• Krok 2 – Brúsenie

  Krok 2 – Brúsenie

  Pomocou stroja DA s 3 mm polomerom otáčania vybaveným mäkkou podložkou a medzičlánkom na dodatočné tlmenie vykonajte brúsenie povrchu. Ideálnym brúsnym materiálom pre tento proces je špeciálny 3M™ Hookit™ Brúsny kotúč 337U, trieda P320 na elektrolitické nátery.

 • Step 5 b - Blending area preparation - whole area

  Step 5 b - Blending area preparation - whole area

  To prepare the whole blending area, use 3M P1000 abrasive (e.g.. 260L, Flexible Disc or Trizact™) with an interface pad on a DA machine.

Efektívne brúsenie pri oprave po haváriách

Efektívne brúsenie pri oprave po haváriách

 • Brúsne materiály od spoločnosti 3M poskytujú dokonalý základ, vďaka ktorému získate najlepšie možné výsledky lakovania. Portfólio zahŕňa brúsne kotúče a pásy, ručné brúsne materiály, brúsne materiály na brúsenie za mokra. Správny brúsny materiál zohráva dôležitú úlohu v dosahovaní dokonalých výsledkov pri obnove povrchovej úpravy vozidla. Bez ohľadu na to, či sa jedná o predprípravu povrchu, brúsenie podkladového náteru za sucha alebo jemné brúsenie: Naše kvalitné brúsne materiály a doplnkový sortiment príslušenstva sú navrhnuté tak, aby vám pomáhali bezpečne a efektívne dokončiť pracovné postupy, najmä...

    

   

Sprievodca jednotlivými krokmi procesov brúsenia na opravu vozidla


Brúsenie tmelu na karosérie – príprava na aplikáciu podkladového náteru

 • Krok 1 – Vyčistenie plochy

  Krok 1 – Vyčistenie plochy

  Pri príprave na aplikáciu tmelu vyčistite opravovanú časť a odstráňte akékoľvek uvoľnené čiastočky laku alebo hrdzu. Pomocou produktu Cubitron™ II 150+ upevnenom na brúske DA zbrusujte materiál, kým neodkryjete kov – povrch, na ktorý chcete aplikovať tmel na karosérie.

 • Krok 2 – Aplikácia suchého kontrolného prášku a opracovanie jemných hrán

  Krok 2 – Aplikácia suchého kontrolného prášku a opracovanie jemných hrán

  Aplikujte 3M Suchý kontrolný prášok na zvýraznenie akýchkoľvek škrabancov triedy 150+, potom pomocou produktu Cubitron™ II 220+ opracujte jemné hrany okolo odkrytého kovu, aby ste zabránili vniknutiu rozpúšťadiel z tmelu do hrán a následnému vydutiu.

 • Krok 4 – Aplikácia suchého kontrolného prášku na vytvrdený tmel

  Krok 4 – Aplikácia suchého kontrolného prášku na vytvrdený tmel

  Po vytvrdení tmelu aplikujte 3M Suchý kontrolný prášok, aby ste mohli vidieť štruktúru povrchu a mohli vykonať rýchle kontrolované brúsenie. Suchý kontrolný prášok vám taktiež pomáha eliminovať zanesenie a predlžuje životnosť brúsneho materiálu.

 • Krok 5 – Brúsenie tmelu

  Krok 5 – Brúsenie tmelu

  Pomocou 3M Cubitron™ II 150+ brúsneho materiálu s použitím stroja alebo správneho ručného bloku a odvádzania prachu rýchlo opracujte miesto ošetrené tmelom.

 • Krok 6 – Opätovná aplikácia suchého kontrolného prášku na zvýraznenie jemných škrabancov

  Krok 6 – Opätovná aplikácia suchého kontrolného prášku na zvýraznenie jemných škrabancov

  Opätovne aplikujte 3M Suchý kontrolný prášok na zvýraznenie akýchkoľvek hlbších škrabancov a nedokonalostí povrchu, ktoré sa majú odstrániť pomocou jemnejších brúsnych materiálov.

 • Krok 7 – Eliminácia škrabancov

  Krok 7 – Eliminácia škrabancov

  Za účelom prípravy povrchu na aplikáciu podkladového náteru eliminujte škrabance triedy 150+ pomocou triedy 220+. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov vyrovnávania použite brúsny materiál s ručným blokom.

 • Krok 8 – Finálne brúsenie pred aplikáciou podkladového náteru

  Krok 8 – Finálne brúsenie pred aplikáciou podkladového náteru

  Podľa pokynov v príručke k brúseniu použite stroj DA (Festool Automotive Systems LEX 150/5 alebo Festool Automotive Systems ETS/EC 150/15) a brúsny materiál Cubitron™ II 220+ nasledovaný brúsnym materiálom P400/P500 na zjemnenie hrán a zlepšenie priľnutia podkladového náteru.

 • Krok 9 – Oblasť homogenizovania

  Krok 9 – Oblasť homogenizovania

  Pred prípravou oblasti homogenizovania pomocou pásu maskovacej pásky zabezpečte ochranu okolitých okrajov.

 • Pomocou 3M™ Flexibilného brúsneho hárka P1000 – P1200

  Krok 9a : Pomocou 3M™ Flexibilného brúsneho hárka P1000 – P1200 pripravte okraje a tvarové línie oblasti, na ktorú budete aplikovať základný náter.

 • Na prípravu celej oblasti homogenizovania použite 3M P1000 brúsny materiál

  Krok 9b : Na prípravu celej oblasti homogenizovania použite 3M P1000 brúsny materiál (napr. 260L+, pružný disk alebo Trizact™) s medzičlánkom na stroji DA.

 • Pomocou sivého Scotch-Brite™ Kotúča na stroji DA

  Krok 9c : Pomocou sivého Scotch-Brite™ Kotúča na stroji DA s odvádzaním prachu vyčistite povrch a pripravte ho na aplikáciu základného náteru, povrch očistite pomocou 3M Čistiacej handričky a vhodného odmasťovača a následne podľa potreby zakryte časť s podkladovým náterom.

  Podkladový náter podľa vlastného výberu aplikujte na plochu a nechajte vyschnúť, pričom postupujte podľa pokynov výrobcu laku.

Jemné brúsenie pred lakovaním – príprava povrchu podkladového náteru na aplikáciu základného náteru

 • Krok 1 – Aplikácia suchého kontrolného prášku

  Krok 1 – Aplikácia suchého kontrolného prášku

  Aplikujte na plochu s podkladovým náterom suchý kontrolný prášok a skontrolujte pracovný postup.

 • Krok 2 – Vyrovnávanie povrchu

  Krok 2 – Vyrovnávanie povrchu

  Prvý krok brúsenia podkladového náteru sa vykonáva pomocou triedy P320/P400 s použitím 3M brúsnych hárkov na ručnom bloku v stredovej časti opravovanej plochy nad tmelom na vyrovnanie povrchu.

 • Krok 2b – Opätovná aplikácia suchého kontrolného prášku

  Krok 2b – Opätovná aplikácia suchého kontrolného prášku

  Opätovnou aplikáciu suchého kontrolného prášku na zbrúsenú oblasť zvýraznite škrabance, ktoré je potrebné odstrániť.

 • Krok 3 – Manuálne brúsenie tvarových línií

  Krok 3 – Manuálne brúsenie tvarových línií

  Aby ste zabránili prepáleniu pri neskoršom brúsení s použitím stroja DA, všetky okraje a tvarové línie v oblasti opravy je potrebné najskôr vybrúsiť ručne pomocou Hookit™ Flexibilných brúsnych hárkov P1000.

  Tip: Cieľom je zabezpečiť, aby ste počas brúsenia neprenikli cez podkladový náter a opätovne neodkryli čistý kov. Ak sa tak stane, uistite sa že túto časť prekryjete požadovanou hrúbkou náteru (podľa odporúčaní výrobcu laku!). Nesprávne ošetrené miesta sa ukážu vo forme tmavšieho základného náteru a v konečnom dôsledku spôsobia kontaktnú koróziu.

 • Krok 4 – Odstránenie štruktúry aplikácie podkladového náteru

  Krok 4 – Odstránenie štruktúry aplikácie podkladového náteru

  Pomocou systému Festool Automotive Systems LEX3 150/3 alebo Festool Automotive Systems EETS/EC 150/3 vybavenými mäkkou podložkou vykonajte brúsenie povrchu. Odporúčaná trieda brúsneho materiálu v tomto kroku je P400/P500 na odstránenie štruktúry predchádzajúceho podkladového náteru a získanie dokonale pripraveného povrchu na aplikáciu základného náteru.
 • Krok 5a – Príprava oblasti homogenizovania – okraje

  Krok 5

  Pomocou sivého Scotch-Brite™ Kotúča na stroji Festool Automotive System DA s odvádzaním prachu vyčistite povrch a pripravte ho na aplikáciu základného náteru. Povrch očistite pomocou 3M Čistiacej handričky a vhodného odmasťovača na báze vody.

 • Krok 6 – Záverečné čistenie

  Krok 6 – Záverečné čistenie

  Ako posledný krok pred aplikáciou základného náteru, keď sa vozidlo už nachádza v lakovacej kabíne, vykonajte čistenie povrchu pomocou utierky 3M™ Tack Cloth Aqua.

Brúsenie elektrolitických náterov na prípravu nového dielu

 • Krok 1 – Prispôsobenie oblasti

  Krok 1 – Prispôsobenie oblasti

  Skontrolujte náhradný diel – vyčistite a odmastite podľa odporúčaní spoločnosti, u ktorej ste lak zakúpili.

  Pomocou Scotch Brite sivého kotúča (od valčekov po ručné bloky) postupovaním zvnútra von opracujte vnútornú časť dielu a okolité rohy, hrany a lemy.

 • Krok 2 – Brúsenie

  Krok 2 – Brúsenie

  Pomocou stroja DA s 3 mm polomerom otáčania vybaveným mäkkou podložkou a medzičlánkom na dodatočné tlmenie vykonajte brúsenie povrchu. Ideálnym brúsnym materiálom pre tento proces je špeciálny 3M™ Hookit™ Brúsny kotúč 337U, trieda P320 na elektrolitické nátery.

 • Krok 3 – Odstránenie prachu

  Krok 3 – Odstránenie prachu

  Pomocou sivého Scotch-Brite™ Kotúča na stroji DA s odvádzaním prachu vyčistite povrch a pripravte ho na aplikáciu podkladového náteru.

  Podľa odporúčaní spoločnosti, u ktorej ste lak zakúpili, vykonajte záverečné čistenie a aplikujte podkladový náter.