Obrázok niekoľkých lepidiel od spoločnosti 3M – lepidlá v spreji, tavné lepidlá, lepiace pásky a lepiace tmely.

Formy lepidiel a spojitý rad lepidiel 3M

Základný princíp priľnavosti je od vynálezu prvého lepidla z brezovej živice stále rovnaký: použitie tekutého materiálu na spojenie dvoch substrátov. V dnešnej dobe dospel pokrok v oblasti syntetických materiálov a materiálov odvodených od prírodných látok pri vytváraní priemyselných lepidiel k dvom všeobecným formám lepidiel. Najbežnejšími typmi priemyselných lepidiel sú tekuté lepidlá a lepiace pásky.


Tekuté lepidlá

Vďaka fyzikálnej zmene alebo chemickej reakcii vytvorí tekuté lepidlo nanesené na dva substráty pevný materiál, ktorý spojí substráty k sebe. Tekuté lepidlá sú k dispozícii v niekoľkých formách. Vďaka tomu majú výrobcovia možnosť ponúknuť zákazníkom tekuté lepidlá, ktoré budú spĺňať rôzne technické požiadavky.

  • V prípade dvojzložkového reaktívneho lepidla sa zložka A zmieša so zložkou B a výsledná chemická reakcia umožní vytvorenie výsledného lepeného spoja.

  • Jednozložkové reaktívne lepidlá obsahujú jedinú zložku, ktorá chemicky reaguje, najčastejšie pri vystavení pôsobeniu tepla, svetla alebo vlhkosti.

  • Tavné lepidlá sú pri izbovej teplote pevné, ale aplikujú sa ako roztavená kvapalina. Keď sa lepidlo vráti do prostredia s izbovou teplotou, znova stuhne a vytvorí lepený spoj.

  • Reaktívne tavné lepidlá sú jedinečné, pretože spájajú vlastnosti tavných lepidiel a reaktívnych jednozložkových lepidiel.

  • Lepidlá na báze rozpúšťadiel a na báze vody využívajú na nanesenie lepidla na substrát tekutý nosič (rozpúšťadlo alebo vodu). Nosič sa odparí a lepidlo zostane na mieste. Bežne sú k dispozícii napríklad v tubách, vedrách alebo v sprejových plechovkách.


Lepiace pásky

Pásky sú lepidlá citlivé voči tlaku alebo „PSA“ a zákazníkom ponúkajú riešenia s pridanou hodnotou, pretože dodávateľ môže materiály vopred upraviť. Zákazník dostane úplne vytvrdnutý materiál s viskoelastickými vlastnosťami, ktoré sú potrebné na to, aby obidva materiály držali spolu, často pomocou tlaku.

  • Vrstva lepidla citlivého voči tlaku je spojená s uvoľniteľnou vložkou. Tieto pásky sú k dispozícii aj v „obojstrannom“ prevedení s vložkou na oboch stranách.

  • Lepidlo citlivé na tlak je nanesené na oboch stranách nosnej fólie. To umožňuje, aby páska mala na strane A a B rôzne funkcie.

  • Lepiaca páska citlivá na tlak má na každej strane penového nosiča nanesené lepidlo citlivé na tlak (napr. akrylové, polyuretánové, polyetylénové). To umožňuje, aby páska mala na strane A a B rôzne funkcie a pena sa naviac vyznačuje jedinečnými výplňovými alebo elastomérovými vlastnosťami.

  • Lepidlo citlivé na tlak je nanesené na mechanický spojovací systém s vložkou.


Spojitý rad lepidiel a pások

Nekonečná škála rôznych požiadaviek v oblasti konštrukcie viedla k vývoju širokého spektra lepidiel a lepiacich pások v rôznych formách. Tento široký sortiment predstavuje spektrum technológií lepenia označovaný v spoločnosti 3M ako spojitý rad lepidiel a lepiacich pások. Spojitý rad lepidiel a lepiacich pások ponúka rôzne možnosti – od odstrániteľných lepidiel citlivých na tlak podobných lepidlám používaným na samolepiacich bločkoch Post-It® až po veľmi pevné vytvrdzované epoxidové lepidlá používané na lepenie dielov v leteckom priemysle.

Obrázok širokej škály foriem a vlastností lepidiel v spojitom rade lepidiel 3M.