Aktuálne témy z 3M™ Novec™

 • Zostaňte v obraze a informovaní o dramatických zmenách vo vašom odvetví s našimi analýzami a reakciami na kľúčové správy, trendy a inovatívne produkty. Toto je miesto, kde sa môžete dozvedieť o faktoroch, ktoré formujú vašu činnosť, a kde získate pomoc, ktorú potrebujete pri informovanom rozhodovaní o vašej protipožiarnej ochrane, o čistení alebo o inej priemyselnej aplikácii. Texty píšu výrobcovia produktov 3M Novec, aby podporili vedomosti a znalosti expertov, ako ste vy.

Triediť podľa:
Triediť podľa:
Tags
Tags
 • Webinar: Protection of control electronics in harsh environments

  ​Join our webinar on June 30th to discover how to protect sensitive electronics. You’ll gain an understanding of what the coating looks like as well as its performance and durability in challenging environments.

  December 1, 1901 Electronic Webinar: Protection of control electronics in harsh environments
 • Webinar: Reliable and Sustainable Heat Transfer Fluid solutions

  Join our live webinar on 8 June 2021 to see how 3M can be used as working fluids for heat transfer in cold storage, freeze drying of pharmaceutical production equipment.

  December 1, 1901 Electronic Webinar: Reliable and Sustainable Heat Transfer Fluid solutions
 • Webinar: Safe, sustainable, and reliable cleaning for Aerospace

  You can learn about the technical and economic advantages of cleaning with 3M™ Novec™ Engineered Fluids in the Aerospace Industry in our new webinar. Regesiter today!

  December 1, 1901 Electronic Webinar: Safe, sustainable, and reliable cleaning for Aerospace
 • Webinar: 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid

  Learn at our webinar "There is only one 3M™ Novec™ 1230 Fire Protection Fluid" how fire extinguishing with a clean agent work.

  December 1, 1901 Electronic Webinar: 3M Novec 1230 Fire Protection Fluid
 • Webinar: Efficent cleaning process of MedTech devices

  ​Join our webinar "3M™ Novec™ for efficient and sustainable cleaning processes" to learn why cycle times as well as drying, solvent consumption and emissions are significantly optimised.

  December 1, 1901 Electronic Webinar: Efficent cleaning process of MedTech devices
 • ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH

  N-propylbromid (nPB) spĺňa kritériá klasifikácie látky toxickej pre reprodukciu (kategória 1B).

  December 1, 1901 Čistenie rozpúšťadlami a odmasťovanie parou ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH
 • Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupného obmedzovania výroby a spotreby HFC?

  Neovplyvní. Globálne postupné obmedzovanie výroby a spotreby HFC zostáva podľa Montrealského protokolu aktívne.

  December 1, 1901 Hasenie Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupného obmedzovania výroby a spotreby HFC? Ako ovplyvní odstúpenie USA od Parížskej dohody postupného obmedzovania výroby a spotreby HFC?
 • Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!

  Výber trvalo udržateľných výrobkov namiesto produktov s vysokým potenciálnom globálneho otepľovania môže pomôcť ochrániť našu planétu nepredstaviteľným spôsobom.

  December 1, 1901 Hasenie,Čistenie rozpúšťadlami a odmasťovanie parou Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam! Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!
Load More

Prihlásiť sa na odber aktuálnych tém

Nechajte si prehľady, ktoré napísali odborníci v oblasti protipožiarnej ochrany, čistenia rozpúšťadlami a prípravkov, zasielať do svojej schránky.