Pracovník v temnom obmedzenom priestore

Stiesnené priestory. Vstúpte jednoducho. Odíďte bezpečne.

Znalosti potrebné na pohyb na pracovisku s stiesnenými priestormi.

Čo označuje pojem stiesnené priestory?

 • Pracovník s prilbou od spoločnosti 3M v obmedzenom priestore

  Definície stiesnených priestorov sa v jednotlivých krajinách líšia, spoločné kritériá však bežne zahŕňajú :


  • Priestor, ktorý je takmer úplne alebo čiastočne uzavretý
  • Vyznačuje sa zdravotnými a/alebo bezpečnostnými rizikami
  • Nie je určený na stálu prítomnosť zamestnanca
  • Má obmedzené možnosti vstupu alebo opustenia priestoru
  • Priestor je dostatočne veľký na to, aby doň pracovník vstúpil a vykonal pridelenú pracovnú úlohu
  • Má obmedzenú cirkuláciu vzduchu

  V nasledujúcom dokumente získajte ďalšie informácie o definíciách, reguláciách a štatistických údajoch v súvislosti so stiesnenými priestormi.


Zavrieť  
 • Vyplňte nižšie uvedený formulár a stiahnite 3M dokument o stiesnených priestoroch. Nájdete v ňom definície, príklady a štatistické údaje.

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme

Už čoskoro dostanete e-mailom požadované dokumenty.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

Aké jedinečné problémy súvisia so stiesnenými priestormi?

Žiadne dva stiesnené priestory nie sú úplne rovnaké. Typ, veľkosť a riziká sa veľmi líšia, rovnako ako rôzne normy, predpisy a podnikové zásady, ktoré sa môžu vzťahovať na každé pracovné prostredie.

 • Pracovník s respirátorom a prilbou od spoločnosti 3M
  Bežné typy stiesnených priestorov

  Bezpečná manipulácia so vstupmi a výstupmi sa začína identifikáciou pracovných priestorov:


  • Skladovacie nádrže
  • Kanály
  • Tunely
  • Výťahové šachty
  • Vzduchovody
  • Výkopové debnenie
  • Šachty
 • Pracovníci zostavujúci systém žeriava
  Kde sa stiesnené priestory nachádzajú

  Bezpečná práca v stiesnených priestoroch je univerzálna, ale rôzne odvetvia sa vyznačujú vlastnými problémami:


  • Farmaceutická výroba
  • Chemická výroba
  • Výroba jedál a nápojov
  • Ropný a plynárenský priemysel
  • Čistenie odpadových vôd
 • Pracovník v pracovnom odeve v obmedzenom priestore
  Riziká spojené so stiesnenými priestormi

  V stiesnenom priestore existuje veľa typov rizík, ktoré sa týkajú ako samotného priestoru, ako aj vykonávanej pracovnej úlohy. Bežné potenciálne riziká zahŕňajú:


  • požiar/výbuch,
  • extrémne teploty,
  • stratu vedomia alebo asfyxiu v dôsledku atmosféry (vrátane nedostatku kyslíka, asfyktických a toxických atmosfér),
  • utopenie,
  • pohltenie.

Zavrieť  
 • Vyplňte nasledujúci formulár a získajte ďalšie informácie so stiesnenými priestoroch v rôznych odvetviach

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme

Už čoskoro dostanete e-mailom požadované dokumenty.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

Zavrieť  
 • Vyplňte nasledujúci formulár a získajte ďalšie informácie o typoch so stiesnenými priestorov a problémoch, ktoré predstavujú

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme

Už čoskoro dostanete e-mailom požadované dokumenty.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

Zavrieť  
 • Vyplňte nasledujúci formulár a získajte ďalšie informácie o rizikách súvisiacich so stiesnenými priestormi

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme

Už čoskoro dostanete e-mailom požadované dokumenty.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

Vytváranie plánu pre stiesnené priestory

 • Vytváranie plánu pre obmedzené priestory

  Štyri prvky pre úspešnú správu stiesnených priestorov:


  • Plán – Pred prácou v stiesnenom priestore budete pravdepodobne musieť vytvoriť postupnú metódu vykonávania úlohy, ktorá zohľadňuje hrozby a riziká a jasne uvádza všetky kontrolné opatrenia potrebné na bezpečnú prácu.
  • Prístup a výstup – kde potrebujete získať prístup
  • Práca v priestore – komunikácia a ochrana dýchacích ciest
  • Záchrana a presun do bezpečia – uistite sa, že váš tím má plán a je vyškolený

  STIAHNUŤ DOKUMENT S POKYNMI

  • Vyššie uvedený dokument vysvetľuje štyri kroky a ponúka pokyny pri vypracovaní účinného plánu pre stiesnený priestor.
  •  

Zavrieť  
 • Vyplňte nižšie uvedený formulár a stiahnite si našu správu o vývoji účinného plánu pre obmedzené priestory

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme

Už čoskoro dostanete e-mailom požadované dokumenty.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

 

 

Ak ste už zostavili plán a ste pripravení začať, požiadajte o návštevu pracoviska.

 

 


Zavrieť  
 • Žiadosť o návštevu pracoviska

 • Každý stiesnený priestor je odlišný. Nechajte špecialistu na stiesnený priestor zo spoločnosti 3M, aby vám pomohol prispôsobiť riešenie, ktoré ponúka bezpečnosť, zhodu s predpismi, spoľahlivosť a efektívne náklady na vlastníctvo, ktoré potrebujete. Najlepší spôsob, ako zistiť, čo potrebujete, je osobná návšteva priamo na mieste. Naši odborníci na stiesnené priestory prídu k vám a dozvedia sa viac o vašich jedinečných potrebách, aby sme vám ponúkli čo najlepšie riešenie

  Požiadajte o návštevu na mieste a zástupca spoločnosti 3M sa s vami čoskoro skontaktuje, aby prediskutoval vaše potreby a zistil, ako vám môžeme pomôcť.

 • Ďakujeme za vašu požiadavku na spoločnosť 3M. Informácie, ktoré ste v tomto formulári uviedli, budú použité na odpoveď na vašu žiadosť prostredníctvom e-mailu alebo telefónu zástupcom spoločnosti 3M alebo jedným z našich oprávnených obchodných partnerov, s ktorými môžeme zdieľať vaše osobné údaje v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov

 • Všetky polia sú povinné, pokiaľ nie je uvedené, že sú voliteľné

 • Vyberte výrobok, o ktorý sa zaujímate

  Môžete vybrať viac než jeden výrobok, o ktorý sa zaujímate

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Odoslať Submit Button

Ďakujeme vám za oslovenie spoločnosti 3M s požiadavkou na návštevu pracoviska.

Skontaktuje sa s vami zástupca spoločnosti 3M, ktorý získa všetky ďalšie požadované informácie a dohodne návštevu.
Zatiaľ sa môžete zaregistrovať a pozrieť si niektorý z našich webinárov o stiesnených priestoroch alebo získať ďalšie informácie o školeniach, ktoré ponúkame.

Ospravedlňujeme sa...

Nastala chyba počas odosielania. Prosím skúste znovu neskôr...

Školenie o stiesnených priestoroch

 • Školiteľ v modrom tričku počas školenia

  Školenie je kľúčom k tomu, aby účastníci, vedúci a záchranári rozumeli rizikám, ktoré sa môžu v stiesnených priestoroch vyskytnúť, a aby dostali riadne školenie bezpečného vykonávania svojej práce. Spoločnosť 3M poskytuje podporu zamestnancom prostredníctvom radu kurzov s inštruktorom o stiesnených priestoroch zodpovedajúcich požiadavkám na školenie.

  Pozrite si našu kompletnú ponuku v katalógu kurzov zameraných na stiesnené priestory (Katalóg je v anglickom jazyku)


Predstavujeme nové vysokokapacitné žeriavové systémy 3M™ DBI-SALA™

 • Systémy ramien žeriavov

  Zvýšená univerzálnosť a mobilita

  Systém žeriava 3M™ DBI-SALA™ určený na prielezy a stiesnené priestory sme vylepšili tak, aby spĺňal potreby meniaceho sa pracoviska.


  • Praktické polohovanie s možnosťou predného alebo zadného samonavíjacieho uchytenia záchranného lana
  • Zvýšená univerzálnosť veľkostí predĺžení
  • Zmena z krátkeho na dlhý dosah ramena žeriava výmenou jedinej časti
  • Navrhnutý s dôrazom na prenosnosť a jednoduchosť montáže s ľahkými hliníkovými súčasťami s vysokou pevnosťou

   


Riešenia pre stiesnené priestory

Vybavenie, ktorému môžete dôverovať.  Osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP) a vybavenie na vstup a záchranu zohrávajú zásadnú úlohu pri bezpečnom vstupe a výstupe.