Pevnosť lepeného spoja

Lepidlá a pásky ponúkajú jedinečné výhody v porovnaní so zváraním a mechanickými spojovacími prvkami bez zníženia pevnosti. Prečítajte si, ako sa meria a skúša pevnosť lepeného spoja a aké rôzne faktory je potrebné zohľadniť pri výbere lepidla na príslušnú aplikáciu.

Meranie pevnosti lepeného spoja

 • Najbežnejším spôsobom merania pevnosti lepeného spoja je odtrhnutie tohto spoja. Obrázok trhania lepeného spoja.

  Pri každom z mechanizmov priľnavosti, ktoré zohrávajú úlohu pri fungovaní lepeného spoja, skúmajú vedci zaoberajúci sa adhéziou pevnosť spoja a vplyv na fungovanie lepeného spoja pri danej aplikácii. 

  Meranie „fungovania priľnavosti“ daného lepeného spoja pomôže určiť pevnosť výslednej montážnej zostavy spojenej lepením. Najbežnejším spôsobom jej merania je roztrhnutie lepeného spoja. Sila potrebná na odtrhnutie spoja umožňuje konštruktérom predstaviť si, ako bude lepidlo v danej aplikácii fungovať.

Vedci merajú fungovanie priľnavosti (silu priľnavosti) odtrhnutím daného lepeného spoja.

Priľnavosť a súdržnosť spoločne vytvárajú pevné spojenie

 • Prečítajte si o veľmi odlišných zónach v rámci lepeného spoja. Obrázok prierezu spojom.

  Miera priľnavosti

  Adhézna sila vzniká medzi lepidlom a substrátom a zvyčajne ide o najdôležitejší faktor pri navrhovaní spôsobu montáže s pevným lepeným spojom. Adhézna sila však nie je jediným rozhodujúcim faktorom pri vytváraní účinného lepeného spoja. Aj keď použijete to najpevnejšie lepidlo na svete, nebude lepený spoj fungovať, ak lepidlo k povrchu substrátu nepriľne.

 • Miera súdržnosti

  Miera súdržnosti označuje vnútornú pevnosť lepidla, jeho schopnosť neroztrhnúť sa pri zaťažení. Čím väčšia je miera súdržnosti, tým pevnejšie lepidlo drží. Miera súdržnosti závisí od chemického zloženia lepidla. Pevnosť jednotlivých lepidiel sa veľmi líši. Na jednom konci rozsahu sú lepidlá citlivé na tlak a na druhej strane sú konštrukčné epoxidové a akrylové lepidlá.  

  Je dôležité zohľadniť, akým typom zaťaženia bude lepený spoj vystavený. K bežným typom namáhania patrí šmyk, štiepenie, odlúpnutie a ťah. Pri výbere lepidla s najvhodnejšej mierou súdržnosti pre danú úlohu je dobré poznať intenzitu a frekvenciu namáhania, ktorým bude aplikácia vystavená.  

Pri výbere lepidla je dôležitá povrchová energia substrátu

 • Pozrite sa, ako zmáčavosť pomáha ovplyvniť výber pri substrátoch s nízkou a vysokou povrchovou energiou. Obrázok kvapky vody dopadajúcej na povrch. Voda sa roztečie, čím naznačuje, že ide o povrch substrátu s vysokou povrchovou energiou.

  Povrchová energia je fyzikálna vlastnosť povrchu materiálu, ktorá určuje, či lepidlo dokáže k povrchu dostatočne priľnúť. V prípade materiálu s vysokou povrchovou energiou tekutina zmáča substrát alebo sa roztečie po povrchu. Pri materiáli s nízkou povrchovou energiou sa bude kvapalina udržiavať na mieste a zhlukovať sa do kvapiek. Lepidlo musí substrát dobre zmáčať, aby vytvorilo spoj.

  Pri výbere toho najvhodnejšieho lepidla je dôležité poznať povrchovú energiu všetkých substrátov v rámci zostavy a úroveň zmáčavosti, ktorú budú mať pri aplikácii lepidla. Je potrebné vziať do úvahy aj čistotu povrchu, pretože niektoré lepidlá vyžadujú vysokú mieru čistoty substrátu.