Aplikácia podkladového náteru pomocou Accuspray™ pištolí

Aplikácia podkladového náteru pomocou Accuspray™ pištolí

HVLP rozprašovač základného náteru so systémom Accuspray™

 • Revolučný dizajn HVLP rozprašovača základného náteru so systémom Accuspray™ od spoločnosti 3M poskytuje povrchovú úpravu špičkového HVLP rozprašovača (vysoký objem, nízky tlak) základného náteru za zlomok ceny. Vďaka vymeniteľnej rozprašovacej hlavici budete mať pri každom použití novej hlavice pocit, ako keby ste striekali z úplne nového rozprašovača. K dispozícii je rad rozprašovacích hlavíc, ktoré zodpovedajú požiadavkám produktu podľa vášho výberu.

  Tento inovatívny Accuspray™ Systém vám zaručí:


  • Ľahký a pohodlný rozprašovač základného náteru
  • Menšie množstvo postreku
  • Optimálny vzor postreku
  • Nižšiu spotrebu základného náteru a optimálnu hrúbku náteru
  • Rovnejšiu a hladšiu povrchovú vrstvu, v dôsledku čoho sa skráti doba brúsenia
  • Čistejší rozprašovač a rýchlu výmenu odtieňov základného náteru
  • Rýchle a jednoduché čistenie s nižšou spotrebou rozpúšťadla
  • Na mokrý základový náter na mokrý povrch použite 1,4 mm hlavu, na štandardný náter 1,8 mm hlavu a na postrekovú výplň karosérie 2,0 mm hlavu

   

   

   

Krok 1 – Pripravené vozidlo

  • Vozidlo je zhruba zamaskované.
  • Opravované miesto pripravené na aplikáciu základného náteru (brúsené pomocou P320 - P400).

Krok 2 – Čistenie povrchu

  • Odmasťovanie povrchu špeciálnym čistiacim prostriedkom – dodržujte odporúčania výrobcu farieb
  • Čistenie povrchu pred aplikáciou základného náteru pomocou trhateľnej handričky Aqua PN50410.

Krok 3 – Príprava základného náteru

  • Rozličné rozmery PPS™ umožňujú miešanie základného náteru na požiadanie.
  • Pri použití PPS™ nie je nutné použiť ďalší téglik na miešanie. Dopĺňanie základného náteru do rozprašovača nie je nutné.
  • Integrovaný filter. Nevyžaduje sa proces ručného filtrovania. (Na štandardný základný náter použite 200 μm a na mokrý základný náter na mokrý povrch použite 125 μm).

Krok 4 –Montáž Accuspray™ rozprašovača, Model HG14

  • Vytiahnite spúšť.
  • Zatlačte rozprašovaciu hlavu (1,8 mm na štandardný základný náter, 1,4 mm na mokrý základný náter na mokrý povrch) na telo, kým nezapadne na miesto.
  • Uvoľnite spúšť.
  • Otočte rozprašovač hore nohami a pripojte PPS™ téglik.
 • Nastavenie a úprava rozprašovača

  • Maximálny vstupný tlak: 4,5 barov
  • Maximálny postrekový/prevádzkový tlak: 1,38 baru

  Úpravy:

  • Pomocou horného gombíka nastavte veľkosť rozstreku
  • Pomocou spodného gombíka nastavte objem

Krok 5 – Nanesenie prvej vrstvy základného náteru

  • PPS™ umožňuje nanesenie základného náteru z rôznych uhlov bez kvapkania.
  • Hrany a lemy kolies sa tak dajú bezpečne nalakovať.
  • Dodržujte odporúčanú hrúbku vrstvy!

Krok 6 – Odvetranie

  • Dbajte na dobu odvetrania, ktorú odporúča výrobca farieb!

Krok 7 – Nanesenie druhej vrstvy základného náteru

  • Vďaka 3M Accuspray™ rozprašovaču bude vzor postreku rovnomerný a čistý.
  • Vďaka ľahkému vyrovnaniu základného náteru sa skracuje doba aj náročnosť brúsenia a maximalizuje sa produktivita.

  Accuspray™ rozprašovaciu hlavu pravidelne meňte, aby ste získali konštantnú čistotu postreku.

Krok 8 – Tvrdnutie pri infračervenom žiarení

 • Dodržujte, prosím, odporúčania výrobcu farieb týkajúce sa:
   

  • teploty objektu,
  • doby schnutia,
  • vzdialenosti vykurovacieho telesa od objektu

   

Krok 9

 • Čistenie rozprašovača základného náteru

  • Krátka životnosť základných náterov s nízkym obsahom prchavých organických látok si vyžaduje okamžité čistenie rozprašovača.
 • Odpojte prívod vzduchu, otočte rozprašovač hore nohami a stlačte spúšť, aby sa vzduch vyfúkol do PPS™ téglika. PPS™ Téglik vyberte.

 • Rozprašovaciu hlavu z Accuspray™ rozprašovača vyberiete tak, že stlačíte spúšť a následne hlavu odpojíte. Uvoľnite spúšť.

 • Očistite zvyšky základného náteru zo špičky Accuspray™ ihly čistou panelovou utierkou.

 • Použitú rozprašovaciu hlavu zlikvidujte a vymeňte ju za novú (za účelom ochrany ihly na kvapalinu).