Scéna na moste
25 rokov si dávame a plníme ciele

 

Ciele a pokrok

Stanovovanie cieľov pre podporu udržateľného pokroku nie je v 3M ničím novým. Globálne environmentálne ciele si dávame od roku 1990. Tieto ciele sú významnou súčasťou našej firemnej histórie, pomohli nám dramaticky znížiť naše vlastné environmentálne stopy a dostať nás do pozície lídra v starostlivosti o životné prostredie.

Ako napredujeme, sme hrdí, že sa posúvame nad rámec vlastných činností a viac sa sústreďujeme na podporu cieľov a potrieb udržateľnosti našich zákazníkov a našich komunít. Hoci chápeme dôležitosť toho, čo robíme v našich prevádzkach a budeme sa primerane zlepšovať, vidíme, že omnoho väčší vplyv môže mať, ak sa spojíme s inými pre pochopenie a prekonanie výziev, ktorým čelíme.


Naše ciele a stratégiu udržateľnosti chceme dosiahnuť:
 

 • prinášaním vynikajúcich výsledkov v našich prevádzkach a naprieč našim dodávateľským reťazcom;
 • inováciami na zlepšenie životov v spolupráci s našimi zákazníkmi a partnermi; a
 • obohacovaním našich komunít, v ktorých žijeme a pracujeme.


Keď rozmýšľame o našich zákazníkoch, partneroch a komunitách a našich spoločných výzvach a potrebách, vidíme spoločné možnosti. Okrem environmentálnych výziev chápeme tiež vzťahovú súvislosť spoločenských výziev, ktorým čelíme v snahe o lepší svet. Našou ambíciou je spolupracovať a vytvoriť svet, kde sa zlepšuje každý život – kde sú spoľahlivo k dispozícii prírodné zdroje, ľudia majú všade prístup k vzdelaniu a možnosť vzdelávať sa a kde sú komunity v bezpečí, zdravé, prepojené a prekvitajú.


V našich cieľoch a plánoch pre nasledujúcich 10 rokov sme sa zamerali na zdieľané globálne výzvy, aby sme v budúcnosti vytvorili takýto svet. Chápeme vzájomné vzťahy a presahy záväzkov, ktoré si dávame a ich vplyv na viaceré výzvy; preto sme svoje snahy zorganizovali podľa primárnych výziev, ktoré má každý cieľ prekonať. Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ciele sú globálne, počínajú rokom 2015 a ich termín je v roku 2025.
Pozývame vás, aby ste zistili viac a pripojili sa k nám na tejto ceste smerom k zlepšeniu každého života.

 


Nedávne úspechy

 

 • S odvetviami siahajúcimi od zdravotnej starostlivosti, cez elektroniku, po automobilový priemysel vynaliezame technológie, ktoré robia každodenný život jednoduchším, bezpečnejším a naplnenejším. Niektoré z nedávnych spôsobov, pri ktorých sme aplikovali naše nápady a inovácie pre udržateľnejšiu budúcnosť zahŕňajú nasledovné:

   

  • V roku 2014 sme za naše celosvetové snahy o zachovávanie energie dostali od americkej agentúry pre životné prostredie cenu ENERGY STAR®. Bolo to desiaty rok po sebe, čo sme toto ocenenie, ako prví v priemysle, dostali. Opäť sme sa dostali na zoznam Dow Jonesovho indexu udržateľnosti – uznanie, ktoré sa nám dostáva od jeho zavedenia v roku 1999.
  • Vyvinuli a uviedli sme zvýšené množstvo produktov zameraných na udržateľnosť, vrátane energeticky efektívnych fólií pre tablety, zelenších poznámkových lístkov Post-it®, riešení pre vzduchové bariéry v budovách, grafických fólií Envision®, zdravotníckeho informačného systému 360 Encompass™ a energeticky úspornej oceňovanej LED technológie.
  • Pokračujúci úspech nášho programu „Prevencia proti znečisťovaniu sa vypláca“, ktorý zabránil takmer 2 miliónom ton emisií do ovzdušia, látok znečisťujúcich vodu a odpadu a od roku 2002 do roku 2013 znížil na absolútnej báze naše globálne emisie skleníkových plynov o 57 percent (pričom predaj spoločnosti za rovnaký čas vzrástol o 30 percent).
  • Neustála podpora ochrany a regenerácie vitálnych ekosystémov po celom svete. Spoluprácou s partnermi, ako je The Nature Conservancy, nadácia 3M poskytla viac ako 21 miliónov dolárov na zachovanie viac ako 1 milióna akrov.
  • Viac ako 61,6 milióna v globálnej hotovosti a nepeňažných produktových dotáciách v roku 2013. Zistite viac o komunitnej zainteresovanosti 3M.
  • Na začiatku roku 2014 sme sa pripojili k iniciatíveOSN Global Compact. Hoci spoločnosť 3M vždy konala v súlade so základnými hodnotami reprezentovanými touto iniciatívou, sme hrdí, že sme sa oficiálne prihlásili k jej 10 princípom v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a protikorupčných zásad a že naše partnerstvo s touto organizáciou rastie.