1. Slovensko
 2. 3M zdravotná starostlivosť
 3. Vyskúšajte si Pentamix™
3M zdravotná starostlivosť
Vyskúšajte si Pentamix™! Zdarma!

Vyskúšajte si Pentamix™! Zdarma!


Pentamix™ prináša profesionálne a úspešné klinické výsledky. Radi by sme vám ponúkli možnosť vyskúšať si zdarma automatický miešací prístroj Pentamix™.

Prosím postupujte podľa nasledujúcich krokov a vyplňte registračný formulár. Následne budete mať možnosť vyskúšať si naše produkty priamo v praxi.
 

Vyskúšať!

Krok 1 - Pozrite si video a dozviete sa všetko o automatickom miešacom prístroji Pentamix™ a odtlačkových materiáloch 3MStačí iba stlačiť tlačidlo a automatický prístroj Pentamix™ vytvorí úplne homogénnu zmes ideálnu pre mimoriadne presné odtlačky a presne sediace náhrady.

Pentamix™ mieša a dávkuje všetky odtlačkové hmoty 3M rýchlejšie ako akákoľvek iná miešacia jednotka.

 • Výhody automatického miešania

  Výhody automatického miešania

  - Homogénne namiešanie bez bublín a vždy rovnaká kvalita výsledku
  - Rýchla a časovo úsporná procedúra
  - Efektívnejšia práca s vyššou produktivitou
  - Hygienická a čistá práca


Imprint™ 4 VPS odtlačkový materiálS odtlačkovou hmotou Imprint™ 4 získavate produkt, ktorý vám prináša úsporu času vďaka najkratšej dobe tuhnutia v ústach a zároveň dostatočne dlhý pracovný čas. Vysoká hydrofília zaisťuje najjemnejšiu reprodukciu detailov.

Zistite viac


Krok 2 - Zistite viac o Pentamix™ na skúšku


Po vyplnení formulára vás bude kontaktovať náš obchodný zástupca a na základe vašich preferencií a spôsobu odtláčania si vyberiete, akú odtlačkovú hmotu z kompletného portfólia 3M budete mať záujem vyskúšať.


Krok 3 - Pentamix™ na skúšku už dnes!


Vyplňte elektronický formulár nižšie

Vyplňte elektronický formulár. Pre dohodnutie konkrétneho termínu budete kontaktovaný obchodným zástupcom 3M.


Kontaktný formulár Pentamix™ na skúšku!

Nižšie prosím vyplňte vaše kontaktné údaje. Vaše odpovede na otázky sú pre nás tiež veľmi dôležité, pretože nám pomôžu zaručiť vám maximálny servis počas testovacej periódy.

Všetky polia sú povinné.


 • SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÍCH ÚDAJOV
  Označením políčka udeľujete výslovný súhlas spoločnosti 3M Slovensko s.r.o., so sídlom: Vajnorská 100/B, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, IČO: 46 775 854, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 83375, (ďalej len „3M Slovensko s.r.o.“), aby spravovala a spracovávala Vaše osobné údaje, poskytnuté v rámci formulára na tejto internetovej stránke https://www.3mslovensko.sk/3M/sk_SK/health-care-ctl/pentamix-test-drive/:

  Meno a priezvisko:
  Zamestnávateľ:
  Pracovná pozícia:
  Adresa:
  Email:
  Telefón:
  za nasledovným účelom:
  [ ]propagácia výrobkov 3M, pričom v súlade s týmto účelom môžem byť kontaktovaný telefonicky a môžu mi byť zasielané newslettery, obchodné a ďalšie marketingové a promočné materiály, žiadosti o účasť v prieskumoch trhu, ponuky vzdelávania a školení atď. (ďalej tiež jednotlivo ako „marketingový súhlas“). V prípade ich doručovania prostredníctvom e-mailu Vám bude vždy poskytnutá možnosť jednoduchého odhlásenia z doručovania.

  Tento súhlas nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, ani požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť a neposkytnutie takýchto údajov nebude mať pre Vás žiadne následky. Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.


  Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. alebo prostredníctvom e-mailu doručeného na: innovation.sk@mmm.com


  Vaše osobné údaje môžu byť tiež sprístupnené iným spoločnostiam a to: (i) spoločnostiam patriacim do skupiny 3M a/alebo (ii) distribútorom spoločností 3M Slovensko s.r.o., ktoré budú oprávnené spracovať Vaše osobné údaje výlučne len na tu uvedený účel a v tu upravenom rozsahu. Vaše osobné údaje budú vo všeobecnosti uložené v databázach skupiny 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Mnohé z týchto databáz sú uložené na serveroch nachádzajúcich sa mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, vrátane Spojených štátov. 3M Slovensko s.r.o. prijíma primerané opatrenia a záruky, zmluvné alebo iné, na zabezpečenie primeranej ochrany osobných údajov, ktoré sú poskytnuté tretej strane alebo prevedené mimo Európskeho hospodárskeho priestoru vrátane prevodov v rámci skupiny 3M.


  Máte právo kedykoľvek požadovať od spoločnosti 3M Slovensko s.r.o. prístup k Vašim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. spracováva osobné údaje vždy v súlade s platnými právnymi predpismi. Naše zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov, nájdete na webovej stránke https://www.3mslovensko.sk/3M/sk_SK/company-ctl/privacy-policy/


  V prípade pochybností o dodržiavaní právnych predpisov v súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. o vysvetlenie, prípadne požadovať, aby spoločnosť 3M Slovensko s.r.o. odstránila závadný stav a tiež máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným úradom pre Slovenskú republiku je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (sídlo: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.)

 • ODOSLAŤ
Thank you for contacting 3M.

Our goal is to respond to your request within 24 hours. Some questions, however, may need further investigation to provide you with an appropriate response.