1. Slovensko
 2. Všetky výrobky 3M
 3. Pokročilé materiály
 4. Chemické látky na zvýšenie účinnosti
 5. Kvapaliny pre elektroniku
 6. 3M™ Novec™ 7100 Špeciálna kvapalina, 1 gal sklená nádoba (12 lb, 5,4 kg)

3M™ Novec™ 7100 Špeciálna kvapalina, 1 gal sklená nádoba (12 lb, 5,4 kg)

 • Nehorľavá
 • Nevodivá
 • Kompatibilné s plastmi
 • Nízká toxicita
 Viac
Zobraziť všetky podrobnosti
Podrobnosti o produkte

3M™ Novec™ 7100 Kvapalina je vďaka vhodnému bodu varu kvapaliny a vynikajúcemu enviromentálnemu, zdravotnému a bezpečnostnému profilu využiteľná na prenos tepla, ako čistiace rozpúšťadlo, na nanášanie mazív a mnoho ďalších aplikácií v širokom spektre priemyselných odvetví.

3M™ Novec™ 7100 technická kvapalina nonafluórometoxybután (C4F9OCH3), je číra, bezfarebná tekutina s nízkou mierou zápachu určená na nahradenie látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) a zlúčenín s vysokým potenciálom globálneho otepľovania pri mnohých použitiach. Táto patentovaná kvapalina má nulový potenciál poškodzovať ozónovú vrstvu a vyznačuje sa aj ďalšími priaznivými environmentálnymi vlastnosťami. Má jeden z najlepších toxikologických profilov spomedzi materiálov nahradzujúcich látky CFC so smernicou pre časom vážený priemer expozície na úrovni 750 ppm (8-hodinový priemer). Vysoký bod varu a nízke povrchové napätie kvapaliny Novec 7100 sú ideálne na použitie pri odmasťovaní výparov v podobe čistého, azeotropického komponentu alebo prídavného rozpúšťadla v rámci čističa dielov. Vďaka svojej chemickej a tepelnej stabilite, nehorľavosti a nízkej toxicite je navyše užitočná pri mnohých ďalších priemyselných a špeciálnych použitiach rozpúšťadiel.

 • Nehorľavá
 • Nevodivá
 • Kompatibilné s plastmi
 • Nízká toxicita
 • Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
 • Nulový potenciál poškodenia ozónovej vrstvy
 • Nízke povrchové napätie - preniká do tesných priestorov pre lepšie čistenie
Špecifikácie
Celková dĺžka (metricky)
24,29 cm
Celková šírka (metricky)
24,3 cm
Celková výška (metricky)
43,18 cm
Čistiaca sila
Ľahké úžitkové
GWP (IPCC 2007)
297 (100 yr ITH)
GWP Range
Malá
Kompatibilita
ABS/polykarbonát, Akryl, Keramika, Kovy, Plasty, Silicones, Plasty odolné voči rozpúšťadlám
Kompatibilita plastových elastomérov
Vynikajúce
Maximálny teplotný rozsah použiteľnosti
<150 Degree C
Mazivá a disperzie s obsahom fluóru
Fluorinated, PTFE
Použitie
Chladenie dátových centier, Chladenie elektroniky, Presné čistenie, Čistenie rozpúšťadlami
Produktová séria
Novec 7100
Rozpustnosť vo fluórovaných uhľovodíkoch
Veľká
Rozpustnosť v uhľovodíkoch
Stredná hodnota
Rozsah dielektrickej pevnosti
>25 (0.1" gap, kV)
Stupeň čistoty
Štandardný
Volume (Metric)
3,79 L
Výmena za
CFCs