3M™ Attest ™ Auto-reader 490 pre paru a VH2O2

3M ID 7100214871
  • Konštruovaný pre používanie s biologickými indikátormi so super rýchlym odčítaním údajov výsledkov Attest ™ Super Rapid Readout 1491 a 1492
  • Inteligentný displej so spätným odpočtom doby do získania výsledku
  • Dispej je možné sledovať diaľkovo pomocou Smartphone alebo PC
  • Dokumentáciu si môžete robiť cez ethernetovú aplikáciu a internet pripojením na svoj počítač
 Viac
Zobraziť všetky podrobnosti
Špecifikácie
Typ produktu
Automatická čítačka
Podrobnosti o produkte

Auto-reader - automatický odčítač výsledkov získaných použitím biologických indikátorov sa super rýchlym odpočtom 3M ™ Attest ™ Super Rapid Readout a testovacích balíčkov pre parnú sterilizáciu. Disponuje káblom pre pripojenie na ethernet.

M ™ Attest ™ Auto-reader 490 automaticky inkubuje a odpočíta výsledky získané pomocou biologických indikátorov so super rýchlym odpočtom 3M ™ Attest ™ Super Rapid Readout 1491 56 ° C pre konečný negatívny fluorescenčné výsledok po 30 minútach a pre konečný negatívny fluorescenčné výsledok poskytnutý biologickými indikátormi 3M ™ Attest ™ Super Rapid Readout 1492V pri 56 ° C za 1 hodinu. Iné biologické indikátory nie sú kompatibilné s týmto automatický čítačom výsledkov, a preto nemôžu byť používané.

  • Konštruovaný pre používanie s biologickými indikátormi so super rýchlym odčítaním údajov výsledkov Attest ™ Super Rapid Readout 1491 a 1492
  • Inteligentný displej so spätným odpočtom doby do získania výsledku
  • Dispej je možné sledovať diaľkovo pomocou Smartphone alebo PC
  • Dokumentáciu si môžete robiť cez ethernetovú aplikáciu a internet pripojením na svoj počítač