1. Slovensko
 2. Všetky výrobky 3M
 3. Osobné ochranné pracovné prostriedky
 4. Aktívna ochrana sluchu
 5. Aktívna ochrana sluchu - komunikátory
 6. 3M™ Elektronický chránič sluchu PELTOR™ SportTac™ Slimline (zelené mušle) MT16H210F-478-GN

3M™ Elektronický chránič sluchu PELTOR™ SportTac™ Slimline (zelené mušle) MT16H210F-478-GN

 • 3M ID 7100004420
 • UPC 07318640044852,04046719316588

Elektronika funguje rýchlosťou blesku a chráni používateľov sluch pred hlasnými impulznými zvukmi.

Chráni používateľa pred vysokými zvukmi

Vymeniteľné mušle, ľahká zmena farby

Zobraziť viac detailov

Špecifikácie

Detaily

Zvýraznenie
 • Elektronika funguje rýchlosťou blesku a chráni používateľov sluch pred hlasnými impulznými zvukmi
 • Chráni používateľa pred vysokými zvukmi
 • Vymeniteľné mušle, ľahká zmena farby
 • Audio vstup pre externý audio prijímač
 • Doba prevádzky: 600 hodín

3M™PELTOR™ SportTac™je inteligentný aktívny chránič sluchu špeciálne navrhnutý pre lovcov a strelcov. Plynulé nastavenie funkcie tlmenia závislého od úrovne hluku poskytuje používateľovi veľmi príjemnú reprodukciu zvuku a menej rušenia.