Ochrana dýchacích ciest pri vykonávaní opráv po havárii

Ochrana dýchacích ciest pri vykonávaní opráv po havárii

 • Dýchanie – najdôležitejšia funkcia nášho tela – je potrebné chrániť pred

  Na nepretržité zabezpečenie dostatočného množstva kyslíka pre životne dôležité funkcie tela musí mať naše telo pravidelný prísun čerstvého vzduchu. Pri príprave povrchu na lakovanie a počas aplikácie laku/tmelu/podkladového náteru je naše telo vystavené potenciálne škodlivým látkam, ktoré môžu oslabiť funkčnosť našich dýchacích ciest a pľúc.

    

  Dýchanie – najdôležitejšia funkcia nášho tela – je potrebné chrániť pred

  • Malými časticami – ako je prach („P-Filter“)
  • Výparmi, ako napr. zmesi VOC/výpary z rozpúšťadla – („A-filter“)
  • Prestrekmi – A2P2 – kombinovaný filter

Častice napr. prachu alebo určité kvapalné látky možno zo vzduchu odstrániť pomocou masiek na filtrovanie čiastočiek. Na filtrovanie výparov a plynov sa používa aktívne uhlie.

Masky na filtrovanie častíc sa klasifikujú podľa objemu absorpcie a triedy – triedy P1 až P3, kde P3 označuje najvyššiu úroveň ochrany.

Filtre s obsahom aktívneho uhlia sa klasifikujú podobne, avšak len do dvoch tried 2-A, kde A2 označuje najvyššiu úroveň ochrany.

Typický filter určený na používanie pri aplikácii laku je A2P2, pretože ste súčasne vystavení čiastočkám aj výparom.

Nezabúdajte: Je veľmi dôležité, aby ste filter vášho respirátora pravidelne menili – nasiaknutý filter nefunguje správne a nemôže vás chrániť!

Upchaté filtre na filtrovanie častíc sťažujú dýchanie. Filtre s aktívnym uhlím by sa mali meniť každých 40 hodín. Nie je možné odhadnúť, kedy sa filtre „upchajú“.

Pri výbere podľa vlastných potrieb si nasledovné informácie vždy overte podľa smerníc platných vo vašej krajine a v pracovnej dielni. Vždy sa uistite, že postupujete podľa pokynov na ochranu dýchacích ciest alebo pokynov k používaniu.

 • P1 Filter (FFP1)
  P1 Filter (FFP1)

  Na krátkodobé brúsenie s netoxickým prachom

 • P2 Filter (FFP2)
  P2 Filter (FFP2)

  Na bežné brúsenie alebo zváranie (môže byť vybavená ochranou voči ozónu!)

 • P3 Filter (FFP3)
  P3 Filter (FFP3)

  Na pracovné úlohy s vysokou koncentráciou prachu, taktiež s limitovaným obsahom toxického prachu. V prípade pochybností používajte plnú ochranu s externým prívodom čerstvého vzduchu.