Púštna krajina
Staviame sa čelom ku globálnym výzvam.

 

Stiahnite si našu správu o udržateľnosti (PDF, 20K)

Globálne výzvy

V 3M sa na udržateľnosť pozeráme z hľadiska spoločných globálnych potrieb a budúcnosti nášho podnikania. S rastom populácie, najmä v rozvíjajúcich sa ekonomikách, sa musia riešiť výzvy ako dostupnosť a bezpečnosť energie, nedostatok surovín, ľudský život a bezpečnosť, vzdelanie a rozvoj, aby mohli ľudia na celom svete žiť zdravé a naplnené životy.

Inovácie 3M sa každý deň snažia vysporiadať s niektorou z oblastí týkajúcich sa najvážnejších svetových obáv:
- Suroviny
- Voda
- Energia a klíma
- Zdravie a bezpečnosť
- Vzdelanie a rozvoj

Naše záväzky a ciele odrážajú naše zameranie na pomoc pre riešenie týchto globálnych výziev. Zistite viac o našich cieľoch a výsledkoch.

 

 

 • Pohľad na stromy v lese

  Suroviny

  Svetová populácia sa rozrastá, žije dlhšie – a spotrebúva viac. Pri tomto rastúcom tlaku na naše obmedzené prírodné zdroje a materiály sa musíme posunúť od nízkonákladových recyklovateľných materiálov k obnoviteľným produktom. Spoločnosti, ktoré sa tomuto problému venujú, nielen pomáhajú planéte, ale získavajú tiež konkurenčný náskok na trhu.

  Spoločnosť 3M na tejto výzve pracovala niekoľko desaťročí a bude pokračovať v inováciách aj v budúcnosti, vyvíjať obnoviteľné náhrady za dotknuté zdroje, revolucionizovať recyklovateľné materiály a stávať sa ešte udržateľnejšou.

 • Pobrežie

  Voda

  Ľudia ju spotrebúvajú, hospodária s ňou a vyrábajú z nej produkty. Znižovanie spotreby vody a zlepšovanie jej kvality sú dôležitými prvkami environmentálneho správcovstva.

  Voda je naším najcennejším prírodným zdrojom na svete. Napriek jej hojnému výskytu tvorí sladká voda len 2,5 percent celkových globálnych dodávok vody. Väčšina sladkej vody sa používa na potreby zavlažovania, ale takmer 30% z nej sa používa na domácu spotrebu a priemyselné funkcie. Starnúca infraštruktúra a rastúci dopyt zvyšujú cenu čistej a dostupnej vody pre 3M a našich zákazníkov.

  Niektorí z našich zákazníkov majú ťažkosti získavať alebo dodávať čistú a dostupnú vodu. Môžeme im tento problém pomôcť vyriešiť vyvíjaním technológií, ktoré zvyšujú efektivitu a zlepšujú kvalitu vody.

 • Sila turbíny

  Energia a klíma

  Prístup k spoľahlivým dodávkam energie priamo ovplyvňuje všetky druhy podnikania a všetky komunity. Používanie energie a klimatické obavy vyžadujú systematické zmeny a my sme tu preto, aby sme ich poháňali vpred.

  Od emisií do ovzdušia po fosílne palivá, 3M koná proaktívne a na báze spolupráce, aby sme mohli riešiť energetické požiadavky a klimatické zmeny – v našich prevádzkach a pre našich zákazníkov. Problémy spojené s efektívnym využívaním zdrojov energie a klimatických zmien sú komplexné a vzájomne prepojené. V 3M sa zameriavame na riešenie týchto prepojení a hľadáme riešenia, ktoré podporujú uchovávanie energie, čistú energetickú infraštruktúru a znižovanie objemu skleníkových plynov v atmosfére. Máme už mnoho produktov a technológií, ktoré znižujú vplyv používania energie, podporujú jej efektivitu a znižujú množstvo skleníkových plynov. Naším cieľom je pokračovať vo vývoji a implementácii globálnych konceptov pre čo najväčší dlhodobý vplyv.

 • Lekárska ordinácia

  Zdravie a bezpečnosť

  Globálne otázky ochrany zdravia a bezpečnosti prevládajú na pracoviskách na celom svete. Otravy jedlom a choroby prenášané vodou vedú každoročne celosvetovo k smrti 3 miliónov ľudí. Súčasne, zhruba 1 z 20 hospitalizovaných pacientov v krajinách s nižším alebo stredným príjmom sa počas nemocničnej starostlivosti nakazí infekciou.

  Vlády, korporácie a zákazníci poháňajú globálny dopyt po bezpečnosti, ochrane, zdravotnej starostlivosti a riešeniach na bezpečnosť potravín. Kreatívne inovácie, technológia, vzdelávanie a spolupráca – to všetko je kritické ak máme riešiť obavy týkajúce sa ľudského zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

  Spoločnosť 3M má už desaťročia celé obchodné divízie, ktoré sa zameriavajú na vytváranie produktov a služieb pre ľudské zdravie, ochranu a bezpečnosť. Zároveň sme rovnaký záväzok prevzali aj pre naše vlastné prevádzky.

 • Stavebná robotika

  Vzdelávanie a rozvoj

  Očakáva sa, že globálna miera nezamestnanosti, najmä medzi mladými, sa do roku 2017 nezmení. Dnes poskytuje trh práce menej príležitostí, keď je väčšina dostupných prác pre mladých ľudí a čerstvých absolventov príliš špecializovaná. 3M, ako technologická spoločnosť, chápe dôležitosť dobre vzdelaných vedeckých, technologických, strojárskych a matematických absolventov - potrebujeme mladé mysle, aby prevzali špecializované role a pomohli našej spoločnosti riešiť budúce výzvy.


Kľúčové témy

 • Existuje mnoho oblastí, ktoré súvisia s týmito globálnymi výzvami pre ktoré máme posilnené stratégie, zásady a procesy. Zistite, ako úzko spolupracujeme s dodávateľmi na riešení problému „konfliktných minerálov“ v rámci našej politiky pre dodávateľské reťazce. A prečítajte si tiež o našom trvalom záväzku pre udržateľné lesné hospodárstvo.