• Zabezpečenie údajov v sektore zdravotníctva

    Zabezpečenie údajov v sektore zdravotníctva

    Vzhľadom na stále väčší počet sťažností, ktoré sú predkladané úradu komisára pre informácie v súvislosti s porušovaním zákona o ochrane osobných údajov, sa stáva zabezpečenie údajov v sektore zdravotníctva čoraz väčším problémom. Úrad komisára pre informácie má právomoc ukladať peňažné pokuty vo výške až 500 000 £ za závažné porušenie zákona o ochrane osobných údajov, pokiaľ môže takáto udalosť spôsobiť značnú škodu alebo značné problémy postihnutým osobám. Keďže možné dôsledky a pokuty za úniky dôverných informácií sú tak závažné, je dôležité plne si uvedomovať možné riziká v oblasti vizuálneho zabezpečenia údajov a zaručiť dostatočnú ochranu všetkých zariadení.

    Fakty sú smutné – medzi najčastejšie príčiny úniku údajov v Spojenom kráľovstve patrí nedbalosť zo strany zamestnancov, ktoré tvoria až 37 percent prípadov, a od roku 2011 boli zaznamenané viac ako 2 milióny závažných únikov údajov v rámci systému verejného zdravotníctva. Čoraz častejším využívaním otvorených kancelárskych priestorov, nezabezpečených pracovísk sestričiek a lekárov a rušných recepcií sa zvyšuje riziko straty údajov. Neoprávnené osoby, ktoré sedia v blízkosti zariadení alebo prechádzajú okolo nich, môžu letmým pohľadom ľahko zachytiť dôverné údaje na obrazovke. V zdravotníctve sa tiež čoraz častejšie používajú mobilné technológie, ako sú napríklad tablety, kvôli čomu sú používatelia viac ohrození únikom údajov pri mobilnej práci s citlivými informáciami.

    Stále viac zdravotníckych zariadení, súkromných ordinácií, nemocníc a kliník si tieto hrozby uvedomuje a investuje do lepšieho vizuálneho zabezpečenia dôverných údajov zobrazovaných na obrazovkách tak, aby splnili požiadavky zákona o ochrane osobných údajov, medzi ktoré patrí zaručenie prijímania adekvátnych technických a organizačných opatrení na predchádzanie neoprávnenému a nezákonnému spracovávaniu osobných údajov a zabránenie ich neúmyselnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

    Rad privátnych filtrov 3M poskytuje rýchly a efektívny spôsob ochrany prenosných počítačov, monitorov stolných počítačov a displejov mobilných zariadení pred krádežou údajov. Privátne filtre 3M s patentovanou technológiou 3M blokujú nežiaduce pohľady zo strán (v prípade zlatých privátnych filtrov 3M aj zhora) a zaručujú tak zabezpečenie všetkých dôverných údajov zobrazovaných na obrazovke.