3M bezpečnosť
A green checkmark appears over a worker wearing 3M™ Disposable Respirator 8210, indicating the product is authentic 3M.

3M Safe Guard™

Uistite sa, že je originálny. Ochrana ľudí je vaša najvyššia priorita. Ak sa chcete uistiť, že vaše produkty značky 3M sú pravé, postupujte podľa procesu 3M Safe Guard™.

Chráňte svojich ľudí, svoju povesť a svoju spoločnosť.

Ďakujeme, že ste našim parterom pri boji s napodobneninami. Napodobeniny pravdepodobne neboli testované ani certifikované a nedá sa zaručiť, že budú fungovať podľa prísľubov. Môže to spôsobiť vážne zdravotné riziká.

Originálne 3M produkty poskytujú pravú ochranu. Toto je jednoduchý spôsob overenia pravosti vašich produktov 3M.


Riaďte sa postupom 3M Safe Guard™.

Nové časticové respirátory 3M™ Aura™ 9300+Gen3

 • Diagram of where to find the unique 10-digit code on the bottom of the product box.
  Nájdite kódy.

  Na spodnej strane krabice s produktmi, hneď pod čiarovým kódom, uvidíte 10-miestny bezpečnostný kód a 6-miestny kód šarže. Oba kódy by sa mali vložiť do príslušných políčok na internetovej stránke na overovanie pravosti.

 • Screenshot of the two fields where the secure code and lot code are entered within the 3M Safe Guard authentication process.
  Vložte kódy.

  Vložte vaše kódy sem. Zelená fajka znamená, že produkt je originálny. Žltý alebo červený symbol znamená, že váš produkt môže byt napodobenina.

 • A signed product box shows that the product has been validated and is genuine 3M.
  Označte balenie ako overené.

  Napíšte na balenie iniciály a dátum, aby vaši zamestnanci vedeli, že sú chránení originálnym produktom od 3M.