Nakupujte značkové dentálne výrobky 3M

Preč s neoriginálnymi výrobkami

Pridajte sa k nám, aby vaša ambulancia nepodporovala trh s neoriginálnymi výrobkami a aby boli vaši pacienti v bezpečí

Pridajte sa k 3M v boji za ochranu bezpečia pacientov a stomatologických ambulancií proti trhu neoriginálnych a falšovaných výrobkov

Buďte informovaní o existencii trhu s neoriginálnymi a falšovanými výrobkami a podniknite kroky na predchádzanie rizikám.

 Neoriginálne a falšované dentálne výrobky sú vážny celosvetový problém, ktorý potichu ničí naše odvetvie a stomatológiu globálne. Spoločnosť 3M berie bezpečnosť pacientov vážne a považujeme za svoju povinnosť postaviť sa na obranu bezpečnosti pacientov a zubných ambulancií pred hrozbami neoriginálnych a falšovaných výrobkov. 

 Vyhľadať autorizovaného distribútora 3M >  

 

Vážna hrozba pre bezpečnosť pacientov

 • Neoriginálne výrobky sú vážnou hrozbou pre bezpečnosť pacientov

  Neoriginálne výrobky sú vážnou hrozbou pre bezpečnosť pacientov

  Trh s neoriginálnymi výrobkami stále rastie vďaka možnostiam nákupu na internete, ktorý umožňuje prienik neautorizovaných produktov na trh bez možnosti kontroly.

  Tieto produkty môže byť ťažké odlíšiť od pravých a kúpiť ich je lákavé, lebo sú často lacnejšie než výrobky predávané prostredníctvom bezpečného dodávateľského reťazca. Ale pri ich používaní existujú veľké riziká. Každý neoriginálny výrobok zvyšuje riziko jeho zlyhania alebo poruchy v dôsledku nesprávneho skladovania, prepravy alebo falošného dátumu spotreby – nehovoriac o riziku nižšej kvality samotného falošného výrobku.

   


Záväzok 3M voči bezpečnosti pacientov

 • Spoločnosť 3M má nulovú toleranciu voči akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje bezpečnosť pacientov a zubných ambulancií.

  Spoločnosť 3M má nulovú toleranciu voči akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje bezpečnosť pacientov a zubných ambulancií.

  Prijali sme sofistikované opatrenia na vysporiadanie sa s hrozbami vyplývajúcimi z neoriginálnych a falšovaných výrobkov a na ochranu našich zákazníkov vrátane:

  • využívania zabezpečeného dodávateľského reťazca (autorizované distribučné kanály) na predaj a dodávanie našich výrobkov, aby mali stomatológovia záruku značkových materiálov a kvalitných výrobkov; 
  • proaktívneho monitorovania neautorizovaného predaja a presadzovania našich práv na duševné vlastníctvo prostredníctvom právnych a regulačných krokov, ktoré eliminujú neautorizovaných predajcov; 
  • partnerstva so stomatologickým odvetvím a komunitou, v rámci ktorého propagujeme novú kultúru zabraňujúcu predaju neoriginálnych a falšovaných výrobkov.

Máte možnosť ochrániť svojich pacientov a ambulanciu

 • Výrobcovia, distribútori a stomatológovia spoločne zodpovedajú za zachovanie integrity nášho odvetvia a ochranu pacientov.

  Výrobcovia, distribútori a stomatológovia spoločne zodpovedajú za zachovanie integrity nášho odvetvia a ochranu pacientov.

   Výrobcovia, distribútori a stomatológovia spoločne zodpovedajú za zachovanie integrity nášho odvetvia a ochranu pacientov.

  Je v silách stomatológov zabrániť tomu, aby sa do ich ambulancií dostali neoriginálne a falšované výrobky. Je to veľmi jednoduché – naše výrobky nakupujte iba od autorizovaných distribútorov 3M a nespolupracujte s predajcami, ktorých 3M neschvaľuje. Viac o tom, ako ochrániť vašu ambulanciu a pacientov, povie Dr. Gordon Christensen. 

   

  Spoločnosť 3M a Patterson Dental spoločne v mene celého stomatologického odvetvia a jeho pacientov propagujú integritu dodávateľského reťazca ako nový štandard v našom odvetví.