• share

  Americká agentúra EPA navrhuje zákaz trichlóretylénu (TCE) pri odmasťovaní parou v dôsledku obáv o bezpečnosť pracovníkov

  31 januára 2017
  share

  • Americká Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) vydala 11. januára 2017 návrh oznámenia Federálneho registra, v ktorom navrhuje zakázať používanie toxickej chemikálie trichlóretylén (TCE) pri odmasťovaní parou z dôvodu závažného zdravotného rizika pri použití tejto chemickej látky na odmasťovanie parou. Podľa tlačovej správy agentúra EPA „navrhuje zakázať výrobu (vrátane dovozu), spracovanie a komerčnú distribúciu TCE pre účely odmasťovania parou. EPA zároveň navrhuje, aby boli výrobcovia, spracovatelia a distribútori povinní informovať o zákaze maloobchodníkov a iných zúčastnených v dodávateľskom reťazci.“ Pripomienky k navrhovanému pravidlu musia byť doručené do 60 dní od dátumu uverejnenia vo federálnom registri.

   Trichlóretylén, známy aj ako TCE alebo TRIKE, je toxická prchavá organická zlúčenina (VOC), ktorá sa často používa pri imerznom čistení, pri čistení rozpúšťadlami a pri odmasťovaní parou. Vzhľadom na to, že TCE predstavuje významné zdravotné riziká a k dispozícii sú už aj vhodné a bezpečnejšie alternatívy čistenia rozpúšťadlami, bolo len otázkou času, kedy americké regulačné agentúry navrhnú zákaz alebo postupné obmedzenie výroby a spotreby TCE. Skutočne Európa klasifikovala TCE ako látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy (SVHC) v zmysle európskych nariadení REACH v roku 2010 a od apríla 2016 EÚ oficiálne túto chemikáliu zakázala.

   Podľa analýzy agentúry EPA (PDF, 335,18 kB), používanie trichlóretylénu (TCE) pri odmasťovaní parou predstavuje neprimerané riziko pre ľudské zdravie vrátane významných nerakovinových rizík vyplývajúcich z expozície. Chronické vystavenie TCE pri odmasťovaní parou môže mať za následok vážnejšie nasledujúce nepriaznivé účinky na zdravie:

   • Toxicita pre obličky (ako je poškodenie obličiek a rakovina obličiek)
   • Významné riziko rakoviny (ako je rakovina obličiek a pečene)
   • Srdcové malformácie môžu byť nezvratné a môžu mať vplyv na zdravie človeka počas celého života
   • Vývojová toxicita vrátane fetálnych srdcových malformácií, ktoré začínajú in utero
   • Imunotoxicita (ako sú systémové autoimunitné ochorenia, sklerodermia a závažná porucha hypersenzitívnej pokožky))
   • Non-Hodgkinov lymfóm
   • Reprodukčné a endokrinné účinky (ako sú znížené libido a potencia)
   • Neurotoxicita (ako je neuralgia trojklanného nervu)
   • Toxicita pre pečeň (zhoršená funkcia a rakovina pečene)

   Nedávny návrh agentúry EPA zakázať TCE pri odmasťovaní parou, ako aj v aerosólových odmasťovacích prostriedkoch a odstraňovačoch škvŕn pri chemickom čistení pomôže chrániť pracovníkov a spotrebiteľov pred rakovinou a ďalšími závažnými zdravotnými rizikami, ktoré môže vystavenie TCE predstavovať.

   Je čas prejsť z TCE na účinné alternatívy čistenia so širšou bezpečnostnou rezervou – 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny!

   Vieme, že bezpečnosť vašich pracovníkov má pre vašu firmu a vnútorný pokoj mimoriadny význam. Tak prečo riskovať použitie TCE ako čistiaceho rozpúšťadla, ak sú k dispozícii bezpečnejšie alternatívy? Kvapaliny 3M Novec boli zámerne navrhnuté tak, aby poskytli plnú čistiacu účinnosť, ktorú potrebujete bez toho, aby ste museli ohroziť bezpečnosť pracovníkov alebo negatívne ovplyvniť životné prostredie. Máme na výber širokú škálu vysokoúčinných, nehorľavých možností.

   Kontaktujte nás ešte dnes, ak máte záujem o skúšku čistenia. Vykonáme pre vás aj test čistenia a zašleme vám podrobné výsledky.

   ©3M 2017. Všetky práva vyhradené.
   3M a Novec sú ochranné známky spoločnosti 3M.
   Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných vlastníkov.

Prihlásiť sa na odber aktuálnych tém týkajúcich sa výrobkov 3M Novec

Nechajte si prehľady, ktoré napísali odborníci v oblasti protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami a prípravkov, zasielať do svojej schránky.