• Produkty 3M na ochranu súkromia pri elektronických skúškach žiakov a študentov

  webLoaded = "false" Loadclientside=No
  View Video

  webLoaded = "false" Loadclientside=No

  Produkty 3M na ochranu súkromia pri elektronických skúškach žiakov a študentov

  So zvyšujúcim sa počtom online elektronických skúšok, ktoré nahrádzajú tradičné papierové testy, rastie aj potreba chrániť informácie na obrazovkách vo vzdelávacom sektore. V rokoch 2012 a 2013 bolo viac než 1 600 študentov na škótskych univerzitách pristihnutých pri nejakej forme podvádzania a viac ako 100 študentov ročne je vylúčených z univerzít v Spojenom kráľovstve za podvádzanie.

  Nedodržiavanie predpisov súvisiacich so skúšaním so sebou prináša riziko sankcií, napríklad pozastavenie registrácií uchádzačov, pozastavenie certifikácie a odňatie statusu centra – preto je dôležité zaviesť bezpečnostné opatrenia zaručujúce súlad s predpismi a zabraňujúce podvádzaniu.

  Podmienky hodnotenia žiakov a študentov pre školy a fakulty v Anglicku a vo Walese reguluje rada JCQ. Z dôvodu zabezpečenia ochrany súkromia účastníkov elektronických skúšok smernice rady JCQ vyžadujú, aby boli jednotlivé pracovné stanice od seba vzdialené minimálne 1,25 metra (merané medzi susednými okrajmi monitorov), pokiaľ nie sú monitory umiestnené chrbtom k sebe, oddelené priehradkami alebo chránené privátnymi filtrami.

  Privátne filtre 3M sú vhodné pre online skúšky s dozorom aj bez dozoru. Umožňujú flexibilné a efektívne plánovanie skúškových miestností a môžete pomocou nich za niekoľkých minút premeniť počítačové učebne na štandardné skúškové miestnosti, pričom poskytujú najefektívnejšiu metódu ochrany súkromia pri vzdelávaní s využívaním informačných technológií.