Čistenie rozpúšťadlami a odmasťovanie parou Novec

Zobraziť všetky produkty
 • Správny výber pri presnom čistení a odmasťovaní parou nie je taký jednoduchý, ako nákup toho, čo ste vždy kupovali. Dnes ide o lepšie rozhodnutia, ktoré odrážajú víziu a hodnoty vášho podnikania – záväzok ku kvalite, zanietenie a pocit zodpovednosti za bezpečnosť pracovníkov a poslanie chrániť planétu pre budúce generácie.

  Začína sa to pri zámerne vyvinutej chémii, ktorá optimalizuje všetky tieto hodnoty. Pre výrobcov, ktorí potrebujú čistiaci prostriedok na obvodové dosky, odmasťovací prostriedok na elektrický motor alebo iné čistiace prostriedky na presné diely, je rozhodujúca účinnosť, ale aj bezpečnosť pracovníkov. Nové predpisy, prísnejšie špecifikácie a iniciatívy týkajúce sa trvalej udržateľnosti dodávajú výberu mimoriadnu naliehavosť, najmä ak hľadáte náhradu trichlóretylénu (TCE), alternatívu n-propylbromidu (nPB) alebo náhradu hydrofluorokarbónov (HFC) a hydrochlórofluorokarbónov (HCFC). Naše 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny sme navrhli tak, aby splnili vaše potreby pri čistení rozpúšťadlami a odmasťovaní parou a zároveň podporili vyšší účel. Pomôžte nám oživiť vašu ideálnu čistiacu operáciu.

Extrémne priblíženie ortopedických implantátov a ďalších častí v koši pre čistenie parami nad bublajúce tekutinou Novec 73DE
Vyčistite bez kompromisov.

Hodnota rozumnejšieho, bezpečnejšieho čistenia

Čistiace rozpúšťadlo, ktoré si vyberiete, ovplyvňuje zdravie a spokojnosť vašich pracovníkov. Ich ochranu nevyžaduje len zákon. Ide o povinnosť, ktorú väčšina organizácií berie veľmi vážne. Vyjadrite svoj záväzok tak, že si vyberiete 3M Novec Technické Kvapaliny na čistenie rozpúšťadlami a odmasťovanie parou a získajte istotu, ktorú prináša nízka toxicita, nehorľavosť a vysoká bezpečnostná rezerva.

Prevziať brožúru – Čistenie rozpúšťadlom a odmasťovanie parou (PDF, 1,16 MB) Šípka

 • Vedec, technik a obchodník, ktorí sa stretli v závode na výrobu špičkovej techniky.
  Použitie produktov Novec ako náhrady n-propylbromidu (nPB), metylénchloridu alebo perchlóretylénu

  Z dôvodu značných obáv z toxicity a vyššej regulačnej kontroly používania n-propylbromidu (známeho tiež ako nPB alebo 1-BP), metylénchloridu a perchlóretylénu (Perc) mnohí technici hľadajú bezpečnejšiu alternatívu, ktorá však nie je na úkor účinnosti.

  Na rozdiel od týchto rozpúšťadiel kvapaliny 3N Novec poskytujú:

  • Vyššiu bezpečnostnú rezervu pre pracovníkov
  • Lepšie výsledky čistenia
  • Malý dopad na životné prostredie
 • Mladá vedkyňa a starší vedec v laboratórnych plášťoch skúmajú komponent zariadenia.
  Použitie produktov Novec ako náhrady trichlóretylénu (TCE)

  Starostliví výrobcovia majú obavy z ďalšieho používania trichlóretylénu (TCE alebo Trike), ktorý je klasifikovaný ako karcinogén 2. kategórie. Ak hľadáte náhradu TCE, aby ste ochránili svojich pracovníkov, a nechcete pri tom ohroziť účinnosť, riešením by mohli byť 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny.

  Kvapaliny 3M Novec:

  • Nepodliehajú predpisom o zákaze výroby a spotreby
  • Majú vyššiu bezpečnostnú rezervu pre pracovníkov
  • Sú vysokoúčinné a vyžadujú si len menšiu údržbu
  • Majú malý dopad na životné prostredie
 • Obrázok zemského povrchu z vesmíru pri východe slnka.
  Použitie produktov Novec ako náhrady hydrofluorokarbónov (HFC)

  Nariadenia o fluórovaných skleníkových plynoch, ktoré boli prvýkrát predstavené v roku 2006 a revidované v roku 2014, sú dnes dobre zavedené v oblasti znižovania emisií fluórovaných skleníkových plynov vrátane HFC.

  Našťastie existujú dobre zavedené náhrady, ktoré umožňujú spoločnostiam prechod na alternatívu s nízkym potenciálom GWP.

  Kvapaliny 3M Novec:

  • Nepodliehajú predpisom o postupnom obmedzovaní ani zákaze výroby a spotreby
  • Majú malý dopad na životné prostredie (nulový potenciál poškodzovania ozónovej vrstvy a nízky potenciál globálneho otepľovania)
  • Majú vysokú bezpečnostnú rezervu pre pracovníkov
 • Pohľad extrémne zblízka na kvapku, ktorá padá do kaluže s vlnkami.
  Silná alternatíva vodného čistenia

  Vodné čistiace systémy, ktoré dnes používajú mnohé firmy, majú environmentálnu výhodu oproti starým systémom, ktoré využívali rozpúšťadlá poškodzujúce ozónovú vrstvu. Vďaka pokrokom v technológii a zavedeniu trvalo udržateľnejších čistiacich riešení, ako sú 3M Novec Technické Kvapaliny, však môžu výrobcovia získať výhody bez použitia väčších, zložitejších a energeticky náročnejších riešení.

  Kvapaliny 3M Novec ponúkajú:

  • Lepšie výsledky čistenia
  • Kratšie cykly čistenia a schnutia
  • Nižšie celkové náklady na vlastníctvo
  • Menšiu spotrebu energie
  • Menšiu ekologickú stopu

Akú výzvu pri čistení vám môžeme pomôcť vyriešiť?

 • Detailný záber na základňu bielych betónových stĺpov pred budovou.
  Dodržiavanie predpisov

  Pri hľadaní spôsobov budovania lepšej a zdravšej budúcnosti sa budú neustále vyvíjať a meniť pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Vďaka potrebe alternatív n-propylbromidu (nPB), trichlóretylénu (TCE), hydrofluórokarbónov (HFC), metylénchloridu a perchlóretylénu (Perc), čoraz viac technikov hľadá bezpečné a trvalo udržateľné čistiace rozpúšťadlá, akými sú 3M™ Novec™ Technické Kvapaliny.

 • Detailný záber čistej matice v košíku odparovača nad kvapalinou Novec
  Zlepšovanie výsledkov čistenia

  Vaša povesť kvality závisí od účinných procesov čistenia. Ak pri súčasnom riešení vaša prevádzka trpí nedostatočným čistením alebo ak si zmeny vo vašom produkte vyžadujú nové čistiace roztoky, zvážte 3M Novec Technické Kvapaliny. Naše kvapaliny Novec vynikajú pri čistení obvodových dosiek, čistení zdravotníckych a elektrických komponentov a pri odstraňovaní rezacích olejov.

 • Vysoká zelená tráva s jasne modrou oblohou, obláčikmi a so slnkom.
  Podpora trvalej udržateľnosti

  Trvalo udržateľné rozpúšťadlá na čistenie a odmasťovanie 3M Novec sú vynikajúcou alternatívou s nízkymi potenciálmi globálneho otepľovania a bez potenciálu poškodenia ozónovej vrstvy. Zaradením 3M Novec Technických Kvapalín do svojho systému ste sa rozhodli pre možnosť, ktorá podporí vašu reputáciu, posunie vás vpred z hľadiska neustále sa meniacich zmien environmentálnych predpisov a pomôže vám chrániť náš spoločný svet.

 • Sklenená oranžová fľaša s objemom 1 galón s 3M Novec 73DE Kvapalinou.
  Pridaná čistiaca kapacita

  Rozširovanie firmy je ideálnym momentom na starostlivý výber riešenia na čistenie rozpúšťadlami alebo odmasťovanie parou. Či už pracujete s novým produktom alebo rozširujete existujúcu líniu, kvapaliny 3M Novec ponúkajú dlhodobú hodnotu bez ohrozenia výkonu alebo bezpečnosti.


Aktuálne témy a novinky týkajúce sa čistenia rozpúšťadlami a odmasťovania parou pomocou produktov 3M Novec

Zobraziť všetky aktuálne témy a novinky
 • júla 27, 2017

  ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH

  N-propylbromid (nPB) spĺňa kritériá klasifikácie látky toxickej pre reprodukciu (kategória 1B).

  júla 27, 2017 ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH ECHA v roku 2020 zakáže n-propylbromid podľa prílohy XIV k nariadeniu REACH
 • apríla 22, 2017

  Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!

  Výber trvalo udržateľných výrobkov namiesto produktov s vysokým potenciálnom globálneho otepľovania môže pomôcť ochrániť našu planétu nepredstaviteľným spôsobom.

  apríla 22, 2017 Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam! Dajme Dňu Zeme tento rok skutočný význam!
 • februára 21, 2017

  Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC

  Takmer 200 krajín schválilo časový harmonogram postupného obmedzovania HFC s vysokým potenciálom globálneho otepľovania, ktorý je známy ako Kigalský dodatok.

  februára 21, 2017 Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC Dodatok Montrealského protokolu z Kigali urýchli postupné obmedzovanie HFC
 • augusta 23, 2016

  Americká agentúra EPA navrhuje nové obmedzenia trichlóretylénu (TCE) z dôvodu bezpečnosti pracovníkov

  Návrh na určenie, či sa na prevenciu expozície pracovníkov odporúča čiastočný alebo úplný zákaz TCE.

  augusta 23, 2016 Americká agentúra EPA navrhuje nové obmedzenia trichlóretylénu (TCE) z dôvodu bezpečnosti pracovníkov Americká agentúra EPA navrhuje nové obmedzenia trichlóretylénu (TCE) z dôvodu bezpečnosti pracovníkov

Aktuálne témy a novinky týkajúce sa čistenia rozpúšťadlami a odmasťovania parou pomocou produktov 3M Novec

Zobraziť všetky aktuálne témy a novinky

Výrobky podľa kompatibility a čistiacej sily

Pozrite sa, ako je navrhnutý sortiment 3M Novec Technických Kvapalín podľa konkrétnych atribútov a kompatibility, ktoré vyhovujú vašim potrebám. Vďaka rozsahu bodov varu, rôznej sile čistenia, rozličnými časmi schnutia a tlakom nasýtených pár nájdete riešenie, ktoré potrebujete.


Predstavujeme 3M™ Novec™ 73DE Technickú Kvapalinu

 • Kôš na odmasťovanie parou s elektronickými dielmi a komponentmi nad kvapalinou Novec 73DE.

  Kvapalina 3M Novec 73DE je navrhnutá ako bezpečnejšia a účinnejšia náhrada toxických rozpúšťadiel, ako sú nPB, TCE, metylénchlorid a perchlóretylén, má vysokú bezpečnostnú rezervu pri náročnom odmasťovaní parou a čistení ponorom. Vyznačuje sa vysokou rozpustnosťou, nízkym povrchovým napätím, nehorľavosťou a stabilitou. Šetrite čas a peniaze vďaka rýchlejším cyklom, nižšej spotrebe energie a vyššej účinnosti, najmä pri čistení zložitých dielov s jemnými detailmi. Najnovší člen radu Novec, kvapalina Novec 73DE, potvrdzuje náš záväzok k neustálej inovácii, ktorá vyhovuje vašim vyvíjajúcim sa potrebám.


Vyberte si 3M™ Novec™ pre skúsenosti a spoluprácu

Máme poznatky, skúsenosti a schopnosti, ktoré vám pomôžu dosiahnuť úspech.

 • Široký záber na vedcov a vedkyne, ktorí pracujú v laboratóriu spoločnosti 3M.
  • Globálny rozsah a znalosti
   S prevádzkami a pôsobením na celom svete máme k dispozícii podporu, kdekoľvek sa nachádzate.
  • Svetové inovácie
   Vyvíjame prelomovú vedu, ktorá vám pomôže ovplyvniť vašu činnosť a váš odkaz. Naši ľudia vedia, ako ju aplikovať z hľadiska potrieb reálneho sveta. Dovoľte nám, aby sme túto účinnú kombináciu mohli zužitkovať aj pre vás.
  • Pochopenie celej vašej činnosti
   Vaša firma pôsobí v komplexnom prostredí štátnych predpisov, bezpečnostných potrieb, obchodných cieľov a technickej presnosti. Odborníci na produkty 3M Novec vedia, ako vám pomôžu dosiahnuť vaše ciele.
  • Široký úspech v rôznych odvetviach
   Výrobky radu 3M Novec sa používajú v rôznych odvetviach od elektroniky a priemyselnej výroby až po kozmické a zdravotnícke prístroje. Kontaktujte nás a dozviete sa, čo sme urobili vo vašom odvetví.
  • Ochota ísť ďalej, aby sme vám pomohli uspieť
   Náš tím skúsených profesionálov vám pomôže prekonať nuansy pri navrhovaní nového čistiaceho procesu alebo pri zavedení náhradného čistiaceho riešenia a rád sa s vami podelí o:
   • Výsledky skúšok čistenia vašich dielov z nášho laboratória
   • Výsledky testov a údaje našich odborníkov
   • Vzorky pomoc so skúškami
   • Odborné rady a inovatívne nápady

Kontaktujte nás, ak máte otázky týkajúce sa čistenia rozpúšťadlami a odmasťovania parou alebo ak chcete požiadať o vzorky alebo testovanie.

Náš tím, ktorý zahŕňa technikov, vedcov a ďalších odborníkov, odpovie na vaše otázky a poskytne vám globálnu podporu, vrátane prístupu k vzorkám, údajom a pomoci so skúškami. Kontaktujte nás ešte dnes.


Odporúčané zdroje a nástroje