Osobná ochrana v autolakovniach a lakovniach

Osobná ochrana v autolakovniach a lakovniach

 • Spoločnosť 3M berie bezpečnosť veľmi vážne. Závisí od nej zdravie a prospech vašich zamestnancov. Naši ľudia spolupracujú so skúsenými odborníkmi v oblasti bezpečnosti, partnermi a zákazníkmi a sú odhodlaní zabezpečiť a pomôcť vám vytvoriť prostredie, ktoré chráni vašich zamestnancov – efektívne, výkonne a ekonomicky.

  Osobná ochrana pred potenciálne nebezpečným vplyvom laku, prachu a hluku. Spoločnosť 3m vám môže pomôcť identifikovať správne ochranné osobné pomôcky (OOP) vrátane produktov na testovanie kvality vzduchu a správnej veľkosti respirátora, rád týkajúcich sa zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia a bezpečnejších pracovných postupov.

Je to vo vašom vlastnom záujme...

 • Zdravie je to najcennejšie, čo máte. Vy a vaši zamestnanci sami zodpovedáte za vlastné zdravie, spôsob, akým sa o svoje zdravie staráte a schopnosť pracovať a poskytovať výkon.

  Okrem celkového fyzického zdravia by ste mali špeciálne venovať pozornosť ochrane životne dôležitých orgánov, keďže akékoľvek poškodenie týchto orgánov je často nenapraviteľné. Zaslúžia si špeciálnu starostlivosť a pozornosť.


 • Pokožka

  Jedným z vašich životne dôležitých orgánov je vaša pokožka, ktorá je zároveň aj najväčším orgánom. Chráni vás pred chemickými, fyzikálnymi a bakteriálnymi vplyvmi, podieľa sa na metabolických funkciách a umožňuje reguláciu teploty vášho tela. Navyše svojou schopnosťou vnímať štruktúru, teplotu, bolesť atď. pomáha vášmu telu pri vnímaní a rozpoznávaní „nebezpečenstva“.

  Veľkosť kože u dospelého človeka je pribl. 2 metre štvorcové a tvorí pribl. 1/6 telesnej hmotnosti. Hrúbka kože sa pohybuje medzi 1 – 4 mm, pričom jej najdôležitejšia časť, vonkajšia pokožka, má hrúbku len 0,02 mm!

 • Oči

  Vaše oči sú kľúčom k vizuálnemu svetu. Dokonalé ako samotná príroda – oči sú veľmi citlivý orgán vybavený prirodzenou ochranou, ako sú očné viečka, mihalnice a slzy, ktoré ich chránia pred vplyvom prachu a nečistôt. Tieto ochranné mechanizmy sú však dostatočné len za „bežných“ okolností – nie pri vystavení podmienkam pracovného prostredia, ako sú lakovne a karosárne. Používanie príslušných ochranných okuliarov je v týchto priestoroch povinné.

 • Vaše ucho v skutočnosti skrýva dva dôležité zmysly: sluch a telesnú rovnováhu. Zdravý sluch vám umožňuje verbálne komunikovať a taktiež včas rozpoznať akýkoľvek typ nebezpečenstva vnímaním akustických signálov. Vaša rovnováha zodpovedá za všetky vzpriamené pohyby.

 • Pod dýchaním sa rozumie vdychovanie kyslíka a vydychovanie kysličníka uhličitého. Nedostatok kyslíka vo vzduchu spôsobuje nedostatočné okysličovanie buniek a zabraňuje alebo blokuje vitálne funkcie. Ľudské zmysly v skutočnosti nedokážu zaregistrovať nedostatok kyslíka – je nutné vždy zabezpečiť správnu funkciu respiračných orgánov.