3M™ Novec™: Zlepšovanie životov prostredníctvom udržateľnej chémie

Technici, chemici, manažéri zariadení, manažéri v oblasti bezpečnosti & a zdravia: všetci naši zákazníci čelia spoločnej výzve pri poskytovaní vysokého výkonu pri ochrane ľudí, majetku a planéty. Spoločnosť 3M prostredníctvom bezpečnej, trvalo udržateľnej chémie ponúka produkty, ktoré majú a budú mať významný vplyv na životy ľudí. Trvalo udržateľnú chémiu definujeme ako optimalizáciu vysokoúčinných riešení a zároveň minimalizáciu vplyvu na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť najmä v porovnaní so staršími chemikáliami, ako sú hydrofluórokarbóny (HFC), hydrochlórofluorokarbóny (HCFC), n-propylbromid (nPB) a trichlóretylén (TCE).

Pri hľadaní riešení, ktoré majú pozitívny vplyv z každej perspektívy – výnimočná účinnosť, bezpečnosť ľudí a trvalá udržateľnosť životného prostredia – využívame vedu. Výrobky 3M Novec uplatňujú tento záväzok v mnohých aplikáciách vrátane protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami, prenosu tepla, imerzného chladenia, nosných rozpúšťadiel, povrchových vrstiev pre elektroniku atď.

Pohľad zblízka na zelené listy na strome, ďalšie listy sú rozmazané v pozadí.
Veda s hodnotami.

Máme spoločný cieľ: Využitie vedy pri tvorbe ekologickejšieho sveta

Zobraziť aktuálne témy

Všetci chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k pokroku v oblasti, na ktorej nám záleží. Ľudia. Naša práca. Planéta. Neustále hľadáme odpovede na to, ako všetko robiť lepšie, bezpečnejšie a zodpovednejšie. Veda, ktorá je cielená a ktorá pracuje s ohľadom na tieto hodnoty, nielenže pomáha spĺňať túto úlohu, ale pomáha napĺňať aj náš cieľ. Chráňte, čo je dôležité. Všetko.

 • Biela ikona s náčrtom gesta podania rúk na fialovom pozadí predstavuje obchodnú spoluprácu.
  Rozumné obchodné rozhodnutie

  Každý produkt 3M Novec nesie charakteristické znaky dômyselnej vedy: presné vlastnosti, konzistentná kvalita a optimalizovaná účinnosť vyvinutá na uspokojenie potrieb vašej aplikácie. Naši vedci vynikajú v pochopení potrieb našich zákazníkov a hľadaní inovatívnych spôsobov, ako pomôcť zlepšiť ich podnikanie a realizovať ich víziu. Obráťte sa na špičkových odborníkov na produkty 3M Novec a tí vám navrhnú riešenie, ktoré vám pomôže:
   

  • Zlepšiť výkon
  • Zvýšiť efektivitu
  • Ponúknuť vynikajúcu spoľahlivosť
  • Ochrániť obchodnú kontinuitu a dôležité aktíva
 • Biela ikona s obrysom 3 ľudí – robotníkov na fialovom pozadí.
  Široká bezpečnostná rezerva pre pracovníkov

  Nie je potrebné ohrozovať ľudské zdravie a bezpečnosť. Pri vývoji produktov Novec naši vedci rešpektujú náš záväzok k bezpečnosti ľudí, ktorí naše výrobky používajú. To zas umožňuje podnikom plniť si záväzok a poskytovať svojim ľuďom bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Produkty Novec majú preto kľúčové bezpečnostné atribúty, ako sú:
   

  • Široká bezpečnostná rezerva pre pracovníkov
  • Nehorľavosť

  Prejsť na Bezpečné

 • Biela ikona Zeme na fialovom pozadí predstavuje našu planétu.
  Udržateľná chémia pre planétu

  V spoločnosti 3M veríme, že je našou zodpovednosťou konať ako dobrí správcovia našej planéty. Preto sme kvapaliny Novec vyvinuli s úmyslom nahradiť trvalo neudržateľné chemické látky. Nové kvapaliny ponúkajú priaznivý environmentálny profil, ktorý našim zákazníkom uľahčuje dodržiavanie environmentálnych predpisov. Kvapaliny 3M Novec majú nasledujúce výhodné vlastnosti:
   

  • Nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy (ODP)
  • Nízky potenciál globálneho otepľovania (GWP)
  • Nepodliehajú predpisom o postupnom obmedzovaní výroby a spotreby
  • Neobsahujú HCFC, HFC ani nPB

  Zistite viac o úsilí spoločnosti 3M v oblasti trvalej udržateľnosti

  Prejsť na trvalo udržateľné

Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

Inteligentné

Moderný spôsob ochrany ľudí, majetku a planéty: Kvapalina Novec 1230

 • Požiarny technik a učeň kontrolujú štítky protipožiarneho systému Ansul s využitím 3M Novec 1230 Kvapaliny.

  V 3M™ Novec™ 1230 Hasiacej Kvapaline sa používa patentovaná technológia na hasenie požiaru tak, že teplo sa odvádza bezpečne, čisto a bez poškodenia cenného majetku alebo negatívneho vplyvu na životné prostredie. Nedochádza teda k žiadnemu poškodeniu citlivej elektroniky alebo drahých artefaktov vodou a ani k dlhodobému poškodeniu životného prostredia. Vďaka najväčšej bezpečnostnej rezerve v porovnaní s ostatnými čistiacimi prostriedkami sa kvapalina Novec 1230 môže bezpečne používať aj v obývaných priestoroch.

  Kvapalina Novec 1230 je určená na:
   

  • Rýchle vypustenie
  • Rýchle preniknutie aj v zložitom prostredí
  • Rýchle hasenie požiaru
  • Pomoc pri prevencii prestojov a pri zabezpečení kontinuity prevádzky

Starostlivo vyvinuté výrobky, ktoré vám pomôžu vykonávať svoju prácu správne

 • Bočný pohľad na kvapôčku padajúcu do kaluže čírej kvapaliny.
  Technické kvapaliny, ktoré sú univerzálne pre množstvo aplikácií

  Vďaka širokej škále bodov varu, nízkej viskozite a vysokej dielektrickej pevnosti sú 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny vhodné na čistenie, prenos tepla a iné aplikácie.

 • Fialová ruka v rukavici strieka Novec Odmasťovač pre Elektroniku zo zelenej nádoby rozprašovača
  Aerosólové čistiace prostriedky, ktoré v jednej nádobe poskytnú ešte účinnejšie čistenie

  3M™ Novec™ Aerosólové Čistiace Prostriedky sú 95 % aktívne rozpúšťadlá s vynikajúcou čistiacou účinnosťou. Sú nekorozívne a nevodivé, prenikajú hlboko do tesných priestorov. Rýchlo schnú a nezanechávajú žiadne zvyšky.

 • Fialové ruky v rukaviciach držia dosku s plošnými spojmi ošetrenú povrchovou vrstvou Novec a dotýkajú sa jej, aby ukázali rýchle schnutie.
  Povrchové vrstvy pre elektroniku, ktoré pomáhajú znižovať náklady na výrobu a pracovnú silu

  3M™ Novec™ Povrchové Vrstvy pre Elektroniku sa ľahko aplikujú, často nevyžadujú maskovanie a môžu sa spracovávať v priebehu niekoľkých sekúnd.

 • Osvetlený most Stone Arch Bridge cez rieku Mississippi v noci s panorámou mesta Minneapolis v Minnesote v pozadí
  Alternatívne izolačné plyny SF₆, ktoré sú ústredným bodom novej technológie elektroenergetického priemyslu

  3M™ Novec™ Izolačné Plyny sa používajú v najmodernejších plynom izolovaných vedeniach a plynom izolovaných elektroenergetických zariadeniach a pomáhajú lídrom v sektore elektroenergetiky plniť ciele trvalo udržateľnej budúcnosti.

Kvapaliny navrhnuté tak, aby boli bezpečnejšie.

 • Engineer getting ready to drop basket with engine part into vapor degreaser for heavy duty cleaning with 3M Novec Engineered Fluid.

  Pri priemyselných aplikáciách, ako je prenos tepla, nanášanie mazadiel / povlakov a presné čistenie, pracovníci sú typicky vystavení výparom rozpúšťadiel počas ich posunov, a preto určenie prijateľných expozičných limitov je kritickým faktorom pri výbere procesných rozpúšťadiel. Na základe rozsiahleho testovania toxicity majú osemhodinové pokyny pracovníkov pre 3M Novec Engineered Fluids širšiu bezpečnostnú rezervu než iné rozpúšťadlá ako n-propylbromid (nPB), trichlóretylén (TCE) a perchlóretylén (PERC), čo z nich robí vynikajúce alternatíva.

  Novec kvapaliny sú:


  • Nie sú klasifikovaný ako toxín CMR, na rozdiel od TCE, ktorý je karcinogén kategórie 2
  • Nepodliehajú regulačným limitom alebo zníženie množstva ako nPB
  • Na rozdiel od TCE a PERC nepodlieha stropu expozície

 • Projektanti pracujúci na stavenisku s prilbami na hlavách
  Novec 1230: Bezpečnejšia voľba medzi čistiacimi látkami

  3M Novec 1230 Hasiaca Kvapalina je bezpečná na použitie v obývaných priestoroch, ktoré chcete chrániť čo najviac. Poskytuje vlastne najširšiu bezpečnostnú rezervu v porovnaní s inými čistiacimi látkami a CO 2. Tieto vlastnosti sú mimoriadne dôležité, ak hľadáte bezpečnejšiu alternatívu k FM-200™ alebo FE-25®, hasiacim prostriedkom na báze HFC, ktoré podliehajú postupnému obmedzovaniu výroby a spotreby.

 • Mladší dospelý stavebný elektrotechnik skrutkuje zariadenie v poistkovej skrini
  Nehorľavé aerosólové čistiace prostriedky, vďaka ktorým sú pracoviská bezpečnejšie

  Novec Aerosólové Čistiace Prostriedky poskytujú širokú bezpečnostnú rezervu pre pracovníkov údržby a opravárov v rôznych priemyselných odvetviach. Vďaka nehorľavosti je práca s nimi ľahšia a bezpečnejšia, sú bezpečnejšie aj z hľadiska skladovania, ľahšie sa prepravujú a zefektívňujú procesy, pretože eliminujú bezpečnostné opatrenia potrebné pri práci s horľavými čistiacimi prostriedkami. Neobsahujú n-propylbromid (nPB) ani iné nebezpečné chemikálie, ako je trichlóretylén (TCE) alebo metylénchlorid.

Fialový trojfarebný sieťový dizajn.

Trvalo udržateľné

 • Rukavica v rukavici drží kadičku s kvapalinou a rastlinou vo vnútri.
  Imerzné chladenie v dátových centrách s využitím Novec Technických Kvapalín môže znížiť spotrebu elektrickej energie o 97 %

  Dátové centrá sú rozhodujúce pre všetky aspekty nášho života – od podnikania a obchodu až po komunikáciu a zábavu. Veľké dátové centrá však spotrebúvajú obrovské množstvá elektrickej energie, najmä na chladenie. Imerzné chladenie s využitím kvapalín pre elektroniku Novec umožňuje jednoduchú tepelnú konštrukciu a má potenciál znížiť náklady na spotrebu elektrickej energie dátového centra súvisiacu s chladením až o 97 %.

 • Letecká panoramatická fotografia mestského pobrežia v austrálskom Sydney s modrou oblohou.
  Protipožiarna ochrana, ktorá razí cestu k trvalej udržateľnosti

  V porovnaní s inými čistými prostriedkami na hasenie požiaru 3M Novec 1230 Hasiaca Kvapalina vyniká pri odpovedi na celosvetový dopyt po trvalo udržateľnej čistej látke. Vyznačuje sa potenciálom globálneho otepľovania nižším ako 1, nepoškodzuje ozónovú vrstvu a v porovnaní s halónmi, ktoré v atmosfére zotrvávajú 65 rokov, má krátku životnosť – v atmosfére sa udrží len päť dní. A na rozdiel od HFC nepodlieha globálnemu postupnému obmedzovaniu výroby a spotreby.

 • Elektrické stožiare s elektrárňou na obzore.
  Novec je súčasťou trvalo udržateľnejších izolačných plynov určených pre elektroenergetický priemysel

  Elektroenergetický priemysel už roky hľadá alternatívu SF6 pre aplikácie izolované plynom. Hoci je SF6 účinný pri prevencii iskrenia, ide o mimoriadne silný skleníkový plyn. Pri vývoji Novec Izolačných Plynov spoločnosť 3M spolupracuje s lídrami v odvetví a výrobcami zariadení na vývoji nových plynom izolovaných rozvádzačov (GIS), plynom izolovaných vedení (GIL) a technológiách ističov bez obsahu SF6, ktoré majú podobnú veľkosť, výkon a funkcie v porovnaní s tradičným zariadením s SF6. Pri použití Novec Izolačných Plynov je možné v porovnaní s SF6 dosiahnuť zníženie dopadu skleníkových plynov až o 99,99 %.