3M bezpečnosť

Ako nastaviť časticové respirátory Aura™ 9300+Gen3

 • Jednorazové respirátory sú účinné len vtedy, keď okraje respirátora tesne priliehajú k vašej tvári. V momente porušenia tejto tesnosti dôjde k narušeniu ochrany, pretože cez medzery môže vnikať dnu kontaminovaný vzduch. Pri každom nasadzovaní respirátora sa musíte riadiť pokynmi k nastaveniu.

Mäkká vnútorná pena na nos s integrovanou sponou

- ponúka komfortné nastavenie na mieru

NOVÉ patentované úchyty na hornom a dolnom paneli

- navrhnuté na jednoduchšie nasadzovanie, úpravu polohy a snímanie respirátora

3M™ Cool Flow™ Komfortný výdychový ventil

- uchopovací prvok pomáha s jednoduchším nasadzovaním, upravovaním polohy a snímaním respirátora *(len 9312+Gen3, 9322+Gen3, 9332+Gen3)

3-panelová konštrukcia

- navrhnutá, aby dobre sedela na širokom rade rôznych tvarov a veľkostí tváre

Perforovaný horný panel

- navrhnutý na zníženie zahmlievania prostriedkov na ochranu zraku 3M


Videá o nastavovaní


Proces nastavenia

 • Fitting process – step 1

  1. S opačnou stranou nahor oddeľte pomocou úchytov horný a dolný panel.

 • Fitting process – step 2

  2. Potiahnite úchyty horného a dolného panela tak, aby sa spona na nos zohla, pričom respirátor sa vyformuje do šálkovitého tvaru. Uistite sa, že oba panely sú plne rozložené.

 • Fitting process – step 3

  3. Respirátor podržte za úchyty otvorenou stranou smerom k tvári a priložte ho k tvári.

 • Az egyik kezével tartsa a szelep oldalait úgy, hogy a félálarcot az arcán tartja.

  4a) Respirátor S VENTILOM - jednou rukou podržte boky ventilu, aby ste ho udržali na správnom mieste na tvári.

  4b) Respirátor BEZ VENTILU - podržte respirátor v jednej ruke dlaňou zohnutou do šálkovitého tvaru otvorenou stranou otočenou k tvári

 • A másik kezével fogja meg a pántokat és egyenként húzza a feje mögé

  5. Druhou rukou uchopte oba remienky a natiahnite si ich cez hlavu

  6. Horný remienok natiahnite cez temeno hlavy a dolný remienok popod uši. Remienky nesmú byť skrútené. Pomocou úchytov upravte horný a dolný panel tak, aby komfortne sedeli. Uistite sa, že panely nie sú zložené a že úchyty sú zložené naplocho.

 • Mindkét kezével formázza az orrlemezt az orra formájához, hogy szoros illeszkedést és jó szigetelést érjen el.

  7. Pomocou oboch rúk vytvarujte sponu na nos tak, aby tesne priliehala a dobre tesnila. Ohýbanie spony len jednou rukou môže viesť k zníženej účinnosti respirátora.

 • Végezze el az illeszkedés vizsgálatot.

  8. Tesnosť a dobré osadenie respirátora na tvári by ste mali skontrolovať ešte pred vstupom na pracovisko.


Niekoľko skutočnosti o testovaní nasadenia

Testovanie nasadenia vyžaduje nielen množstvo národných orgánov, je tiež zásadné pre bezpečnosť respirátora. V tomto zozname je niekoľko informácií o dôvodoch a spôsoboch testovania nasadenia.

 • Pred prvým použitím respirátora je potrebné vykonávať skúšky tesnosti tzv. fit testy.
  Ďalej je nutné vykonávať fit testy u zamestnancov, kedykoľvek sa začne používať respirátor inej veľkosti, štýlu, modelu alebo typu, príp. keď došlo k fyzickej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť priliehavosť (ako napr. významná zmena hmotnosti, zubárskemu zákrok alebo iné zmeny na tvári) a podľa niektorých štátnych regulačných orgánov pravidelne (napríklad organizácie OSHA v USA vyžaduje skúšky aspoň raz za rok, v EÚ sú skúšky tesnosti odporúčanej normou EN 529:2005).
 • Respirátory, čiže jednorazové filtračné polomasky je nutné otestovať na tesnosť pred použitím na pracovisku.
  To platí v niektorých krajinách, napr. USA alebo Spojenom kráľovstve, ale spoločnosť 3M odporúča, aby sa testovanie tesnosti vykonávalo pred povinným použitím na pracovisku.
 • Mnoho štátnych regulačných orgánov však upresňuje, že by osoby / subjekty vykonávajúce fit testy mali vedieť, ako test vykonávať, spoznať nesprávne výsledky a vybavenia vhodne čistiť a udržiavať. Niektoré krajiny majú dobrovoľné plány hodnotenia kompetencie osôb vykonávajúcich fit testy, napr. plán BSif Fit2Fit, ktorý funguje v Spojenom kráľovstve (www.fit2fit.org).
 • Kvalitatívny test tesnosti (QLFT) sa smie používať len pri niektorých podtlakových respirátorov a filtračných maskách, ďalej potom pretlakových dýchacích maskách s dodávkou čistého vzduchu. Závisí od schopnosti užívateľa rozpoznať konkrétnu chuť, pach alebo dráždivú látku. Kvantitatívne test tesnosti (QNFT) možno využiť na otestovanie tesnosti ľubovoľného tesne padnúceho prostriedku ochrany dýchacích orgánov. Jeho súčasťou je merací prístroj, ktorý meria prienik pozdĺž lícnice, poskytuje kvantifikovaný výsledok, ktorý sa nazýva "fit faktor".
 • Bez testovanie tesnosti neexistuje spôsob, ako zistiť, či respirátor skutočne dokáže poskytovať udávanú úroveň ochrany pre konkrétneho pracovníka. Zle sediaci respirátor pravdepodobne neposkytuje udávanú úroveň ochrany menovitého faktoru ochrany (NPF) ani faktoru pridelenej ochrany (APF).
 • Respirátor funguje len v prípade, keď vzduch prechádza filtrom. Vzduch prúdi cestou najmenšieho odporu, takže ak respirátor dokonale netesní na tvári, vzduch prúdi netesnosťami - namiesto respirátorom. Preto je kľúčové zabezpečiť pri nosení jednorazových respirátorov správnu priliehavosť.
 • OOPP na ochranu dýchacích orgánov sa často používajú súčasne s ďalšími osobnými ochrannými prostriedkami. Ochranné okuliare, ochrana sluchu, tvárové štíty, prilby aj overaly môžu ovplyvňovať tesnosť respirátora. Fit testy musia zabezpečiť, že je ochranný prostriedok kompatibilný a neznižuje efektivitu respirátora z dôvodu zníženia jeho tesnosti.
 • Bradu, fúzy, a dokonca aj strnisko narušujú tesnosť jednorazového respirátora. Preto regulačné orgány vyžadujú hladké oholenie zamestnancov v deň testovania tesnosti a zakazujú fúzy na miestach, kde respirátor prilieha k tvári.
 • Z tohto dôvodu testovanie nasadenia zahŕňa aj niekoľko cvičení, ako otáčanie hlavy a hovorenie. Určí sa tak schopnosť respirátora zachovať tesnosť pri pohyboch pracovníka.
Kúpiť hned´!