• Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty

  Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty

  Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty

  Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty

  Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám vyššie pokuty

  • Za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov hrozia firmám pracujúcim s údajmi vyššie pokuty

   Podľa správ môžu firmy dostať pokutu za porušenie zákonov EÚ o ochrane osobných údajov až do výšky štyroch percent z ich celoročného globálneho obratu. Podľa správy portálu Computing.co.uk mala organizácia Statewatch k dispozícii dokument, ktorý unikol z prostredia predsedníctva Rady Európskej únie a podľa ktorého sa na prípady úniku údajov, ktoré ovplyvňujú práva dátových subjektov, bude vzťahovať štvorpercentný strop.

   Pre iné typy porušenia bezpečnosti, ako napríklad v prípade kontrolóra údajov, ktorý poruší predpisy týkajúce sa nesúladu s nariadením dozorného orgánu, zostane v platnosti dvojpercentný strop.

   Poslanci Európskeho parlamentu v minulosti vyjadrili podporu pre strop výšky pokút okolo piatich percent z ročného obratu firiem. Rada EÚ medzitým navrhla odstupňovaný systém pokút so stropom na úrovni dvoch percent z ročného obratu.

   Návrh uvedený v uniknutom dokumente preto predstavuje určitý kompromis medzi obidvomi pozíciami a bude ho posudzovať Európsky parlament a Európska komisia. Pokiaľ by bol schválený, môže byť zavedený niekedy v priebehu budúceho roka.

  • Je tiež zrejmé, že politici budú musieť vyriešiť otázku, či by malo byť povinné menovanie úradníka zodpovedného za ochranu osobných údajov. Toto je ďalšia oblasť, kde sa názory rôznia, keďže Rada EÚ vyhlásila, že nechce, aby táto pozícia bola povinná. Iný názor majú poslanci Európskeho parlamentu, ktorí sú presvedčení, že pozícia úradníka zodpovedného za ochranu osobných údajov by mala byť v niektorých konkrétnych prípadoch povinná.