SMART opravy po haváriách

SMART opravy po haváriách

 • SMART opravy po haváriách

  SMART oprava predstavuje kombináciu nákladovo efektívnych techník, ktoré môžu byť použité vtedy, keď sa oblasť určená na opravu zmestí do rozmeru papiera vo formáte A4.

Proces SMART opravy krok za krokom


 • Step 1 - Damage Assessment and Surface Cleaning

  Krok 1 – Vyhodnotenie poškodenia a čistenie povrchu

  Vyhodnoťte polohu a veľkosť poškodenia a vyberte farbu vhodnú pre SMART opravu (lokálne opravy).

   

   

   

  Tento krok je dôležitý na dosiahnutie priľnutia laku, hlavne v zóne homogenizovania. Akékoľvek stopy opotrebovania je potrebné úplne odstrániť

   

   

   

   

   

  • Pomocou 3M™ Profesionálnych čistiacich handričiek 34567 a vhodného čistiaceho prostriedku umyte a očistite celý panel.

  • Celý panel ošetrite pomocou Pasty 3M™ Perfect-it III™ Fast Cut Plus 50417 – a pasty 3M™ Perfect-it III™ Extra Fine 80349, ak je panel tmavej farby – obnovíte tak pôvodný, čerstvo nalakovaný vzhľad.

   

 • krok 2 – Príprava povrchu

  Krok 2 – Príprava povrchu

   1. Zbrúste chybu pomocou 3M™ Hookit™ Cubitron II Brúsneho kotúča s priemerom 75mm – 150+ / 220+. Vždy začínajte pri najjemnejšej možnej triede. Poznámka: Použitie kotúčov s priemerom 75 mm pomáha minimalizovať veľkosť opravovaného miesta.

    Ak je potrebné ryhu vyplniť, použite vhodnú výplň, naneste 3M Suchý kontrolný púder a vybrúste pomocou 3M™ Hookit™ Cubitron II Brúsneho kotúča s priemerom 75mm – 220+.
   2. Pomocou 3M™ Hookit™ Fialového brúsneho kotúča P400 – 75 mm vybrúste okolie opravovaného miesta
   3. Pomocou 3M™ Trizact™ 75mm, P3000 Kotúča na jemné dokončenie oblasť ešte zväčšite

    Nezabudnite myslieť v „malom“. Celá brúsená oblasť by nemala byť väčšia ako hárok vo formáte A4!
  • Na zväčšenie schémy kliknite tu.
 • Step 4 - Masking

  Krok 3 – Maskovanie

  V závislosti od polohy poškodenia je k dispozícii niekoľko techník maskovania a produktov.

  Uistite sa, že okolité časti zakryjete, aby ste ich chránili pred prestrekmi, no ponechajte si dostatočne veľkú plochu na opravu, aby ste zabránili vytvoreniu ostrých línií laku, ktoré by ste neskôr museli eliminovať. Vynikajúcim produktom, ktorý vám pomôže na okrajových častiach dosiahnuť hladké prechody je 3M Páska na hladké prechody.

 • Step 4 - Primer Application

  Krok 4 – Aplikácia základného náteru

  Základný náter naneste podľa odporúčaní výrobcu náteru.

  V ideálnom prípade použite 3M Accuspray™ s Mini PPS™. Ide o prípravky, ktoré umožňujú efektívne využitie výrobku s minimom odpadu. Postrek musí byť minimálny, aby bolo opravované miesto čo najmenšie.

 • Step 5 - Primer Sanding

  Krok 5 – Brúsenie základného náteru

  Pomocou 3M™ Hookit™ Fialového brúsneho kotúča P400 / P500 75 mm zbrúste základný náter.

 • Step 6 - Paint Application

  Krok 6 – Aplikácia laku

  Pri aplikácii laku postupujte podľa odporúčaní spoločnosti, u ktorej ste lak zakúpili. Na efektívnu aplikáciu laku odporúčame použiť 3M Systémy na aplikáciu laku. V závislosti od rozsahu opravy odporúčame použiť systém 3M Midi alebo Mini PPS™ na zabezpečenie maximálneho využitia laku a zníženie odpadu.

  Tip: Zhoda s požiadavkami na emisie VOC znamená, že technologicky vyspelé Bodové zmiešavače sú teraz dostupné vo forme aerosólov, ktoré sa aplikujú po nanesení priehľadného náteru pred vypaľovaním. Znamená to, že homogenizovanie musí byť prispôsobené podľa súhlasných produktov. Prečítajte si odporúčania výrobcu laku.

 • Step 7 - Paint Rectification and Finish

  Krok 7 – Korekcia laku a povrchová úprava

   

  Za ideálnych podmienok by sa opravené malé plochy nemali leštiť, keďže zvyčajne potrebný aerosól Bodového zmiešavača na bodové opravy sa aplikuje vo veľmi tenkých vrstvách, ktoré sa leštením poškodia. V prípade nevyhnutnosti použite Pastu 3M™ Perfect-it™ Extra Fine Plus spolu s farebne kódovanou žltou podložkou. Nastavte stroj na najnižšie možné otáčky a pri práci buďte veľmi opatrní.