady (Cost). Ide teda o päť faktorov, ktoré ovplyvňujú výber správneho lepidla. Prostredníctvom znalostí konštrukcie spoja, vedy o povrchoch a chemického zloženia lepidla môžete pomocou metódy ASPEC ľahšie určiť, ktoré lepidlo je tou najlepšou voľbou pre danú montáž.

1. krok: Určenie druhu montáže

 • Prečítajte si 1. krok metódy ASPEC: Výber druhu montáže. Obrázok tekutého lepidla nanášaného na plastový povrch.

  Pozrite si šesť druhov montáže

  Mnohé aplikácie lepenia možno zahrnúť do jedného z nasledujúcich šiestich typov montáže. Lepenie panelov k rámom/výstuh k panelom, laminovanie veľkých plôch, uchytenie a zdobenie, vytváranie malých spojov, vytváranie tesnení a utesňovanie, zalievanie a zapuzdrovanie. Týchto šesť druhov montáže predstavuje bežné aplikácie, v prípade ktorých sa osvedčilo použitie lepidiel a lepiacich pások. Môžeme sa s nimi stretnúť pri najrôznejších konštrukciách produktov v rámci mnohých trhov a odvetví. Určenie druhu montáže, ktorý má najbližšie k vašej aplikácii vám pomôže zúžiť výber dostupných vhodných skupín lepidiel a pások na základe geometrie spojov a typických spôsobov výroby.

2. krok: Výber materiálov substrátu

 • Prečítajte si 2. krok metódy ASPEC: Výber substrátov a materiálov. Obrázok sekundového lepidla, ktoré sa nanáša medzi kovové a penové kotúče.

  Jednou z výhod lepidiel a lepiacich pások je schopnosť priľnúť k širokej škále substrátov. Rôzne substráty majú rôzne charakteristické vlastnosti, ktoré majú vplyv na priľnavosť daného lepidla či pásky. Povrchová energia, textúra, drsnosť a čistota, to všetko sú podmienky substrátu, ktoré môžu ovplyvniť výber lepidla alebo pásky. Znalosť materiálov, ktoré sa budú lepiť, je jedným z kľúčových krokov v rámci výberu. Keď si uvedomíte, že lepidlá a pásky môžu zlepiť aj odlišné materiály, môže vám to pomôcť sprístupniť väčšie možnosti pri návrhu montáže.

  Ďalšie informácie o druhoch substrátu a lepení materiálov

3. krok: určenie krokov výrobného procesu

 • Prečítajte si časť „3. krok: určenie krokov výrobného procesu“ v rámci metódy ASPEC od spoločnosti 3M. Obrázok rolky prenosovej lepiacej pásky vo výrobnom procese.

  Znalosť postupu zostavenia príslušného dielu vám môže pomôcť zúžiť výber formy lepidiel alebo lepiacich pások. Vďaka starostlivému výberu práve tu môžete dosiahnuť zlepšenie výrobnej kapacity, zisku alebo produktivity v porovnaní s inými spôsobmi montáže vďaka obmedzeniu krokov výrobného procesu, nutnosti vykonania prerábok a mzdových nákladov. Lepidlá a pásky možno nanášať ručne alebo ako súčasť automatizovaných podávacích riešení, pričom často ide o nižšie kapitálové investície než v prípade zváracieho alebo iného montážneho zariadenia. Pásky môžu vo všeobecnosti ponúknuť rýchle zlepenie a okamžitú pevnosť pri manipulácii. Tekuté lepidlá môžu ponúknuť väčšiu montážnu flexibilitu pri polohovaní a zložitých konštrukciách spojov. Ďalším faktorom ovplyvňujúcim výber je dostupný priestor, predpisy a bezpečnosť.

4. krok: znalosť koncového použitia produktu

 • Prečítajte si 4. krok metódy ASPEC: Znalosť koncového použitia produktu. Obrázok grafického komponentu

  Koncové použitie zostavovaného produktu tiež určuje, aký typ spojovacích materiálov je pre dané prevedenie produktu najlepší. Dôležitým faktorom je aj znalosť toho, akým spôsobom bude zákazník koncový produkt používať a akým podmienkam okolitého prostredia bude produkt vystavený. Ultrafialové žiarenie, extrémne teploty, vlhkosť, ponorenie do chemických látok a vystavenie ich pôsobenia sú bežnými faktormi koncového použitia, ktoré je potrebné zohľadniť. K dispozícii je množstvo riešení lepidiel a lepiacich pások, ktoré dokážu v takýchto podmienkach obstáť. Medzi bežné konštrukčné výhody lepidiel a lepiacich pások patrí schopnosť rovnomerného rozloženia zaťaženia, zlepenie a súčasne aj utesnenie, tlmenie energie alebo striedavý prenos energie spojom, izolácia kovov zabraňujúca galvanickej korózii a schopnosť spojenia rôznorodých materiálov.

5. krok: vplyv na náklady a výhody

 • Prečítajte si 5. krok metódy ASPEC: Vplyv na náklady. Obrázok rôznych mien.

  Ak vezmeme do úvahy celkové výrobné a materiálové náklady na danú montáž, lepidlá a pásky často ponúkajú výhody z hľadiska celkových nákladov. V prípade materiálových nákladov môžu lepidlá a pásky zaistiť nižšiu hmotnosť alebo použitie substrátov z menej nákladných materiálov vďaka schopnosti zlepiť odlišné materiály. Navyše sa vyhnete mechanickému upevneniu a vŕtaniu otvorov. Pokiaľ ide o výrobné náklady, často dochádza k zníženiu nákladov v porovnaní so zváraním alebo mechanickým upevňovaním z dôvodu zníženia počtu krokov výrobného procesu, napr. odstránenie potreby obrusovania zvarov, opravovania poškodených povrchov alebo utesňovania otvorov na upevňovacie prvky. Aj cena práce je pri použití lepidiel a pások často nižšia a vyžaduje sa len minimálne zaškolenie pracovníkov. A napokon aj kapitálové investičné náklady môžu byť nižšie než v prípade iných spôsobov montáže, napr. zvárania.

  Aj náklady na tekuté lepidlá alebo lepiace pásky sú dôležité. Pri porovnaní ceny na meter sú tekuté lepidlá zvyčajne menej nákladné než pásky, môžu si však vyžadovať kompromis z hľadiska upevnenia, doby schnutia alebo vytvrdzovania, čo treba vziať do úvahy. Chemické zloženie a účinnosť lepidla alebo pásky budú mať vplyv na cenu materiálu. Vo všeobecnosti platí, čím extrémnejšie podmienky dokáže lepidlo alebo páska zvládnuť, tým vyššia bude cena. V priebehu procesu výberu je dôležité poznať požadované podmienky koncového použitia produktu a výber vykonať na základe požiadaviek danej aplikácie.