3M bezpečnosť
Hrdinský banner znázorňujúci muža s nasadenými okuliarmi radu SecureFit 600

3M™ Eye-fit test.

Nasadenie ochrany zraku 3M™.

Tak, ako pri všetkých osobných ochranných pracovných prostriedkoch, komfort je veľmi úzko prepojený s elastickosťou. Nesprávne nasadená ochrana zraku môže viesť k zraneniu očí. Kvalita a bezpečnosť osadenia je preto veľmi dôležitá. Na rozdiel od respiračnej ochrany, kde sa vyžaduje testovanie, či je správne nasadená, pri ochrane očí nie sú žiadne také legislatívne požiadavky. Na jednej strane súčasné normy odporúčajú venovať zvýšenú pozornosť tomu, či je ochrana zraku správne nasadená, na druhej strane neobsahujú žiadne vodítko ani spôsoby hodnotenia, či ochrana zraku jednotlivcovi sedí.


 • Dôležitosť dobre padnúcej ochrany zraku.

  Ak bezpečnostné okuliare nesedia dobre, môže dôjsť k zraneniu oka, aj keď nosíte ochranu zraku.


  • Pri správnom nasadení by ochrana zraku mala prekrývať mäkké tkanivo okolo oka
  • Malé okuliare na veľkej hlave môžu zanechať nechránené oblasti
  • Príliš veľké okuliare môžu zanechávať medzery
  • Výber správnej ochrany zraku na danú úlohu a uistenie sa, že bude dobre sedieť, môže pomôcť obmedziť zranenia očí pracovníkov

  Spoločnosť 3M vám môže pomôcť overiť, či ochrana zraku sedí dobre.

 • Diagram znázorňujúci správne hodnotenie a overenie, či okuliare sedia dobre.

Hodnotenie.


Hodnotenie na základe veľkosti a nastaviteľných vlastností nie je vždy vhodné na stanovenie, či ochrana zraku sedí dobre a je bezpečná. Inovatívny systém vhodnosti ochrany zraku od 3M využíva jednoduchú metódu 6 krokov a umožňuje merné posúdenie dobrého osadenia.


Nástroje na meranie pokrytia a medzery.

V kroku 3 „Hodnotenie“ využíva systém osadenia ochrany zraku 3M nástroje na meranie pokrytia a medzery na posúdenie 4 prvkov vhodnosti ochrany zraku: výhľad, pokrytie, bezpečnosť a medzery.

 • Diagram znázorňujúci nástroj na meranie medzier
 • Diagram znázorňujúci nástroj na meranie medzier

4 prvky na posúdenie vhodnosti ochrany zraku.

 • Diagram znázorňujúci 4 posudzované prvky správne padnúcej ochrany zraky
 • Diagram znázorňujúci 4 posudzované prvky správne padnúcej ochrany zraky

 • 1 – Výhľad
  Vyhodnotenie pre zaistenie výhľadu používateľov vo všetkých smeroch pohľadu bez výrazných prekážok v zornom poli, ktoré by bránili vo vykonávaní pracovných úkonov.
 • Meranie pokrytia vyhodnocuje, nakoľko bezpečnostná ochrana zraku pokrýva oblasti mäkkých tkanív v okolí očí.
 • Zabezpečenie, aby ochranný prostriedok zraku dobre priliehal k hlave používateľa a počas pohybu nepadal.
 • Meranie medzier vyhodnocuje nadmerné medzery medzi okuliarmi a tvárou. Veľké medzery predstavujú riziko kvôli odlietajúcim časticiam.

 • Diagram znázorňujúci postup výmeny penového tesnenia.
  Výmenné penové tesnenie.

  Z vnútornej strany okuliarov sa dá upevniť inovatívne penové tesnenie, ktoré spoľahlivo zabráni vniknutiu cudzích predmetov, pomôže obmedziť vystavenie oka pôsobeniu nepríjemného prachu a predstavuje doplnkové tlmenie pre ešte pokojnejšiu myseľ.

 • Obrázok znázorňujúci muža s nasadenými okuliarmi radu 3M SecureFit 600.

Ako môžeme pomôcť?

Myslíte si, že vám dokážeme pomôcť s vašimi potrebami v oblasti ochrany zraku alebo s novým radom SecureFit 600?

Neváhajte nás kontaktovať a dohodnite si bezplatnú skúšku produktu.


Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky