Cable jointing

Spájanie káblov


Samozatváracia páska na izoláciu a spájanie

Na izoláciu v oblastiach s vysokou vlhkosťou a pri použití do 69 kV odporúčame použiť naše samozatváracie izolačné pásky na báze gumy alebo silikónu. Ich vrstvy sa samy uzatvoria bez vzduchových bublín a vytvárajú homogénny obal. To zaručuje vynikajúcu izoláciu. .

 • Samozatváracie a gumené pásky na široké spektrum využití:

  • Utesnenie konektorov a koncov káblov
  • Inštalácie v exteriéri
  • Izolácia prípojníc
  • Opravy plášťa káblov pri strednej úrovni napätia
  • Oblasti s vysokou vlhkosťou