Výmena a inštalácia čelného skla

Výmena a inštalácia čelného skla

  • Sortiment jednozložkových polyuretánových lepidiel navrhnutých na spájanie čelného skla, bočných a zadných okien. Lepidlá sa dodávajú v rôznych veľkostiach balenia a zásobníkov a 3M™ Aplikátory umožňujú ich jednoduchú aplikáciu. K dispozícii sú tri verzie s nasledovnými dobami dostatočného vytvrdnutia: jedna, tri a osem hodín.

  • Riešenie na opravu sklených materiálov

    Riešenia na výmenu čelného skla

      • Široký sortiment produktov s dobou dostatočného vytvrdnutia 1 až 8 hodín
      • Jednoduchá a bezpečná metóda aplikácie
      • Používateľsky prívetivé kazety a vrecúška
      • Nový produkt s 1-hodinovou dobou vytvrdzovania, vysokou pružnosťou a nízkou vodivosťou
    • * všetky 3M produkty na spájanie čelného skla sú špeciálne navrhnuté na efektívne používanie v kombinácii s pneumatickými aplikátormi

Jednoduchý 3-krokový systém na výmenu čelného skla.


Krok 1 – Príprava zvareného dielu

  • Krok 1

    Odstráňte staré čelné sklo a pomocou 3M™ Čistiaceho prostriedku na lepidlá 08984 očistite pôvodné polyuretánové lepidlo. Nechajte uschnúť a pomocou noža zmenšite hrúbku polyuretánu na 1 mm.

    Pomocou 3M™ Jednokrokového podkladového náteru s nízkym obsahom VOC 58012 ošetrite odkryté časti kovu, aby ste ich chránili pred koróziou.

Krok 2 – Príprava čelného skla

Keramické (glazúrované sklo)

  • Krok 2

    Vždy sa uistite, že sú povrchy čisté a zbavené nečistôt.

    Použite 3M™ Čistiaci prostriedok na sklo 08631 alebo 3M™ Čistiaci prostriedok na lepidlá 08984 na červených Scotch-Brite™ materiáloch.

    Pri čistení vyvíjajte jemný tlak.

    Pomocou 3M™ Aplikátora 08605 aplikujte na keramické sklo tenkú vrstvu 3M™ Jednokrokového podkladového náteru s nízkym obsahom VOC 58012 a nechajte účinkovať po dobu minimálne 10 minút.

Prípadne (podľa potreby) môžete použiť 3M™ Aktivátor 50661, ktorý bol špeciálne vyvinutý pre zapuzdrené čelné sklá s vopred aplikovaným polyuretánom a podkladovým náterom.

  • Zapuzdrené

    Zapuzdrené

  • Vopred aplikovaný polyuretán

    Vopred aplikovaný polyuretán

  • Vopred aplikovaný podkladový náter

    Vopred aplikovaný podkladový náter

Krok 3 – Montáž čelného skla

Pomocou príslušného aplikátora naneste na novo pripravené čelné sklo alebo pripravený zvarený diel vybrané 3M™ Lepidlo na sklo (podľa potreby). Prehľad produktov a aplikátorov nájdete nižšie.

  • Krok 3A
  • Krok 3B

Nasaďte čelné sklo na zvarený diel a vyčistite pomocou 3M™ Čistiaceho prostriedku na sklo 08631 a 3M™ Čistiacej handričky.

  •  Step 3C
  • Step 3D

Doba dostatočného vytvrdnutia


  • 1 hodina

    3M™ Lepidlo na sklo, 1-hodinové HLMC
    Číslo dielu: 58015
    Balenie: Kazeta
    Veľkosť: 310 ml

    3M™ Lepidlo na sklo, 1-hodinové HLMC
    Číslo dielu: 50681
    Balenie: Vrecúško
    Veľkosť: 415 ml

  • 3 hodiny

    3M™ Lepidlo na sklo FC
    Číslo dielu: 8613
    Balenie: Kazeta
    Veľkosť: 310 ml

    3M™ Lepidlo na sklo FC
    Číslo dielu: 8628
    Balenie: Vrecúško
    Veľkosť: 310 ml

    3M™ Lepidlo na sklo FC
    Číslo dielu: 8629
    Balenie: Vrecúško
    Veľkosť: 415 ml

  • 8 hodín

    3M™ Lepidlo na sklo
    Číslo dielu: 8603
    Balenie: Kazeta
    Veľkosť: 310 ml

    3M™ Lepidlo na sklo
    Číslo dielu: 8615
    Balenie: Vrecúško
    Veľkosť: 310 ml

    3M™ Lepidlo na sklo
    Číslo dielu: 8616
    Balenie: Vrecúško
    Veľkosť: 415 ml

webLoaded = "false" Loadclientside=No

Podkladový náter/aktivátor


Navrhnuté na podporu priľnavosti medzi vybraným 3M™ Lepidlom a sklom. V závislosti od typu čelného skla vyberte správny podkladový náter/aktivátor.

3M™ Lepidlá na sklo (kazety a vrecúška)

3M™ Aplikátory

3M™ Aplikátory

  • Novinky

  • Zdroje

  • Kde je tovar možné zakúpiť

  • Podpora


Sledujte nás
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky