Hearing protection

Produkty na ochranu sluchu pri vykonávaní opráv po havárií

 • Väčšina ľudí považuje sluch za samozrejmosť – kto si však myslí, že ucho je v skutočnosti náš najcitlivejší vnemový orgán, pričom súčasne riadi našu rovnováhu? Je ťažké si predstaviť, že dobre nepočujete alebo nepočujete vôbec. Avšak dlhodobé vystavovanie sa aj mierne zvýšeným úrovniam hluku môže poškodiť našu schopnosť počuť. V karosárňach sa hluk často pohybuje na takých vysokých úrovniach, že ľudia automaticky používajú chrániče sluhu. V lakovniach však úrovne hluku vnímajú ako akceptovateľné, aj keď úroveň hluku už môže byť dostatočne vysoká, aby sa vyžadovalo používanie chráničov sluchu a aby ste zabránili poškodeniu sluchu (v závislosti od pracovnej úlohy).


Zdroje zvýšenej úrovne hluku môžu byť:

  • Ventilačný systém v lakovacej kabíne
  • Ventilácia v dielni
  • Nástroje s elektrickým alebo pneumatickým pohonom

  Preto sa odporúča (alebo je to v niektorých krajinách povinné), aby ste mali ochranu sluchu k dispozícii (zvyčajne od 85 dB) alebo ste povinní ich pre vaše vlastné dobro používať (od 90 dB).

Chráňte svoj sluch – používajte príslušné vybavenie na ochranu sluchu!

 • 1100 Zátky do uší

  1100 Zátky do uší

 • 1310 Zátky do uší

  1310 Zátky do uší

 • Zapuzdrená ochrana sluchu PELTOR

  Zapuzdrená ochrana sluchu PELTOR