Ochrana proti korózii s použitím vosku

Ochrana proti korózii s použitím vosku

Chránite svoje opravy pred koróziou?

Pri súčasných neustále sa vyvíjajúcich substrátoch používaných v automobilovom priemysle vymedzujú priemyselné organizácie a pôvodní výrobcovia zariadenia používanie vosku na dutiny za účelom zabránenia vzniku korózie. 3M™ Vosky do vnútorných dutín (žlté alebo bezfarebné) predstavujú jednoduchý a efektívny spôsob zabezpečenia ochrany proti korózii, čo je jeden z najdôležitejších krokov pri oprave automobilov.

 • Odkrytý kov
  Odkrytý kov bez ochrany po zvetraní/vystavení vlhkosti
 • Chránený kov
  Chránený kov – s funkčnou ochranou proti korózii

Uskutočňujete bezpečnostné opatrenia na zabránenie vzniku korózie?


 • 3M™ Vosk do vnútorných dutín (Žltý – tekutejší alebo Priesvitný – vyššia viskozita)

  Netvrdnúca ochrana proti korózii v praktickej aerosólovej plechovke (na prístupné miesta) alebo 1 l nádoba (určená na použitie s aplikátorom na vnútorné dutiny).

    

  • Samoregeneračná ochrana pred koróziou pre vnútorné panely karosérie, nosníky a štrukturálne ochranné kryty.
  • Pri používaní podľa pokynov poskytuje 3M™ Vosk na dutiny Plus správne množstvo prúdenia, knôtový efekt a konzistentnú a rovnomernú ochranu pre vaše opravné práce.
  • Eliminuje potrebu používať zastaranú a zložitú technológiu veľkoobjemového sprejovania za účelom aplikácie antikoróznej ochrany na vozidlá.
  • Poskytuje prístup k vnútorných štruktúram karosérie s tesnými toleranciami. V prípade vnútorných častí použite vosk s PN08997 3M™ Aplikačnou pištoľou s pneumatickým pohonom.

  Veľký počet pôvodných výrobcov vyžaduje použitie produktu na ochranu proti korózii počas opravy vozidla.

   

 • Vosk do dutín

  Vosk do dutín je:

  • Netvrdnúci
  • Má chemické zloženie odolné voči korózii

  Vosk do dutín sa aplikuje na:

  • Vnútorné časti panelov karosérie
  • Náhradné a opravené panely
  • Nechránené odkryté časti kovu

Sprievodca jednotlivými krokmi:


 • Krok 1

  Krok 1

  Vosk do vnútorných dutín môžete použiť na ošetrenie akejkoľvek opravovanej časti alebo náhradného dielu, v prípade ktorých ste menili alebo k nim zvárali štrukturálne komponenty.

  Po výmene komponentov a pred finálnou montážou určite miesto, ktoré vyžaduje aplikáciu vosku do dutín.

  Mali by ste vziať do úvahy vnútorné časti panelu karosérie (pozrite si taktiež odporúčania pôvodných výrobcov).

 • Krok 2

  Krok 2

  Plechovku dôkladne pretrepte (pribl. 1 min.)

  Ak aplikujete vosk do dutín na prístupné miesta, môžete použiť aerosólovú verziu – uistite sa, že aplikujete dostatočnú vrstvu (alebo viac ako jednu) a vosk aplikujte s 50 % prekrytím, aby ste zabezpečili správne pokrytie.

 • Krok 3

  Krok 3

  • Ak aplikujete vosk do dutín na vnútorné časti, odporúčame použiť verzie s objemom 1 l s 3M™ Aplikačnou pištoľou s pneumatickým pohonom (PN08997).
  • Dodáva sa s dlhou hadičkou, ktorá zabezpečuje dobrý prístup k vnútorným častiam karosérie. Pripojte aplikátor k vosku do dutín a zasuňte hadičku do dutiny.
  • Aplikujte vosk do dutín do vnútornej časti, ktorá vyžaduje ochranu, pričom súčasne pomaly vyťahujte hadičku.
  • V prípade potreby postup zopakujte.
  • Poznámka: Vosk do dutín neaplikujte na pohyblivé časti, okenné drážky alebo výfukové systémy!
 • Krok 4

  Krok 4

  Po skončení používania vosku do dutín vyčistite vybavenie alebo sprejovaním (aerosól) dôkladne vyčistite dýzu, pričom držte plechovku obrátenú naopak, aby ste pri ďalšom použití dosiahli maximálny výkon.

  Po dokončení aplikácie odstráňte z panelov všetok prebytočný materiál. Pomocou zodpovedajúceho čistiaceho prostriedku povrchy očistite a potom opravované časti zmontujte.