Vyhľadávanie KBÚ

Hľadať
 • Tipy pre vyhľadávanie
  Tipy pre vyhľadávanie

  Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) k výrobkom 3M sú k dispozícii pre používateľov nebezpečných látok/zmesí.
  Spoločnosť 3M vám umožňuje prístup k informáciám KBÚ pod podmienkou, že informácie sa skopírujú ako celok bezo zmien, pokiaľ nie je vopred od spoločnosti 3M získaný súhlas, a ani kópia ani originál nebudú ďalej predávané alebo inak distribuované s cieľom dosiahnutia zisku.

  Názov/číslo produktu

  Do poľa Názov/číslo produktu môžete zadať kombináciu slov a čísel, napríklad názvy produktov a čísla modelov.
  Príklad:  čistič na stôl 573 ak hľadáte 3M™ kancelársky čistič na stôl

  Formát KBÚ a identifikačného čísla produktu 3M

  Príklad:  10-0157-770-0160-6830-9

  Čísla KBÚ

  Tieto čísla sa niekedy nachádzajú na obale výrobku.

  Fragmenty

  Nepoznáte celé číslo KBÚ? Stačí zadať aspoň dve číslice.

  Otázky ku KBÚ

  Ak neviete nájsť informácie o konkrétnej KBÚ, zavolajte na číslo 1-888-364-3577 1-888-364-3577 alebo 1-651-737-6501. 1-651-737-6501.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) na teto stránke nezodpovedajú požiadavkám stanoveným štátnou legislatívou. Na získanie kópie KBÚ vo formáte požadovanom legislatívou vašej krajiny, kontaktujte prosím +421 2 49 10 52 11. We also provide online SDS information for other countries in local language.