1. Slovensko
 2. Zásady ochrany osobných údajov

Globálne zásady ochrany osobných údajov spoločnosti 3M

Spoločnosť 3M rešpektuje vaše právo na súkromie. Tieto zásady sumarizujú, aké osobné údaje môžeme získavať, ako ich môžeme používať, a ďalšie dôležité témy týkajúce sa vášho súkromia a ochrany osobných údajov.

Zásady spoločnosti 3M sú v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov. Tu uvedené záväzky odrážajú význam, ktorý pre nás má získanie a udržanie dôvery našich zákazníkov, obchodných partnerov a ďalších osôb, ktoré nám poskytujú svoje osobné údaje.

Tieto zásady sa vzťahujú na všetky internetové lokality a mobilné aplikácie prevádzkované spoločnosťou 3M alebo v jej mene a zahŕňajú aj entity spoločnosti 3M na celom svete (ďalej v texte jednotlivo uvádzané ako „Internetová lokalita alebo Aplikácia spoločnosti 3M“). Vzťahujú sa aj na osobné údaje, ktoré spoločnosť 3M môže zhromažďovať: (i) prostredníctvom našich produktov a služieb, (ii) počas vašej interakcie s nami inými spôsobmi než prostredníctvom Internetovej lokality alebo Aplikácie spoločnosti 3M, a to napríklad osobne, telefonicky, na výstave či počas školenia a (iii) od našich zákazníkov, distribútorov, dodávateľov, zmluvných partnerov a ostatných obchodných partnerov (ďalej spoločne „Obchodní partneri“).

Rôzne Internetové lokality, Aplikácie, produkty a služby spoločnosti 3M však majú rôzne účely a funkcie. Ak pre konkrétnu Internetovú lokalitu, Aplikáciu, produkt alebo službu spoločnosti 3M je potrebné sprístupnenie ďalších alebo odlišných osobných údajov, budete o tom informovaný samostatne alebo spolu s príslušnou Internetovou lokalitou, Aplikáciou, produktom alebo službou. Každé takéto informácie o sprístupnení osobných údajov, zásady alebo vyhlásenia („Špecifické vyhlásenia o ochrane osobných údajov“) dopĺňajú a pozmeňujú tieto zásady.

 • Všeobecné princípy zhromažďovania, používania a sprístupňovania osobných údajov zo strany spoločnosti 3M

  Kedykoľvek spoločnosť 3M zhromažďuje osobné údaje, spoločnosť 3M je povinná do miery stanovenej platnými právnymi predpismi:


  • poskytnúť vám včas a riadne oznámenie o našich spôsoboch nakladania s osobnými údajmi,
  • zhromažďovať vaše osobné údaje len na stanovené a oprávnené účely. Zhromaždené osobné údaje budú relevantné, adekvátne a nepresahujúce účely, na ktoré sú zhromaždené,
  • spracovávať vaše osobné údaje v súlade s účelmi, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo s ktorými ste dodatočne súhlasili,
  • prijať opatrenia v komerčne prijateľnom rozsahu, ktorými zaistí, že vaše osobné údaje sú vhodné na účel použitia, presné, úplné a, v prípade potreby, aktuálne,
  • nepoužívať vaše osobné údaje na účely priameho marketingu bez toho, aby vám umožnila „odhlásenie“ a
  • prijať primerané opatrenia, prostredníctvom zmluvy alebo inak, ktoré poskytnú náležitú ochranu osobných údajov sprístupnených tretej strane alebo prenesených do inej krajiny, vrátane prenosov v rámci skupiny 3M.

   

 • Osobné údaje, ktoré spoločnosť 3M zhromažďuje

  Spoločnosť 3M zhromažďuje nasledujúce typy osobných údajov:


  • Vami poskytované údaje

   Spoločnosť 3M zhromažďuje vami poskytované údaje, medzi ktoré môžu patriť: (i) kontaktné informácie, akými sú vaše meno, názov spoločnosti, pracovné zaradenie, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, (ii) ďalšie informácie o vás, ktoré nám pomôžu vás lepšie spoznať. Patria sem informácie o vašom pohlaví, veku, dátume narodenia, národnosti, profesijných prepojeniach a registračných číslach, informácie o spôsobe využívania našich produktov a demografické informácie, (iii) prípadné vaše názory, otázky, požiadavky a objednávky, (iv) finančné informácie potrebné na spracovanie platieb v prípade nákupov, medzi ktoré patria informácie o kreditnej karte alebo účte, prípadne daňové identifikačné číslo, (v) informácie o prihlásení, medzi ktoré patria informácie o príslušných účtoch sociálnych sietí určených na prihlasovanie a (vi) informácie o vašich preferenciách, medzi ktoré patria preferované spôsoby komunikácie a typy produktov vo vašej oblasti záujmu.
  • Automaticky zhromažďované informácie z vášho zariadenia

   Informácie o zariadení a prehliadači. Spoločnosť 3M môže zhromažďovať technické informácie o vašom zariadení, ako napríklad typ zariadenia, typ prehliadača, IP adresa, operačný systém a identifikátor zariadenia. Spoločnosť 3M zhromažďuje z vášho zariadenia a webového prehliadača tieto informácie automaticky prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

   Informácie o spôsobe, akým s nami komunikujete. Spoločnosť 3M môže zbierať technické údaje o vašom používaní Internetových lokalít a Aplikácií spoločnosti 3M a o spôsobe vašej interakcie s našimi digitálnymi reklamami a propagáciami. Medzi tieto údaje patrí napríklad zobrazovaný alebo sťahovaný obsah, použité funkcie, odkazy, na ktoré ste klikli, zriadené akciové e-maily spoločnosti 3M a dátumy a časy týchto interakcií. Spoločnosť 3M zhromažďuje tieto informácie prostredníctvom súborov cookie a podobných technológií.

   Informácie o polohe. Spoločnosť 3M môže zhromažďovať informácie o polohe, medzi ktoré patria informácie o presnej polohe vášho zariadenia v reálnom čase a nepresné informácie o vašej polohe odvodené napr. z vašej IP adresy alebo PSČ. Pokiaľ na to nedáte súhlas, aplikácie 3M NEBUDÚ získavať v reálnom čase informácie o presnej polohe vášho zariadenia.

  • Súbory cookie a podobné technológie:

   Súbor „cookie“ je súbor s údajmi umiestnený na vaše zariadenie pri návšteve webovej lokality. Súbory cookie a podobné technológie môžu zlepšiť váš používateľský komfort uložením vašich nastavení, prispôsobením prehliadania online, zapamätaním položiek v nákupnom košíku a príležitostným zobrazením reklamy podľa vašich záujmov.

  Ďalšie informácie

  Internetové lokality spoločnosti 3M používajú „dočasné súbory cookie“ počas trvania návštevy. Dočasný súbor cookie vás osobne neidentifikuje a ukončí svoju činnosť po zatvorení prehliadača. Ak napríklad použijete katalóg produktov spoločnosti 3M, použijeme dočasný súbor cookie na zaznamenanie vami prezeraných stránok. Túto informáciu môžeme použiť na odporučenie iných produktov, ktoré vás môžu zaujímať.

  Internetové lokality spoločnosti 3M využívajú aj „trvalé súbory cookie“. Platnosť týchto súborov po zatvorení prehliadača nevyprší. Trvalé súbory cookie zostanú v počítači, kým ich nevymažete alebo kým nevyprší ich platnosť. Priradením jedinečného identifikátora k počítaču môžeme vytvoriť databázu vašich predošlých volieb a nastavení, ktoré môžeme vykonať automaticky, a tým vám ušetriť čas a námahu pri budúcich návštevách. Ak napríklad spravíte nákup a potom sa rozhodnete spraviť ďalší, vaša dodacia adresa sa môže zapamätať a vy ju budete musieť iba potvrdiť.

  V určitých krajinách sa pri návšteve Internetových lokalít spoločnosti 3M vyžaduje váš súhlas s použitím súborov cookie. Ak navštívite Internetovú lokalitu spoločnosti 3M v jednej z týchto krajín, zobrazia sa informácie o možnostiach, ktoré máte k dispozícii, vrátane možnosti prijať alebo odmietnuť určité kategórie súborov cookie. Tieto nastavenia budete môcť zmeniť pri nasledujúcich návštevách. Upozorňujeme vás, že nebudete môcť zakázať prijímanie určitých súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné na zaistenie vami vyžiadaných služieb.

  Pri návšteve Internetovej lokality spoločnosti 3M z územia niektorej z týchto krajín môžete kliknutím na odkaz „Nastavenia súborov cookie“ v spodnej časti každej stránky otvoriť informácie o súboroch cookies a tiež aj zmeniť svoje nastavenia.

  Aj keď pri návšteve Internetovej lokality spoločnosti 3M nemusíte súhlasiť s používaním súborov cookie, po odmietnutí určitých súborov cookie nemusí byť možné použiť všetky funkcionality danej lokality.

  Okrem vyššie uvedeného Vám môže aj prehliadač umožňovať úpravu nastavení na prijatie alebo odmietnutie súborov cookie alebo na zobrazenie upozornenia, keď sa do počítača umiestni súbor cookie.

  Analýza a reklama. Spoločnosť 3M využíva analytické služby tretích strán na lepšie porozumenie toho, ako používatelia interagujú s Internetovými lokalitami a Aplikáciami spoločnosti 3M, a to vrátane služieb poskytovaných spoločnosťami Google či Adobe. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov spoločnosťami Google a Adobe pri návšteve webových stránok alebo aplikácií ich partnerov a ich následnom používaní nájdete na týchto odkazoch:

  Spoločnosť 3M využíva aj reklamné služby tretích strán, prostredníctvom ktorých uskutočňuje reklamu pre produkty alebo služby 3M, ktoré by vás mohli zaujímať pri návšteve webových lokalít alebo iných online služieb.

  Spoločnosť 3M umožňuje určeným tretím stranám, vrátane uvedených poskytovateľov analytických a reklamných služieb, umiestňovať súbory cookie na svoje Internetové lokality. Tieto tretie strany môžu zhromažďovať informácie o vašich online aktivitách naprieč webovými stránkami tretích strán.

  Tieto tretie strany môžu byť členmi samostatne regulovaných priemyselných skupín, akou je napríklad Network Advertising Initiative (NAI), Digital Advertising Alliance (DAA) a European Digital Advertising Alliance (eDAA). Webové stránky týchto skupín vám poskytnú ďalšie informácie o cielenej online reklame a spôsobe odhlásenia sa od príjmu cielených online reklám zúčastnených spoločností.

  Nastavenia prehliadača znemožňujúce sledovanie. Niektoré prehliadače vedia navštíveným webovým stránkam vysielať signály „Nesledovať“ (Do Not Track, DNT). Pretože neexistuje spoločná dohoda o spôsobe interpretácie signálov DNT, spoločnosť 3M momentálne nereaguje na tieto signály.


  • Informácie od Obchodných partnerov a ostatných tretích strán
   Spoločnosť 3M zhromažďuje osobné údaje prostredníctvom svojich Obchodných partnerov. Medzi tieto informácie môžu patriť kontaktné informácie akými sú meno, názov spoločnosti, pracovné zaradenie, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo.

   Spoločnosť 3M môže osobné údaje získavať aj zo zdrojov tretích strán, a to vrátane verejných a komerčne dostupných zdrojov. Informácie od našich obchodných partnerov a iných tretích strán môžeme zlúčiť s informáciami, ktoré sme zhromaždili od vás alebo z vášho zariadenia tak, ako je uvedené vyššie.

  O tom, aké osobné údaje spoločnosti 3M poskytnete, rozhodujete vy. Môžete sa rozhodnúť požadované informácie nám neposkytnúť. Ak tak však urobíte, nemusíte mať prístup k príslušnej službe alebo konkrétnej funkcii Internetovej lokality, Aplikácie či produktu spoločnosti 3M.

 • Kedy môže spoločnosť 3M zdieľať vaše osobné údaje

  Spoločnosť 3M vaše osobné údaje nesprístupní, s výnimkou ďalej uvedených prípadov:

  • Spoločnosť 3M môže zdieľať vaše osobné údaje s inými subjektmi 3M, a to aj v iných krajinách. Ak sa tak stane, ostatné subjekty 3M budú vaše údaje využívať v súlade s týmito zásadami, akýmikoľvek Špecifickými vyhláseniami o ochrane osobných údajov a všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov.
  • Spoločnosť 3M môže taktiež zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré pre nás vykonávajú pomocné služby. Tieto tretie strany sú povinné používať zdieľané osobné údaje iba na poskytovanie služieb v našom mene a zaobchádzať s nimi v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov.
  • Spoločnosť 3M môže v niektorých prípadoch zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, ktoré sú našimi partnermi poskytujúcimi produkty a služby našim zákazníkom, ako napríklad distribútori. V tomto prípade budeme od našich obchodných partnerov vyžadovať, aby dané údaje využívali v súlade s týmito zásadami, akýmikoľvek Špecifickými vyhláseniami o ochrane osobných údajov a s všetkými platnými právnymi predpismi o ochrane súkromia a osobných údajov.
  • Spoločnosť 3M môže vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami aj v prípade, že sme v dobrej viere presvedčení, že toto sprístupnenie je potrebné: (i) pre dodržanie právneho predpisu, nariadenia, súdneho príkazu alebo inej právnej povinnosti, (ii) na zistenie, prevenciu a reakciu na podvod, porušenie práv duševného vlastníctva, porušenie dohôd či zmlúv, porušenie právneho predpisu alebo iné zneužitie Internetových lokalít, Aplikácií, produktov alebo služieb spoločnosti 3M, (iii) na ochranu práv alebo majetku spoločnosti 3M alebo ochrana zdravia, bezpečnosti, práv alebo majetku vás a iných ľudí alebo (iv) pri podobných okolnostiach. Ak dôjde k takejto udalosti, prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.
  • Spoločnosť 3M môže vaše osobné údaje zdieľať s tretími stranami v spojení s predajom, nákupom, fúziou, reorganizáciou, likvidáciou alebo zrušením spoločnosti 3M alebo obchodnej jednotky spoločnosti 3M, prípadne pri podobných okolnostiach. Ak dôjde k takejto udalosti, prijmeme vhodné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov.
  • Spoločnosť 3M môže vaše údaje zdieľať s vaším povolením alebo na vašu žiadosť.

  Spoločnosť 3M môže vaše anonymizované alebo agregované informácie zdieľať na akékoľvek účely, interne aj s tretími stranami. Takéto údaje vás nemôžu identifikovať.

 • Bezpečnosť vašich osobných údajov

  Vaše osobné údaje budú vo všeobecnosti uložené v databázach spoločnosti 3M alebo databázach spravovaných našimi poskytovateľmi služieb. Mnohé z týchto databáz sú uložené na serveroch v Spojených štátoch amerických. Spoločnosť 3M prijme náležité opatrenia prostredníctvom zmluvy alebo inak, ktoré poskytnú primeranú ochranu osobných údajov zverejnených tretej strane alebo prenesených do inej krajiny vrátane, prenosov v rámci spoločnosti 3M.

  Spoločnosť 3M zabezpečuje primeranú ochranu dôvernosti, bezpečnosti a integrity osobných údajov. Aj keď na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným zverejnením, zneužitím alebo zmenou využívame bezpečnostné opatrenia, keďže sú všetky počítačové siete pripojené na internet, nedokážeme zabezpečiť bezpečnosť informácií poskytovaných cez internet. Zároveň nebudeme niesť zodpovednosť za akékoľvek narušenie zabezpečenia, ktoré by nastalo mimo náš primeraný dosah.

 • Prepojenia na internetové lokality a doplnky tretích strán

  Internetové lokality a aplikácie spoločnosti 3M môžu obsahovať odkazy na webové stránky alebo mobilné aplikácie, ktoré neprevádzkuje spoločnosť 3M. Môžu tiež odkazovať na doplnky z platforiem sociálnych médií alebo iných tretích strán. Príkladom doplnku sociálnych médií je facebookové tlačidlo „Like“. Tieto odkazy a doplnky poskytujeme ako službu a neznamenajú žiadnu podporu aktivít alebo obsahu príslušných webových stránok, aplikácií alebo platforiem sociálnych médií. Zároveň nepredstavujú ani žiadne prepojenie s ich prevádzkovateľmi. Ak sa chcete dozvedieť viac o informáciách, ktoré sa prostredníctvom týchto webových stránok, aplikácií a doplnkov tretích strán zhromažďujú, navštívte ich zásady ochrany osobných údajov. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov navštevovaných webových stránok, aplikácií a platforiem sociálnych médií ešte pred začatím ich používania alebo poskytnutím osobných údajov.

 • Prístup k vašim osobným údajom

  Nám poskytnuté osobné údaje si môžete prečítať, opraviť alebo aktualizovať vyplnením tohto formulára žiadosti.

 • Deti

  Väčšina internetových lokalít a aplikácií spoločnosti 3M nie je určená deťom mladším ako 13 rokov. Spoločnosť 3M nebude vedome požadovať ani zhromažďovať osobné údaje od detí alebo o deťoch do 13 rokov, ani od detí v príslušnom minimálnom veku, ktorý upravujú príslušné miestne právne predpisy. Výnimkou sú prípady, kedy to príslušné právne predpisy povoľujú.

 • Služby B2B spoločnosti 3M

  Niektoré produkty, služby, Internetové lokality a Aplikácie spoločnosti 3M sú určené na použitie našimi Obchodnými partnermi, medzi ktorých patria aj naši firemní zákazníci („Služby B2B spoločnosti 3M“), pričom vaše používanie týchto služieb je riadené vašou spoločnosťou. V týchto prípadoch môže oprávnený personál vašej spoločnosti získať prístup k vašim osobným údajom zhromaždeným v rámci príslušných Služieb B2B spoločnosti 3M. Vaša spoločnosť tiež môže mať vypracované pravidlá v súvislosti s ich používaním. Spoločnosť 3M nenesie zodpovednosť za zásady a postupy Obchodných partnerov v oblasti ochrany a zabezpečenia údajov, ktoré sa môžu líšiť od týchto zásad ochrany osobných údajov a tiež aj od akýchkoľvek platných Špecifických vyhlásení o ochrane osobných údajov. Ak vaša spoločnosť riadi používanie Služby B2B spoločnosti 3M, obráťte sa v súvislosti s akýmikoľvek otázkami o zabezpečení ochrany osobných údajov pri používaní danej Služby B2B spoločnosti 3M na svoju spoločnosť. Ak existuje rozpor medzi týmito zásadami a zmluvou uzavretou medzi spoločnosťou 3M a jej Obchodným partnerom v oblasti Služby B2B spoločnosti 3M, prednosť má zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou 3M a Obchodným partnerom.

 • Ďalšie informácie pre obyvateľov EÚ

  • Prevádzkovateľ údajov a kontaktné informácie
   • Prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených v rámci týchto zásad ochrany osobných údajov je príslušný subjekt spoločnosti 3M vo vašej krajine (3M Slovensko s.r.o., Vajnorská 100/B Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04, Slovenská republika) a tiež aj 3M Company, Compliance and Business Conduct, 3M Center, Bldg. 220-11W-02, St. Paul, MN 55144-1000, USA .
   • Ak využívate Služby B2B spoločnosti 3M, ktoré spravuje vaša spoločnosť, prevádzkovateľom osobných údajov zhromaždených Službami B2B spoločnosti 3M môže byť vaša spoločnosť. V súvislosti s ďalšími informáciami sa obráťte na svoju spoločnosť.
   • Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre bezpečnosť osobných údajov v spoločnosti 3M pre Európu, ktorú môžete kontaktovať: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgicko, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefón: +32 2 7224594.
   • Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre bezpečnosť osobných údajov v spoločnosti 3M pre Európu, ktorú môžete kontaktovať: Attn. EU Data Protection Officer, 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgicko, e-mail: DPO_EU@mmm.com, telefón: +32 2 7224594.
  • Kontaktné údaje o subjekte 3M vo vašej krajiny nájdete v Centre pomoci 3M.
   • Právny základ spracovania vašich osobných údajov spoločnosťou 3M bude závisieť od účelu ich spracovania. Pre väčšinou aktivít spojených so spracovaním osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto zásad o ochrane osobných údajov, je právnym základom to, že spracovanie je nevyhnutné pre oprávnené obchodné záujmy spoločnosti 3M. Ak osobné údaje spracúvame v súvislosti so zmluvou alebo potenciálnou zmluvou s vami, je právnym základom to, že spracovanie je nevyhnutné pre plnenie tejto zmluvy, prípadne pri prijatí krokov, ktoré od nás požadujete ešte pred uzatvorením zmluvy. Keď musíme zdieľať osobné údaje so súdnymi orgánmi alebo inými štátnymi orgánmi, robíme tak na základe našich zákonných povinností. Ako právny základ využijeme aj súhlas v prípadoch, ak to považujeme za primerané, alebo v rozsahu požadovanom platným právnymi predpisom, napríklad pred zhromaždením presných údajov o polohe z vášho mobilného zariadenia.
   • Ďalšie informácie

   • Spracovanie na základe oprávnených obchodných záujmov. Pri spracúvaní osobných údajov z dôvodu jeho potreby pre naše oprávnené obchodné záujmy, medzi takéto záujmy patrí: (i) poskytovanie, zlepšovanie alebo propagácia Internetových lokalít, Aplikácií, produktov a služieb spoločnosti 3M, (ii) komunikácia s aktuálnymi aj potenciálnymi zákazníkmi, inými Obchodnými partnermi a ich príslušnými kontaktnými osobami, (iii) správa našich vzťahov so zákazníkmi a ostatnými Obchodnými partnermi a ich príslušnými kontaktnými osobami, (iv) iné účely rozvoja obchodných aktivít, (v) zdieľanie informácií v rámci skupiny 3M či s poskytovateľmi služieb a inými tretími stranami a (vi) zaisťovanie bezpečnosti a zabezpečenia našich produktov, služieb a zákazníkov, vrátane ochrany pred podvodmi.
   • Spracovanie na základe plnenia zmluvy. Medzi príklady situácií, pri ktorých je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre plnenie zmluvy, patria transakcie elektronického obchodovania, v rámci ktorých kupujete vo svojom vlastnom mene produkt alebo službu od spoločnosti 3M prostredníctvom Internetovej lokality alebo Aplikácie spoločnosti 3M.
   • Spracovanie na základe súhlasu. Medzi príklady spracovania, kedy spoločnosť 3M využíva ako právny základ súhlas, patria: (i) zber a spracovanie presných informácií o polohe z vášho mobilného zariadenia, (ii) odosielanie propagačných e-mailov v prípade, že platné právne predpisy na to vyžadujú súhlas a (iii) spracovanie osobných údajov na Internetových lokalitách alebo Aplikáciách spoločnosti 3M prostredníctvom súborov cookie alebo podobných technológií v prípade, ako to platné právne predpisy požadujú.
   • Spracovanie na základe zákonných povinností spoločnosti 3M. Príklady situácií, kedy spoločnosť 3M musí spracovať osobné údaje z dôvodu dodržania zákonných povinností: (i) platenie daní a iných štátnych odvodov, (ii) poskytovanie vašich osobných údajov súdnym orgánom a iným štátnym orgánom, ak to vyžadujú platné právne predpisy, (iii) uchovávanie obchodných záznamov, ktoré sa vyžaduje platnými právnymi predpismi a (iv) dodržiavanie súdnych príkazov alebo iných právnych postupov.
  • Ďalšie informácie o uchovávaní vašich osobných údajov
   • Pri určovaní obdobia uchovávania vašich osobných údajov sa bude postupovať v súlade s týmito zásadami. Spoločnosť 3M zvažuje nasledujúce kritériá: (i) akékoľvek príslušné právne požiadavky na uchovávanie údajov na určité časové obdobie, (ii) akékoľvek povinnosti týkajúce sa uchovávania súvisiace so skutočnými alebo potenciálnymi súdnymi spormi alebo konaniami zo strany štátnych orgánov, (iii) akékoľvek požiadavky na uchovávanie uvedené v príslušných zmluvách s našimi Obchodnými partnermi, (iv) dátum poslednej interakcie so spoločnosťou 3M (vrátane Internetových stránok spoločnosti 3M, Aplikácií, komunikácie atď.), (v) časový interval medzi vašimi interakciami so spoločnosťou 3M, (vi) citlivosť údajov a (vii) účely, na ktoré boli osobné údaje zhromaždené.
  • Vaše osobné práva
   • V súlade s platnými právnymi predpismi Európskej únie máte nasledovné práva týkajúce sa vašich osobných údajov, ktoré sa uplatnia rôzne pri rôznych okolnostiach: právo na prístup, právo na opravu, právo na odstránenie, právo na obmedzenie spracovania, právo na prenositeľnosť údajov a právo namietať proti spracovaniu. Väčšina z týchto práv nie je absolútna. Nižšie ponúkame podrobnejší popis týchto práv a súčasne poskytujeme informácie o spôsobe ich uplatnenia. Na vašu žiadosť o uplatnenie svojich práv odpovieme do jedného mesiaca. V prípade potreby však máme právo túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Ak obdobie na odpoveď predĺžime, upozorníme vás na túto skutočnosť v priebehu mesiaca od odoslania vašej žiadosti. Svoje práva si môžete uplatniť vyplnením tohto formulára žiadosti.
   • Ďalšie informácie

   • Právo na prístup. Máte právo požiadať spoločnosť 3M o potvrdenie, či dochádza k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ak údaje spracúvame, máte právo požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ktoré spracúvame, a k nasledovným informáciám: (i) účel spracovania, (ii) kategórie spracúvaných osobných údajov, (iii) príjemcovia alebo kategórie príjemcov vašich osobných údajov, (iv) stanovené obdobie uchovávania údajov alebo kritérií na určovanie obdobia uchovávania, (v) vaše právo na požiadanie o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týchto údajov, (vi) vaše právo na podanie sťažnosti na dozorný orgán, (vii) ak zhromaždené osobné údaje nepochádzajú od vás, máte práve vedieť o zdroji týchto údajov a (viii) či vaše osobné údaje používame na akékoľvek automatizované rozhodovanie, ktoré má na vás právny alebo iný významný vplyv.
   • Právo na opravu. V prípade nesprávnosti vašich osobných údajov máte právo požiadať spoločnosť 3M o ich opravu. S ohľadom na účely spracovania máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia spoločnosti 3M.
   • Právo namietať proti spracovaniu pri oprávnených obchodných záujmov spoločnosti 3M. Máte právo namietať pri spracovaní svojich osobných údajov spoločnosťou 3M v prípade, že dané údaje sú spracúvané na základe oprávnených obchodných záujmov spoločnosti 3M. Spoločnosť 3M vaše námietky vezme do úvahy a zastaví spracovanie príslušných osobných údajov, okrem prípadov, keď: (i) máme presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo (ii) musíme pokračovať v spracovávaní vašich osobných údajov na vznesenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku.
   • Právo namietať proti spracovaniu na účely priameho marketingu. Ak spoločnosť 3M spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu, máte právo proti takémuto spracovaniu namietať. Ak si toto právo uplatníte, spoločnosť 3M prestane so spracúvaním vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.
   • Právo na obmedzenie spracovania. Máte práve požiadať o to, aby spoločnosť 3M obmedzila spracovanie vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách: (i) na čas, ktorý spoločnosť 3M potrebuje na overenie správnosti vašich osobných údajov v prípade, že namietate ich správnosť, (ii) ak je spracovanie vašich osobných údajov protiprávne a nebudete súhlasiť s vymazaním osobných údajov, no namiesto toho spoločnosť 3M požiadate o obmedzene ich používania, (iii) keď spoločnosť 3M už vaše osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, no vy údaje potrebujete na vznesenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku alebo (iv) na obdobie, ktoré spoločnosť 3M potrebuje na overenie, či má presvedčivé legitímne dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, keď namietate proti spracovaniu osobných údajov na základe oprávnených obchodných záujmov spoločnosti 3M.
   • Ak po vašej žiadosti dôjde zo strany spoločnosti 3M k obmedzeniu spracovania vašich osobných údajov, spoločnosť 3M bude vaše údaje ukladať a spracúvať ich len: (i) na základe vášho súhlasu, (ii) pri vznášaní, uplatňovaní alebo obhajovaní právneho nároku, (iii) pri ochrane práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo (iv) na účely dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo členského štátu. Spoločnosť 3M vás bude o odvolaní obmedzenia spracovania informovať.
   • Právo na vymazanie. Právo na vymazanie sa nazýva aj „právo na zabudnutie“. Spoločnosť 3M môžete požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Toto právo nie je absolútne. Spoločnosť 3M musí osobné údaje na základe vašej žiadosti vymazať len v nasledovných prípadoch: (i) vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, na ktoré ich spoločnosť 3M zhromaždila alebo spracovala, (ii) ak spoločnosť 3M spracúva vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý ste odvolali, a na pokračovanie v spracovaní vašich osobných údajov neexistujú žiadne iné právne základy, (iii) ak spoločnosť 3M spracúva vaše osobné údaje na svoje oprávnené obchodné záujmy, no vy namietate proti ich spracovaniu a súčasne neexistujú žiadne nadradené právne základy na to, aby spoločnosť v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovala, (iv) ak spoločnosť 3M vaše osobné údaje spracovala protiprávne, alebo (v) je osobné údaje potrebné vymazať na dosiahnutie súladu so zákonnými povinnosťami podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktorým spoločnosť 3M podlieha.
   • Spoločnosť 3M vaše osobné údaje nemusí vymazať v prípade, že ich potrebuje na spracovanie pri: (i) uplatňovaní svojich práv na slobodu vyjadrovania a informácií, (ii) dodržiavaní súladu so zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Európskej únie alebo členského štátu, ktorým spoločnosť 3M podlieha alebo (iii) pri vznášaní, uplatňovaní alebo obhajobe právneho nároku.
   • Právo na prenositeľnosť údajov: Právo na získanie poskytnutých osobných údajov spoločnosti 3M máte, keď: (i) je spracovanie osobných údajov založené na vašom súhlase alebo je potrebné pre plnenie zmluvy medzi vami a spoločnosťou 3M, (ii) spracovanie vašich osobných údajov zo strany spoločnosti 3M prebieha automatizovane a (iii) splnenie vašej požiadavky negatívne neovplyvní práva a slobody iných.
   • Ak máte právo na získanie týchto osobných údajov a požiadate, aby vám ich spoločnosť 3M poskytla, dostanete ich k dispozícii v štruktúrovanom a bežne používanom strojovo čitateľnom formáte.
   • Právo podať sťažnosť na dozorný orgán. Spoločnosť 3M vyvinie maximálne úsilie pri riešení a urovnaní akýchkoľvek žiadostí alebo sťažností, ktoré jej budú oznámené. Okrem toho máte právo obrátiť sa na príslušný orgán na ochranu osobných údajov so žiadosťami alebo sťažnosťami. Môže to byť orgán dohľadu v krajine alebo federálnom štáte, v ktorom žijete. Všeobecný príslušný orgán dohľadu pre spoločnosť 3M v Európe je:
   • Commission for the protection of privacy
    Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgium
    Telefón: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Webová adresa: www.privacycommission.be

     

   • Commission for the protection of privacy
    Rue de la Presse 35, 1000 Brussels, Belgium
    Telefón: +32 (0)2 274 4800
    E-mail: commission@privacycommission.be
    Webová adresa: www.privacycommission.be

     

 • Otázky týkajúce sa týchto zásad alebo vyhlásení o ochrane osobných údajov

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, Špecifických vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo nášho využívania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre spoločnosť 3M pre Európu na adrese:

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgicko
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefón: +32 2 7224594

  Attn. EU Data Protection Officer
  3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgicko
  E-mail: DPO_EU@mmm.com
  Telefón: +32 2 7224594

 • Zmeny týchto zásad a vyhlásení o ochrane osobných údajov

  Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov zverejníme na tejto stránke spolu s informáciami o akýchkoľvek podstatných zmenách. Spoločnosť 3M si vyhradzuje právo kedykoľvek aktualizovať alebo upraviť tieto zásady a akékoľvek Špecifické vyhlásenia o ochrane osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky úpravy sa budú vzťahovať iba na osobné údaje získané po zverejnení.

  Tieto zásady boli naposledy upravené v máji 2018.