1. Slovensko
 2. Všetky výrobky 3M
 3. Elektronické súčiastky
 4. Medené vodiče a káble
 5. Kábel s plášťom
 6. Plochý kábel s okrúhlym plášťom
 7. 3M™ Kruhový, tienený/opláštený, plochý kábel, série 3659, 3659/26SF, 91,5 m

3M™ Kruhový, tienený/opláštený, plochý kábel, série 3659, 3659/26SF, 91,5 m

3M ID 7000058376
 • Okrúhla konštrukcia umožňuje jednoduchšie smerovanie
 • 28 AWG kábel s rastrom 1,27 mm umožňuje hromadné ukončenie pre širokú škálu konektorov IDC
 • Nepretržité opakovanie rozdeľovania/spájania umožňuje hromadné ukončenie v 2,4 palcových stredoch (približné)
 • Vodiče primárneho kábla je možné oddeliť pre potreby vetvenia kábla alebo nespojitého ukončenia
 Viac
Zobraziť všetky podrobnosti
Podrobnosti o produkte

.050" 28 AWG spletený, hromadne spájateľný, PVC/PVC

 • Okrúhla konštrukcia umožňuje jednoduchšie smerovanie
 • 28 AWG kábel s rastrom 1,27 mm umožňuje hromadné ukončenie pre širokú škálu konektorov IDC
 • Nepretržité opakovanie rozdeľovania/spájania umožňuje hromadné ukončenie v 2,4 palcových stredoch (približné)
 • Vodiče primárneho kábla je možné oddeliť pre potreby vetvenia kábla alebo nespojitého ukončenia
 • Spĺňa požiadavky americkej národnej normy preelektrotechnické zariadenia (National Electrical Code), článok 725 (CL2), týkajúce sa povrchovo vedených káblov
 • Dvojité tienenie zaisťuje priemernú účinnosť tienenia 35 dB
 • V súlade s RoHS
 • Viac informácií nájdete v dátovom liste TS0083 (TS-0083).
Špecifikácie
Číslo technického listu
TS-0083
Počet vodičov
26
Trieda horľavosti
VW-1