3M bezpečnosť
 • Pravidlá

  1. Pre účasť v 9100XXi VÝZVE musíte náležite vyplniť všetky kroky dotazníka, odpovedať na 2 súťažné otázky a Vaše odpovede potvrdiť na www.3M.cz/XXi počas súťažného obdobia.

  2. VÝZVA prebieha v období od 1.5. - 31.5.2017 ("súťažné obdobie"). Kto počas tohto obdobia správne odpovie na obe otázky bude zaradený do vyhodnotenia a evidovaný v chronologickom poradí.

  O víťazoch bude rozhodnuté nasledovne:
  1. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 11. v poradí
  2. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 15., 20., 25.,30., 35. v poradí
  3. cena - účastník so správnou odpoveďou, ktorá bude 1.-10. v poradí
  Víťazi budú informovaní e-mailom po ukončení výzvy (31.5.2017).

  3. Táto výzva je otvorená pre firmy či jednotlivcov, ktorí sú starší ako 18 rokov, s výnimkou tých, ktorí pracujú pre 3M veľkoobchodníka, distribútorov a sub-distribútorov, ďalej zamestnanci a ich rodiny, rovnako ako zástupcovia alebo sprostredkovatelia spoločnosti 3M. Takíto účastníci budú usporiadateľom vylúčení z finálneho poradia.

  4. Pre spoločnosti alebo jednotlivca je povolená iba jedna účasť. Mnohonásobné účasti nebudú akceptované a účastníci budú vylúčení z poradia.

  5. Svojou účasťou v súťaži udeľuje účastník usporiadateľovi súhlas s uverejnením meno a priezviska výhercov na 3M Facebooku.

  6. Ceny:
  3M™ Speedglas™ rozdáva darčeky spolu za 1 000 EUR.
  1.cenu získa absolútny víťaz (3M™ Speedglas™ zváračská kukla s novou samozatmavujúcou kazetou 9100XXi v hodnote 606€)
  2.cenu získa 5 víťazov (3M™ Speedglas™ taška pre zváračské kukly 9100 v hodnote 70€)
  3.cenu získa 10 víťazov (3M™ Speedglas™ zváračská čiapka pod kuklu s logom v hodnote 3€)

  7. Peňažná náhrada nie je možná.

  8. 3M nenesie žiadnu zodpovednosť za odpovede, ktoré sú stratené alebo poškodené pri odoslaní či nedoručené z dôvodu technických závad. Doklad o odoslaní nie je automaticky potvrdenie o prijatí.

  9. Ceny pre víťazov budú zaslané do 30 dní od skončenia súťažného obdobia. Ceny budú odoslané na adresy uvedené v odpoveďovom formulári. Víťazi budú informovaní od usporiadateľa prostredníctvom e-mailu, a to len víťazom v rámci Slovenskej Republiky.

  10. Je výhradná zodpovednosť účastníka zaistiť, že účastník má povolenie k účasti vo výzve. Usporiadateľ nie je povinný skúmať, kto je oprávnený zúčastniť sa v mene spoločnosti, prvá odoslané odpoveď v mene spoločnosti bude zaradená automaticky do hodnotenia.

  11. Účasťou vo výzve účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov.

  12. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto podmienky v prípade udalostí a okolností, ktoré sú mimo jeho kontroly, alebo zrušiť celú súťaž bez akéhokoľvek nároku na reklamáciu účastníka.

  13. Rozhodnutie vyhlasovateľa je konečné a žiadna ďalšia korešpondencia nebude braná do úvahy.

  14. Vyhlasovateľ je 3M Slovensko, Vajnorská 142, Bratislava, 831 04

  15. Tieto podmienky sa riadia zákonmi Slovenskej Republiky.