• share

  Ministerstvo spravodlivosti USA podporuje Európsku environmentálnu agentúru pri regulácii HFC

  07 marca 2017
  share

  • Každá nová vláda prichádza s vlastnou vlnou politiky a zmien predpisov. Osud nariadení a predpisov týkajúcich sa hydrofluórokarbónov (HFC) za vlády prezidenta Trumpa bol neistý. Až doteraz.

   Americké ministerstvo spravodlivosti (DOJ) verejne obhajovalo pravidlo Politiky významných nových alternatív (SNAP) americkej Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA), ktoré obmedzuje používanie HFC s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP) na odvolacom súde v D.C. počas pojednávania s mexickým výrobcom chemikálií Mexichem a francúzskou chemickou spoločnosťou Arkema. Spoločnosti Mexichem a Arkema v súdnom spore tvrdia, že americká agentúra EPA má právomoc meniť štatút len tých chemických látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu, ako je halón, a nie zoznam náhrad, ako sú HFC.Podľa publikácie GreenWire, ktorú vydala organizácia E&E News, Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že zákon agentúre EPA povoľuje vykonávať zmeny, keď staršie chemikálie predstavujú nebezpečenstvo pre zdravie alebo životné prostredie. Vzhľadom na to, že HFC majú vysoký potenciál GWP, niekoľkonásobne vyšší potenciál zachytávania tepla ako oxid uhličitý, Ministerstvo spravodlivosti sa domnieva, že práve to je dôvod, ktorým agentúra EPA odôvodňuje ich odstránenie zo zoznamu prijateľných náhrad.

   Na základe postoja k tejto otázke sa zdá, že nová vláda má záujem na rozvíjaní obchodných záujmov USA. Mnohé americké korporácie vrátane výrobcov HFC sú silnými obhajcami politiky a regulácie HFC, ktoré umožnia trhom prechod na udržateľnejšie a výnosnejšie náhrady.

   HFC používané pri hasení
   Pokiaľ ide o HFC pri hasení, agentúra EPA požiadala začiatkom roku 2016 o pripomienky k dostupnosti náhrad alebo alternatívnych technológií alebo procesov, ktoré by zabránili ich ďalšiemu používaniu.
   EPA naďalej posudzuje výhody prijatia širších opatrení a dostala predbežné pripomienky týkajúce sa dostupnosti náhrad HFC používaných v protipožiarnej ochrane. Zdá sa, že nová vláda s Ministerstvom spravodlivosti, ktoré uznáva právomoc americkej agentúry EPA v rámci SNAP na reguláciu HFC, vrátane FM-200™ a ECARO 25™, drží kurz, ktorý zaviedla vláda prezidenta Obamu. Hoci v prípade ešte nebolo rozhodnuté, dobrou správou je, že v súčasnosti sú k dispozícii aj alternatívy s nízkym potenciálom GWP, vrátane 3M™ Novec™ 1230 Hasiacej Kvapaliny (PDF, 1,39 MB), ktoré nepodliehajú postupnému obmedzovaniu výroby a spotreby.

   Navštívte webovú stránku agentúry EPA, kde sa dozviete o súčasných predpisoch SNAP, ako aj o stave HFC v oblasti hasenia.

   HFC používané pri čistení rozpúšťadlami a pri odmasťovaní parou
   Zdá sa, že osud chlorofluórokarbónov (CFC) a hydrochlórofluorokarbónov (HCFC) čaká aj bežné čistiace rozpúšťadlá na báze HFC, ako sú špeciálne kvapaliny Vertrel™ od spoločnosti Chemours. Odvetvia zamerané na čistenie rozpúšťadlami a odmasťovanie parou sú našťastie dobre vybavené vysokovýkonnými alternatívami s nízkym potenciálom GWP, ktoré nepodliehajú postupnému obmedzovaniu alebo zákazu,
   vrátane 3M™ Novec™ Technických Kvapalín.

   Ak sa chcete dozvedieť viac o postupnom obmedzovaní HFC podľa Montrealského protokolu, informačný dokument o Kigalskom dodatku (PDF, 998 kB) vám poskytne skvelé zhrnutie.

   ©3M 2017. Všetky práva vyhradené.
   3M a Novec sú ochranné známky spoločnosti 3M.
   FM-200 a Vertrel sú ochranné známky spoločnosti 3M.
   ECARO je registrovaná značka spoločnosti Fike Corporation.
   Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.


Prihlásiť sa na odber aktuálnych tém týkajúcich sa výrobkov 3M Novec

Nechajte si prehľady, ktoré napísali odborníci v oblasti protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami a prípravkov, zasielať do svojej schránky.