Ochrana zraku pri vykonávaní opráv po havárií

 • Pri práci v lakovniach alebo karosárňach sú vaše oči vystavené rôznym zdrojom nebezpečenstva, ako napr.

    

  • riziká mechanického poškodenia (spôsobené úlomkami alebo vniknutím brúsneho prachu do očí)
  • riziká poranenia chemikáliami (vystreknutie chemikálií alebo výpary)

   

  Pre vaše vlastné dobro by ste mali vždy používať ochranu zraku, ak existuje pravdepodobnosť, že budete vystavení týmto rizikám!

  Pri niektorých pracovných úlohách je používanie ochrany zraku povinné (pri príprave alebo aplikácii laku). Laky často obsahujú látky, ktoré môžu aj v malom množstve poškodiť váš zrak.

V prípade aplikácie laku striekaním sa často odporúča používať kombinované vybavenie, ktoré obsahuje respirátor aj ochranu zraku/tváre.

 • Bezpečnostné okuliare
 • Okuliare
 • Pokročilá ochrana tváre a dýchacích ciest