• share

  Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC

  21 februára 2017
  share

  • S neustále sa meniacim regulačným a politickým prostredím môže byť ťažké udržať krok s aktuálnym stavom postupného obmedzovania hydrofluórokarbónov (HFC) na základe Montrealského protokolu. Na 28. stretnutí zasadnutí zmluvných strán Montrealského protokolu koncom minulého roka v Kigali v Rwande schválilo takmer 200 krajín časový harmonogram postupného obmedzovania HFC s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP). Táto dohoda, známa ako Kigalský dodatok, jednoznačne definuje postupné obmedzovanie výroby a používania HFC na medzinárodnej úrovni.

   Prehľad Kigalského dodatku v rámci programu UNEP (PDF, 1,02 MB) poskytuje komplexný súhrn údajov o postupnom obmedzovaní HFC, vďaka čomu ide o skvelý zdroj pre špecifikátorov hasenia a koncových užívateľov, ktorí opúšťajú staršie HFC s vysokým GWP, ako je FM-200™ a ECARO-25®.

   Prevziať prehľad Kigalského dodatku UNEP (PDF, 1,02 MB).

   Nedávne opatrenia zmluvných strán Montrealského protokolu jasne naznačujú, že čas HFC s vysokým GWP vypršal a priemyselné odvetvia na celom svete už prijali trvalo udržateľnejšie alternatívy. Na hasenie sú dnes k dispozícii vhodné, vysokoúčinné alternatívy s nízkym GWP, vrátane 3M™ Novec™ 1230 Hasiacej Kvapaliny, ktorej GWP je nižší než 1. To znamená, že pri prechode z HFC na kvapalinu Novec 1230 je možné skleníkové plyny pri hasení znížiť o viac ako 99 percent.

   Nie všetky čistiace prostriedky sú rovnaké. Zistite, aká je kvapalina 3M Novec 1230 v porovnaní s FM-200™ (PDF, 173,97 kB) a ECARO-25® (PDF, 177,12 kB).

   ©3M 2017. Všetky práva vyhradené.
   3M a Novec sú ochranné známky spoločnosti 3M.
   FM-200 je ochranná známka spoločnosti The Chemours Company.
   ECARO je registrovaná značka spoločnosti Fike Corporation.
   Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Prihlásiť sa na odber aktuálnych tém týkajúcich sa výrobkov 3M Novec

Nechajte si prehľady, ktoré napísali odborníci v oblasti protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami a prípravkov, zasielať do svojej schránky.