Oprava stredového panela

Oprava stredového panela

 • Vďaka procesu spoločnosti 3M na opravu plastových panelov môžete ušetriť čas a peniaze. V porovnaní s výmenou má oprava plastových dielov, ako sú nárazníky, jasné výhody:

    

  • Netreba čakať na náhradné diely.
  • Netreba kupovať nákladné náhradné diely – namiesto toho môžete vyfakturovať cenný pracovný čas a ušetríte tak peniaze sebe aj zákazníkovi.
  • Proces opravy plastov od spoločnosti 3M zabezpečí rýchlejšiu opravu vďaka Náplasti na opravu plastov, čo následne skráti dobu opravy, pretože nemusíte čakať, kým vytvrdnú dve miesta s lepidlom.

   

Oprava plastového nárazníka krok za krokom


 • Step 1 - Clean the surface

  krok 1 – Vyčistite povrch

  Povrch očistite pomocou 3M™ Profesionálnej panelovej utierky 34567 a odmastite podľa odporúčaní výrobcu farby.

 • Step 2 - Preparation

  krok 2 – Príprava

  Pripravte si priestor okolo otvoru pomocou 3M™ Cubitron™ II Brúsneho kotúča 180+, aby ste predišli prehriatiu a roztaveniu plastu. Pripravte si prednú aj zadnú stranu.

 • Remove Dust and Clean

  krok 3 – Odstráňte prach a povrch vyčistite

  Odstráňte prebytočný prach a miesto opravy (zadnú aj prednú stranu) očistite pomocou 3M™ Profesionálnej panelovej utierky 34567 a povrchového čistiaceho prostriedku.

 • Step 4 - Apply Polyolefin Adhesion Promoter

  krok 4 – Naneste polyolefínový urýchlovač lepenia

  Naneste 3M™ Polyolefínový urýchlovač lepidla 05917 na prednú stranu nárazníka okolo prasknutej oblasti. Nechajte 10 minút schnúť. (20 minút v prípade TF – verzie bez obsahu toluénu.)

 • Step 5 - Apply Adhesion Promoter

  krok 5 – Naneste prostriedok na podporu priľnavosti a náplasť

  Ak chcete dosiahnuť maximálnu priľnavosť, použite 3M™ Tesniaci prostriedok na podporu priľnavosti 06396 na zadnú stranu opravovanej oblasti. Nechajte 5 minút schnúť.

 • Step 6 - Apply Plastic Repair Material

  krok 6 – Použite 3M Okamžitú náplasť na opravu plastov

  Na zadnú stranu poškodeného miesta naneste 3M™ Okamžitú náplasť na opravu plastov 05888 (vystrihnite ho tak, aby sedel na daný rozmer) a pevne ho umiestnite cez celý otvor na zadnej strane nárazníka.

 • Step 7 - Spread Plastic Repair Material

  krok 7 – Naneste materiál na opravu plastov

  Pomocou 3M™ aplikátora naneste na prasknuté miesto 3M™ Materiál na opravu pružných dielov alebo 3M™ EZ Pomôcku na opravu ohybných častí 05887. Materiál rovnomerne rozotrite a nechajte 20 minút schnúť.

 • Step 8 - Sand the area

  krok 8 – Oblasť vybrúste

  Pomocou 3M™ Cubitron™ II Brúsneho kotúča 180+ vybrúste miesto do formy tak, aby bolo pripravené buď na aplikáciu plastovej výplne, alebo priamo na aplikáciu základného náteru.

 • Step 9 - Apply Plastic Filler

  krok 9 – Naneste plastovú výplň

  Na dokončenie opravy a na prípravu základného náteru odporúčame použitie plastovej výplne.
  Ak chcete dosiahnuť vlastnosti podobné plastom a dokonalé zbrúsenie a zabrúsenie okrajov, použite buď 3M™ Plastovú výplň, PN51009 alebo 3M™ EZ Pomôcku na opravu ohybných častí.