3M bezpečnosť
 • Pravidlá

  1. Pre účasť v 9100XXi VÝZVE musíte náležite vyplniť všetky kroky dotazníka, odpovedať na 2 súťažné otázky a Vaše odpovede potvrdiť na www.3M.cz/XXi počas súťažného obdobia.

  2. VÝZVA prebieha v období od 1.5. - 31.5.2017 ("súťažné obdobie"). Kto počas tohto obdobia správne odpovie na obe otázky bude zaradený do vyhodnotenia a evidovaný v chronologickom poradí.

  O víťazoch bude rozhodnuté nasledovne:
  1. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 11. v poradí
  2. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 15., 20., 25.,30., 35. v poradí
  3. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 1.-10. v poradí
  Víťazi budú informovaní e-mailom po ukončení výzvy (31.5.2017).

  3. Táto výzva je otvorená pre firmy či jednotlivcov, ktorí sú starší ako 18 rokov, s výnimkou tých, ktorí pracujú pre 3M veľkoobchodníka, distribútorov a sub-distribútorov, ďalej zamestnanci a ich rodiny, rovnako ako zástupcovia alebo sprostredkovatelia spoločnosti 3M. Takíto účastníci budú usporiadateľom vylúčení z finálneho poradia.

  4. Pre spoločnosti alebo jednotlivca je povolená iba jedna účasť. Mnohonásobné účasti nebudú akceptované a účastníci budú vylúčení z poradia.

  5. Svojou účasťou v súťaži udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas s uverejnením meno a priezviska výhercov na 3M Facebooku.

  6. Ceny:
  3M™ Speedglas™ rozdáva darčeky spolu za 1 000 EUR.
  1.cenu získa absolútny víťaz (3M™ Speedglas™ zváračská kukla s novou samozatmavujúcou kazetou 9100XXi v hodnote 606€)
  2.cenu získa 5 víťazov (3M™ Speedglas™ taška pre zváračské kukly 9100 v hodnote 70€)
  3.cenu získa 10 víťazov (3M™ Speedglas™ zváračská čiapka pod kuklu s logom v hodnote 3€)

  7. Peňažná náhrada nie je možná.

  8. 3M nenesie žiadnu zodpovednosť za odpovede, ktoré sú stratené alebo poškodené pri odoslaní či nedoručené z dôvodu technických závad. Doklad o odoslaní nie je automaticky potvrdenie o prijatí.

  9. Ceny pre víťazov budú zaslané do 30 dní od skončenia súťažného obdobia. Ceny budú odoslané na adresy uvedené v odpoveďovom formulári. Víťazi budú informovaní od usporiadateľa prostredníctvom e-mailu, a to len víťazom v rámci Slovenskej Republiky.

  10. Je výhradná zodpovednosť účastníka zaistiť, že účastník má povolenie k účasti vo výzve. Usporiadateľ nie je povinný skúmať, kto je oprávnený zúčastniť sa v mene spoločnosti, prvá odoslané odpoveď v mene spoločnosti bude zaradená automaticky do hodnotenia.

  11. Účasťou vo výzve účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

  12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade udalostí a okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, alebo zrušiť celú súťaž bez akéhokoľvek nároku na reklamáciu účastníka.

  13. Rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné a žiadna ďalšia korešpondencia nebude braná do úvahy.

  14. Vyhlasovateľ je 3M Slovensko, Vajnorská 142, Bratislava, 831 04

  15. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky.


Sledujte nás
Značky uvedené vyššie sú ochranné známky spoločnosti 3M.
Zmeniť lokáciu
Slovensko - Slovensky